Gümrük Mevzuatı 2018-2019 Final Sınavı

Gümrük Mevzuatı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Her türlü mal ve hizmet ithalinden alınmakta olan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel Tüketim Vergisi
B
Katma Değer Vergisi
C
Gelir Vergisi
D
Kambiyo Vergisi
E
Sigorta Muameleleri Vergisi
Soru 2

Gerekli şartları taşıması halinde aşağıdakilerden hangisi özet beyan yerine kabul edilen belgelerden biri değildir?

A
Mal manifestosu
B
Konşimento
C
Taşıma belgeleri
D
Orijinal manifesto
E
Fatura
Soru 3

İhraç, ithal veya transite konu olan yabancı menşeli eşyanın gümrük vergileri ödenmeden konulduğu ve muhafaza edildiği yerlere ne ad verilir?

A
Kamusal alan
B
Antrepo
C
Harici depo
D
Serbest alan
E
Sınırsız depo
Soru 4

Gümrüklerde kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak işlemler için tespit edilen kurallar toplamına ne ad verilir?

A
Gümrük rejimi
B
Ticaret politikası önlemi
C
Elleçleme
D
Gümrük statüsü
E
Gümrük gözetimi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri ifade eder?

A
ikame ürün
B
Ayrıcalıklı ürün
C
Asıl işlem görmüş ürün
D
Eşdeğer ürün
E
Dolaşımlı ürün
Soru 6

Türkiye veya toplulukta (AB ) serbest dolaşımda bulunan eşyanın katma protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşunca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeye ne ad verilir?

A
Yoku Karnesi
B
Dahilde işleme izin Belgesi
C
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
D
Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu
E
A.TR Dolaşım Belgesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme rejimi kapsamında mücbir sebep ve fevkalade hallerden biri değildir?

A
Belge sahibi firmanın ortaklık yapısındaki değişim
B
Belge sahibi firmanın iflası
C
Grev ve lokavt
D
ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar
E
Deprem
Soru 8

Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve gümrük birliği gümrük bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin gümrük birliği gümrük bölgesinin diğer parçasında kısmi yada tam gümrük vergisi muafiyeti ile serbest dolaşıma girişine izin veren belgeye ne ad verilir?

A
Hariçte işleme izin belgesi
B
Gümrük gözetimi altında işleme belgesi
C
INF 7 Kabul Formu
D
INF 2 bilgi formu
E
Gümrük işlem onay belgesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme izin belgesinin kapatılabilmesi için müracaatta istenen belgelerden biri değildir?

A
Ekspertiz raporu
B
Gümrük beyannameleri asılları
C
Bağımsız menşei bilgisi
D
ihracat listesi
E
ithalat listesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme izin belgesi almak için gerekli olan bilgi ve belgelerden biri değildir?

A
Şirket kuruluşunun yer aldığı yerel ya da ulusal gazetenin aslı
B
ihraç ürünleri ile ilgili hammadde sarfiyat tablosu
C
Noter tasdikli imza sirküleri
D
ihraç edilen mamulün üretimi ile ilgili kapasite raporu
E
Ekonomik etkili gümrük rejimleri izin formu
Soru 11

İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesini düzenleyen rejim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hariçte işleme rejimi
B
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
C
Dahilde işleme rejimi
D
Antrepo rejimi
E
Transit rejimi
Soru 12

I. Gümrük beyan farklarından doğan cezalar
II. Özet beyan farkından doğan cezalar
III. Dahilde işleme rejimiyle ilgili hükümlerin ihlalinden kaynaklanan cezalar
Yukarıdakilerden hangileri gümrük kanununda vergi kaybına neden olan cezaların ortaya çıkış şekilleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Aynı ve benzer eşya için birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
En düşük olanı
B
En yüksek olanı
C
iki fiyatın ortalaması
D
Yüksek fiyatın üçte ikisi
E
Yüksek fiyatın yarısı
Soru 14

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre usulsüzlük fiili gerektiren durumlarda, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde aşağıdaki değerlerden hangisi esas alınarak para cezası uygulanır?

A
FOB
B
EXW
C
CİF
D
EVT
E
WCR
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi genel antrepo tiplerinden biridir?

A
C
B
D
C
E
D
F
E
P
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi gümrük kontrolü altında işleme rejiminin özellikleri ve belli başlı avantajlarından biri değildir?

A
Serbest dolaşıma girişi öngörmesi
B
Ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan işçiliğe tabi tutulmanın söz konusu olması
C
işlem görmüş ürünün vergi oranı üzerinden vergileme yapılması
D
Oldukça fazla sayıda uygulamasının olması
E
istihdam artırma amaçlı olması
Soru 17

Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
10 gün
B
15 gün
C
25 gün
D
1 ay
E
Sınırsız
Soru 18

Gümrük suç ve cezalarıyla İlgili olarak gümrük idareleri tarafından verilen ve parasal nitelik taşıyan cezalara ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
adli cezalar
B
tekerrürlü cezalar
C
denetimli cezalar
D
idari cezalar
E
yargısal cezalar
Soru 19

Transit beyannamesi olarak kullanılacak özet beyanlarda aşağıdaki bilgilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir?

A
Eşyanın taşındığı hava yolu şirketinin adı
B
Taşınan eşyaya ilişkin orijinal fatura
C
Yükleme havaalanının adı
D
Konşimento numarası
E
Sefer sayısı
Soru 20

Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyaları arasında ve taşıtlarında çıkan eşyanın gümrük vergileri gümrük idarelerince kaç kat cezalı olarak alınmaktadır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...