Gümrük Mevzuatı 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Gümrük Mevzuatı 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İhraç, ithal veya transite konu olan yabancı menşeli eşyanın gümrük vergileri ödenmeden konulduğu ve muhafaza edildiği yerlere ne ad verilir?

A
Sınırsız depo
B
Harici depo
C
Serbest alan
D
Antrepo
E
Kamusal alan
Soru 2

Yabancı ülkelerden gelen, kendi kanun ve tarifelerinde yazılı esaslara göre vergiye tabi tutulan, bütün eşyaların ve kişilerin muayene ve kontrol edildiği hat ve bölgeye ne ad verilir?

A
Gözetim alanı
B
Denetim alanı
C
Gümrük
D
Gümrük statüsü
E
Serbest bölge
Soru 3

Türk Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nin ilk sütununda aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Pozisyon numarası
B
Tavizli vergi haddi
C
Eşyanın tanımı
D
Kanuni vergi haddi
E
Ölçü birimi
Soru 4

__________ ithal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarını veya oranlarını gösteren listedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Gümrük vergi listesi
B
Gümrük tarife cetveli
C
Vergi iade listesi
D
Mevzuat listesi
E
Vergi muafiyet listesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerine göre aynı ailenin üyeleri kapsamında yer almaz?

A
Amca
B
Dayı
C
Kardeşlerin eşleri
D
Nişanlı olduğu kişi
E
Kız kardeş
Soru 6

Aynı ve benzer eşya için birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
En yüksek olanı
B
Yüksek fiyatın üçte ikisi
C
Yüksek fiyatın yarısı
D
En düşük olanı
E
iki fiyatın ortalaması
Soru 7

Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırmızı hat
B
Sarı hat
C
Mavi hat
D
Yeşil hat
E
Beyaz hat
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme izin belgesinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerden biri değildir?

A
Gümrük beyannameleri asılları
B
Kıymet bildirim formu
C
ihracat listesi
D
Hammadde sarfiyat tablosu
E
ithalat listesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme izin belgesinin kapatılabilmesi için müracaatta istenen belgelerden biri değildir?

A
Bağlayıcı menşei bilgisi
B
Gümrük beyannameleri asılları
C
Ekspertiz raporu
D
ithalat listesi
E
ihracat listesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme izin belgesi almak için gerekli olan bilgi ve belgelerden biri değildir?

A
ihraç edilen mamulün üretimi ile ilgili kapasite raporu
B
Ekonomik etkili gümrük rejimleri izin formu
C
Şirket kuruluşunun yer aldığı yerel ya da ulusal gazetenin aslı
D
ihraç ürünleri ile ilgili hammadde sarfiyat tablosu
E
Noter tasdikli imza sirküleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri ifade eder?

A
ikame ürün
B
Ayrıcalıklı ürün
C
Asıl işlem görmüş ürün
D
Eşdeğer ürün
E
Dolaşımlı ürün
Soru 12

Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve gümrük birliği gümrük bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin gümrük birliği gümrük bölgesinin diğer parçasında kısmi yada tam gümrük vergisi muafiyeti ile serbest dolaşıma girişine izin veren belgeye ne ad verilir?

A
Gümrük gözetimi altında işleme belgesi
B
Hariçte işleme izin belgesi
C
Gümrük işlem onay belgesi
D
INF 7 Kabul Formu
E
INF 2 bilgi formu
Soru 13

İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesini düzenleyen rejim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dahilde işleme rejimi
B
Antrepo rejimi
C
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
D
Transit rejimi
E
Hariçte işleme rejimi
Soru 14

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre usulsüzlük fiili gerektiren durumlarda, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde aşağıdaki değerlerden hangisi esas alınarak para cezası uygulanır?

A
FOB
B
EXW
C
CİF
D
EVT
E
WCR
Soru 15

Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara ve ihracatçının yurtdışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesine ne ad verilir?

A
Rejime dayalı ihracat
B
Konsinye ihracat
C
Onaylı ihracat
D
Standart ihracat
E
ihraç müsaadesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi gümrük kontrolü altında işleme rejiminin özellikleri ve belli başlı avantajlarından biri değildir?

A
Serbest dolaşıma girişi öngörmesi
B
istihdam artırma amaçlı olması
C
işlem görmüş ürünün vergi oranı üzerinden vergileme yapılması
D
Ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan işçiliğe tabi tutulmanın söz konusu olması
E
Oldukça fazla sayıda uygulamasının olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi genel antrepo tiplerinden biridir?

A
C
B
D
C
E
D
F
E
P
Soru 18

I. Gümrük beyan farklarından doğan cezalar
II. Özet beyan farkından doğan cezalar
III. Dahilde işleme rejimiyle ilgili hükümlerin ihlalinden kaynaklanan cezalar
Yukarıdakilerden hangileri gümrük kanununda vergi kaybına neden olan cezaların ortaya çıkış şekilleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
10 gün
B
15 gün
C
25 gün
D
1 ay
E
Sınırsız
Soru 20

Gümrük suç ve cezalarıyla ilgili olarak gümrük idareleri tarafından verilen ve parasal nitelik taşıyan cezalara ne ad verilir?

A
Tekerrürlü cezalar
B
idari cezalar
C
Yargısal cezalar
D
Adli cezalar
E
Denetimli cezalar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...