Gümrük Mevzuatı 2018-2019 Vize Sınavı

Gümrük Mevzuatı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Her türlü mal ve hizmet ithalinden alınmakta olan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelir Vergisi
B
Özel Tüketim Vergisi
C
Sigorta Muameleleri Vergisi
D
Katma Değer Vergisi
E
Kambiyo Vergisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi gümrük tebliğleri ile düzenlenen konulardan biri değildir?

A
Gümrük personel atama işlemleri
B
Giriş rejimleri
C
Gümrük antrepoları
D
Gümrük tarife cetveli
E
Gümrük vergileri istisna ve muaflıkları
Soru 3

__________, Türkiye gümrük bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Özel dolaşımlı yol
B
Serbest dolaşım yolu
C
Maliyetli yol
D
Denetimsiz yol
E
Gümrük yolu
Soru 4

Ucuz kalitedeki mal ithal edenlerle pahalı kalite mal ithal edenlerin hep aynı vergiyi ödemesi aşağıdaki tarife türlerinden hangisine örnektir?

A
Advalorem tarife
B
Spesifik tarife
C
Karma tarife
D
Serbest tarife
E
Artan oranlı tarife
Soru 5

En çok kayrılan ülke kuralı uyarınca Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerde tavizli vergi uygulaması için esas alınan menşe kuralları bütününe ne ad verilir?

A
Eşyanın tercihli menşei
B
Eşyanın bağımsız menşei
C
Eşyanın rejimli menşei
D
Eşyanın sınırsız menşei
E
Eşyanın tercihsiz menşei
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisinde yer alan genel muafiyetlerden biri değildir?

A
Şeref nişanları ve ödülleri
B
Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya
C
Türkiye gümrük bölgesinde faaliyette bulunan tüccarların komşu ülkelerdeki işyerlerinden elde ettikleri gelirler
D
Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya
E
Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus ticari mahiyette olmayan kişisel eşya
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisinde verginin hesaplanmasında esas alman değer veya ölçüleri ifade eder?

A
Konu
B
istisna
C
ikame
D
Matrah
E
Muafiyet
Soru 8

__________, gümrük denetimi altındaki eşyanın asli nitelikleri değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması ve kapların yenilenmesi ile ilgili olarak yapılan işlemlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Elleçleme
B
Sınıflandırma
C
Gözetim süreci
D
Süreç kontrolü
E
Risk analizi
Soru 9

Yasal dayanağı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu olan ve ithalat sırasında tahsil edilen mali yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
B
Maden Fonu
C
Bandrol Ücreti
D
Çevre Katkı Payı
E
Tütün Fonu
Soru 10

Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşya gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltıldıktan sonra kaç saat içinde boşaltma listesi düzenlenmek ve ilgililerce imzalanmak zorundadır?

A
6
B
12
C
18
D
24
E
36
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gümrük beyannamesine eklenmesi zorunlu olan orijinal faturada bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Ödeme şartları
B
Eşyanın birim fiyatı
C
Navluna ait şartlar
D
Teslim şartı
E
Satış bedeli
Soru 12

İndirgeme yöntemine göre belirlenemeyen ithal eşyanın gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

A
Hesaplanmış kıymet yöntemi
B
Son yöntemi
C
Geri dönüş yöntemi
D
Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi
E
Satış bedeli yöntemi
Soru 13

__________ taşıt aracı ve gümrüğe sunuları eşya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı ve istenen forma uygun bir şekilde taşıyıcısı veya temsilci tarafından gümrüğe yapılan beyandır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yıllık beyan
B
Özel beyan
C
Gümrük serbestliği
D
Gümrük gözetimi
E
Özet beyan
Soru 14

Aynı ve benzer eşya için birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
En düşük olanı
B
iki fiyatın ortalaması
C
Yüksek fiyatın yarısı
D
En yüksek olanı
E
Yüksek fiyatın üçte ikisi
Soru 15

I. Posta yoluyla
II. Yazılı
III. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla
Yukarıdakilerden hangileri gümrük beyan yöntemleri arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimlerinden biri değildir?

A
Geçici ithalat Rejimi
B
Antrepo Rejimi
C
Dahilde işleme Rejimi
D
Hariçte işleme Rejimi
E
ihracat Rejimi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi belli bir sanayi sektöründe üretilen bir grup veya bir dizi eşya kapsamına giren eşyayı ifade eder?

A
Yakın sınıf veya cins eşya
B
Aynı sınıf veya cins eşya
C
Kıymetsiz eşya
D
Benzer sınıf veya cins eşya
E
Benzer eşya
Soru 18

Gümrük kıymetine ilişkin temel esasların uluslararası düzeyde ilk kez yer aldığı metin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaçakçılık Dış Ticaret Sözleşmesi
B
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
C
Cenevre Kıymet Sözleşmesi
D
Serbest Dolaşım Sözleşmesi
E
Londra Kıymet Sözleşmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ithal eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyatına dahil edilecek ilavelerden biri değildir?

A
ithal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça giderleri
B
Royalti ve lisans ücretleri
C
Satın alma komisyonları
D
ithal eşyası için Türkiye’deki giriş liman yerine kadar yapılan nakliye giderleri
E
Tellaliye giderleri
Soru 20

Gümrük işlemlerinin yürütülmesinde kanunla belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak işlemler için tespit edilen kurallar bütününe ne ad verilir?

A
Gümrük işlemi
B
Gümrük mevzuatı
C
Gümrük statüsü
D
Gümrük rejimi
E
Gümrük gözetimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...