Günümüz Fıkıh Problemleri 2015-2016 Final Sınavı

Günümüz Fıkıh Problemleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fıkıhta değişimin en fazla söz konusu olduğu hüküm grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukadderat
B
Ukubat
C
Muharremat
D
ibâdât
E
Muamelat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, evlilikte açıklığı sağlama şekilleri arasında gösterilemez?

A
Davetlilere ikramda bulunma
B
Meşru çerçevede oyun ve eğlence düzenlenmesi
C
Nikâhın sadece aile içinde bilinir olması
D
Nikâhın camilerde akdedilmesi
E
En az iki şahit bulunması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi öğle namazını vaktinin son anında ve ikindi namazını ise vaktinin ilk anında kılmayı ifade için kullanılır?

A
Sûrî cem
B
Cem-i tehir
C
Cem-i takdim
D
Mutlak cem
E
Hakiki cem
Soru 4

Helâl kesim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kesim öncesi ölüme sebebiyet vermeyecek düzeyde elektrik şoku uygulanması caizdir.
B
ilahi bir dine mensup olmayanın Allah adına kestiği hayvanın eti helaldir.
C
Zahirilere göre Allah’ın adının anılması unutulmuşsa, o hayvanın eti haram olur.
D
Kesim işlemi her türlü keskin aletle gerçekleştirilebilir.
E
Kesim sırasında Allah’ın adının anılması bütün fıkıh mezheplerine göre gereklidir.
Soru 5

Aşağıdaki resim ya da heykel türlerinden hangisinin ittifakla yasak olduğu benimsenmiştir?

A
Canlı resimleri olanlar
B
Gökyüzüne ait unsurları içerenler
C
Soyut olanlar
D
Çocuk oyuncakları için olanlar
E
Kutsamak için yapılanlar
Soru 6

I. Kocanın spermi ve karısının yumurtası alınarak dışarıda döllendirilmesi sonucu oluşan embriyonun karısının rahmine yerleştirilmesi
II. Eşlerden alınan sperm ve yumurtanın döllendirildikten sonra bir taşıyıcı annenin rahmine yerleştirilmesi
III. Kocanın spermi dondurularak daha sonra kendi karısının yumurtası ile döllendirilmesi
IV. Kocanın sperminin yabancı bir kadından alınan yumurta hücresiyle döllendirilmesiyle oluşan embriyonun karısının rahmine yerleştirilmesi
İslâm bilginleri yukarıdaki tüp bebek uygulamalarından hangilerini caiz görmektedirler?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “vade farkının faiz olduğunu” savunanların delilleri arasında yer almaz?

A
Gerek borç işleminde gerekse aynı cins malların birbirleriyle takasında, karşılıksız fazlalık faiz görülmüştür.
B
Akde konu olan malın fiyatındaki belirsizlik nedeniyle sözleşme fasid ya da batıl olmaktadır.
C
Satıcı sattığı malın gerek özellikleri ve gerekse fiyatı hakkında müşteriye doğru bilgi vermelidir.
D
Şeddi zeria ilkesi gereğince bu tür bir işlemi yasaklamak gerekmektedir.
E
Hadislerde “bir satış içinde iki satış” yasaklanmıştır.
Soru 8

Haşan Bey günlük ihtiyacını mahallesindeki bakkaldan vadeli olarak satın almakta, bakkal Mehmet Bey de sattığı eşyayı deftere para olarak değil, kilogram olarak yazmaktadır. Ödeme yapılacağı gün Haşan Bey’in bakkala olan borcu, satın aldığı eşyanın o günkü rayiç fiyatından hesaplanarak alınmaktadır. Bu işlemin İslâm fıkhı açısından durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bu işlem ittifakla haramdır.
B
Ebu Hanife’ye göre naslar bu tür işlemi açıkça yasaklamaktadır.
C
Bu işlem bakkalın buna rızası bulunması halinde mubahtır.
D
Bu işlem ittifakla mubahtır.
E
Bu tür işlem o toplumda örf haline gelmişse Ahmed b. Hanbel’e göre mümkündür/mubahtır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “ticari sigortaların bütün türlerinin caiz olduğunu” savunanların delillerinden biri değildir?

A
Sigortacı ve sigortalı verdiklerinin karşılığını aldıklarından bu tür sigortalar batıl değildir.
B
Sigorta primi ödenmesine karşılık riskin oluşmaması halinde sigortacı karşılıksız bir kazanç elde edecektir.
C
Sosyal sigortaların meşruiyeti bu sigortaların meşruiyetine delildir.
D
Bu sözleşme yeni bir sözleşme türüdür ve bunu yasaklayan açık bir nass yoktur.
E
Ticari sigortalar “teberru sözleşmesi” üzerine kurulduğundan, garar ve cehalet akde tesir etmez.
Soru 10

İslâm hukukuna göre elektronik cihazlar aracılığıyla yapılan ticaret ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Birbirinden farklı mekânlarda bulunanların irade beyanları yalnızca mektup veya elçi yoluyla bildirilir.
B
Elektronik cihazlarla ticaret aldatıcı olacağı için geçerli değildir.
C
Tedavülde olan elektronik cihazlarla ticari akitler yapılması mümkündür.
D
Elektronik cihazın icab veya kabul beyanında bulunması akdin tamamlanması için yeterli değildir.
E
Sahih bir sözleşme için tarafların aynı mekânda hazır bulunmaları gerekir.
Soru 11

Kredi kartı kullanarak marketten alışveriş yapan Yelda Hanım ile market arasında alacağın tahsili bakımından gerçekleşen işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Havale
B
Kefâle
C
Murabaha
D
Vekâlet
E
Satım
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mevduat yoluyla sermaye toplanması bakımından, katılım bankacılığı ile diğer bankalar arasındaki temel farklardan biridir?

A
Murabaha sistemini kullanması
B
Cari hesap sistemini kullanması
C
Sigorta garantili hesap sistemini kullanması
D
Kredi sistemini kullanması
E
Ortaklık sistemini kullanması
Soru 13

Fazlalık faizi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?

A
100 Türk Lirasının, 200 Kırgız Somu karşılığında satışında
B
1 ton buğdayın, 100 kg fındık karşılığında satışında
C
Bir koyun karşılığında, iki koyunun peşin satışında
D
1 ton mısırın, 6 ay vadeli 1 ton buğday karşılığında satışında
E
Bir ton fındığın, 6 ay vadeli 15000 Türk Lirası karşılığında satışında
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde hisse senetlerinin hükmünü etkileyen durumlardan biri değildir?

A
Hisse senetlerinin ilk çıkarıldıklarında, şirketin bütün mal varlığına ortaklığı ve ortakların şirketteki paylarını ifade etmesi
B
Fiyatların belirlenmesinde piyasadaki başka etkenler ve spekülatörlerin etkin oluşunun, hisse senedi alım satımının bir nevi kumar halini almasına neden olması
C
Halka açık olmayan anonim şirketlerde ortaklara kârdan pay verilmesinin genel kurulun kararına bırakılması
D
Günümüzde yanlış bilgiler sebebiyle hisse senedini yüksek fiyatla satın alan kişinin, senedi geri verme hakkına sahip olmaması
E
İslâm’ın yasakladığı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin alınıp, satılması
Soru 15

Menkul kıymet sahiplerinin zekât yükümlüsü olması aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu gösterir?

A
Menkul kıymetlerin mal olup olmadığı hala tartışılmaktadır.
B
Menkul kıymetlerin zekâtı, üzerlerinden bir yıl geçince verilir.
C
Menkul kıymetlerden verilecek zekâtların nasıl hesaplanacağı tartışılmaktadır.
D
Menkul kıymetler, mal varlığı belgeleridir.
E
Menkul kıymetler, ticari eşya olarak görülmektedir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “senet kırdırmanın caiz olmadığını” savunanların görüşleri arasında yer almaz?

A
Senedi kırdıranın amacı onu satmak değil borç almak, bankanın amacı ise faizli kredi vermektir.
B
Senet kırdırma işleminde borç hem de buna karşılık olarak ödenecek şey nakit paradır.
C
Bankanın komisyon diye aldığı, senette yazılı miktarda borç verilen miktar arasındaki fark, kredi karşılığında alınan faizdir.
D
Senet kırdırmada banka ilk aşamada kıymetli evrakın rehin bırakılması karşılığında kredi vermektedir.
E
Banka ve senet sahibinin asıl amacı kredi alışverişi olduğu için, bu işlemde senetten kefalet belgesi olarak yararlanılmaktadır.
Soru 17

Aşağıdaki fakihlerden hangisi Müslümanın, gayrimüslimin özel hizmetinde çalışmasını aşağılayıcı bir durum olarak değerlendirir?

A
Evzai
B
imam Muhammed
C
imam Malik
D
Ebu Yusuf
E
Ebu Hanife
Soru 18

Hanefilere göre, gayrimüslimlerce mal sayılan bir şeyi helak eden bir Müslümanın, bu malı tazmin etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bedeli ile
B
Aynısı ile
C
Misliyle
D
iki misliyle
E
Üç misliyle
Soru 19

Bir Müslümanın müşrikle evliliğinin, İslam hukukundaki hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fasit
B
Mevkuf
C
Nafiz
D
Batıl
E
Lazım
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde irtidat halinde, nikâh akdinin derhal son bulacağını kabul eden mezhepler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hanefi ve Şafii
B
Şafii ve Hanbeli
C
Hanefi ve Maliki
D
Hanefi ve Hanbeli
E
Şafii ve Maliki
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x