Günümüz Fıkıh Problemleri 2015-2016 Vize Sınavı

Günümüz Fıkıh Problemleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslam dininde, dini değer ve hükümler açısından canın, dinin, aklın, malın ve neslin korunması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Haciyat
B
Tahsiniyat
C
Zaruriyat
D
Vesail
E
Furuat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerde esnekliği sağlayan unsur ve araçlardan biri değildir?

A
Temel esasların ayet ve hadislerle belirlenmesi
B
Bazı alanlarda bilinçli boşluklar bırakması
C
Hüküm çıkarmada, kaynak ve metotların zenginliği
D
Zaruret prensibinin kabul edilmesi
E
Detay hükümlerden çok, genel prensipler öngörmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi günümüz fıkıh problemlerinin oluşma sebeplerinden biri değildir?

A
Ekonomik, ticari ve finansal alt yapıların değişmesi
B
Köyden kente göç olgusu
C
Küreselleşme olgusu
D
Bireylerde dindarlığın azalması
E
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin artması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fıkhın değişime açık olduğunu gösteren özelliklerden biridir?

A
İslam dininin ebedi olması
B
İslam dininin kemale ermiş olması
C
İslam dininin evrensel olması
D
İslam dininin gayeci ve bütüncül özellikte olması
E
Hükümlerin ilahi nitelikli oluşu
Soru 5

Zekât ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şafiilere göre ziynet eşyaları her durumda zekâta tabidir.
B
Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyası zekâta tabi değildir.
C
Altın ve gümüş hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın zekâta tabidir.
D
Hanefilere göre ziynet eşyaları zekâta tabidir.
E
Malikilere göre ziynet eşyaları zekâta tabi değildir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi namazları cem şekillerinden biri değildir?

A
ikindi ile öğleni, öğle namazı vaktinde kılmak
B
ikindi ile akşam namazını, akşam namazının vaktinde kılmak
C
ikindi ile öğleni, ikindi namazı vaktinde kılmak
D
Akşam ile yatsıyı, yatsı namazı vaktinde kılmak
E
Akşam ile yatsıyı, akşam namazı vaktinde kılmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bütün fakihlerin namazların cemi konusunda ittifak ettiği durumdur?

A
Yağmur ve hastalık
B
Arafat ve Müzdelife
C
Karanlık ve hastalık
D
Yolculuk ve yağmur
E
Hastalık ve yolculuk
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin amacını en doğru şekilde ifade eder?

A
Fakirlerin ihtiyaçlarını gözetmektir.
B
Sosyal dayanışmayı gerçekleştirmektir.
C
Ekonomik canlılığı sağlamaktır.
D
Belirli niteliklere sahip hayvanları Allah rızası için boğazlamaktır.
E
Müslümanların sevincine ortak olmaktır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi boşama tasarrufunun hukuki sonuçlarından biri değildir?

A
iddet sürecinde kadının nafaka ve mesken ihtiyacını boşayan kocası karşılar.
B
Bain talakta taraflar birbirine varis olur.
C
Mehr-i müeccel’in derhal ödenmesi gerekir.
D
Hamilelik boşamaya engel değildir.
E
Boşanan kadın iddetini tamamladıktan sonra yeni bir evlilik yapabilir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun oturduğu zemini ifade eden ilkelerden değildir?

A
Aile mahremiyetinin ömür boyu korunması
B
Bütün aile bireylerinin islami değerlere tam bağlılığı
C
Sevgiye dayalı huzur ve şefkat yuvası
D
Her konuda mutlak eşitlik
E
Emanet ve sorumluluk bilinci
Soru 11

İddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kocası ölen kadın iddet bekler.
B
Eşiyle fiili evlilik hayatı yaşamadan boşanan kadın iddet beklemez.
C
Evlilik hayatı fesih kararı ile sonlanmış kadın iddet beklemez.
D
Evlilik hayatı tefrik kararıyla sonlanmış kadın iddet bekler.
E
Evlilik hayatı ric’î boşama ile sonlanmış kadın iddet bekler.
Soru 12

İstihale ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haram gıda dışarıdan müdahale ile istihaleye uğrarsa, Ebu Yusuf’a göre helâl olur.
B
Haram gıda kendiliğinden istihaleye uğrar ve temiz hale gelirse, tüketimi helâl olur.
C
Haram gıda dışarıdan müdahale ile istihaleye uğrarsa, Şâfiîlere göre helâl olmaz.
D
Haram gıda dışarıdan müdahale ile istihaleye uğrarsa, Hanbelilere göre helâl olmaz.
E
Haram gıda dışarıdan müdahale ile istihaleye uğrarsa, Hanefilerin çoğuna göre helâl olur.
Soru 13

Sigara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Haram oluşu haber-i vahide dayandırılmıştır.
B
Haramiliği konusunda icma vardır.
C
Aktif içiciye zarar verir, pasif içiciye zarar vermez.
D
Fıkıh tarihi boyunca her zaman haram kabul edilmiştir.
E
Bilginlerin çoğunluğu haram olarak kabul eder.
Soru 14

Kümes hayvanlarının kesimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hayvanın dış yüzeyinde dışkı bulunması her halükârda sulu yoluma engeldir.
B
Etin dış yüzeyi pislendiyse yıkanarak yenmesinde sakınca yoktur.
C
Kuru yolum ve sulu yolum arasında temelde hüküm farkı yoktur.
D
Kuru yolum usulünde dinî açıdan sakınca yoktur.
E
Hayvanın üzerindeki kan bulaşıkları kuru yoluma engel değildir.
Soru 15

Çağdaş İslam bilginleri aşağıdaki organlardan hangisinin canlıdan canlıya naklini caiz görmezler?

A
Kan
B
Deri
C
Göz
D
ilik
E
Böbrek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi otopsinin Müslüman bilginler arasında tereddütle karşılanmasının temel gerekçelerinden biridir?

A
Zaruretler yasak olan şeyleri mübah hale getirir.
B
İslam dini insanı mükerrem ve saygın bir varlık olarak görür.
C
Tıp ilmi farz-ı kifâye ilimlerdendir.
D
Özel zarar karşısında genel yarar tercih edilir.
E
Ağır olan zarar hafif olanla giderilir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi aktif ötenazi örneklerinden biridir?

A
Hastaya hayati ilaçlarını vermemek
B
Hastayı yaşam destek ünitesinden çıkarmak
C
Hastayı rızası dışında ameliyat yapmak
D
Hastanın yanına zehir koymak
E
Hastaya kendi rızasıyla zehirli iğne enjekte etmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kumar türlerinden biri değildir?

A
Spor müsabakalarının sonuçları üzerine bahisler
B
Şans oyunları şeklinde bahisler
C
Rakamlar ile bahisler
D
Piyangolar
E
Ödüllü yarışmalar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, İslâm âlimlerinin eğlencenin meşru olup olmaması konusunda dikkate aldıkları hususlardan biri değildir?

A
Yasaklanan şeylerle irtibatı
B
Mahremiyet kurallarına riayet edilip edilmemesi
C
Eğlencenin yol açtığı sonuç
D
Eğlenenin erkek ya da kadın olması
E
Zararlı alışkanlıkları içerip içermemesi
Soru 20

İslam âlimlerinin resim ve heykel hakkındaki görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Halı ve kilimlerde de olsa resim sakıncalıdır.
B
Soyut da olsa resim yasaktır.
C
Canlı resimlerinin yapılmasında beis yoktur.
D
Resmin yapılış amacı değerlendirmede dikkate alınmaz.
E
Kutsamak için resim yapmak ittifakla haramdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x