Halk Edebiyatına Giriş 1 2015-2016 Vize Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eski çağlarda doğadaki her şeyin canlı ve ruhu olduğuna inanılan dünya görüşü için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ritüel
B
Animist
C
Pozitivist
D
Naturalist
E
Teatral
Soru 2

Birincil sözlü kültür ortamıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Evrensel olarak ilk edebi gelenekler hikâye formunda ortaya çıkmıştır.
B
Müzik eşliğinde icra edilir.
C
Söz sadece hafızalarda saklanabilir.
D
Sözde ritmik hareketlere ve ahenge önem verilir.
E
Bu ortamda şiir, bir saklama ve iletme tekniği olmuştur.
Soru 3

Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
insanın doğayla olan mücadelesinde yarattıklarından oluşur.
B
insan doğduğu toplumun kültürünü öğrenir.
C
Ulusal kültür, insanın içinde büyüdüğü ve benimsediği kültürdür.
D
Kuşaklar boyunca aktarılan bilgi birikimi öğelerinden oluşur.
E
Kalıtımsaldır.
Soru 4

Halk Edebiyatı olarak adlandırılan anlayışın Türkiye’de ortaya çıktığı zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A
XIX. yüzyılın başları
B
XIX. yüzyılın sonları
C
XX. yüzyılın başları
D
XX. yüzyılın ortaları
E
XX. yüzyılın sonları
Soru 5

Dünyada Halkbilimi çalışmalarının başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1812
B
1820
C
1846
D
1860
E
1870
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Âşık Tarzı Halk Edebiyatının nazım-nesir karışık biçimde düzenlenmiş türlerinden biridir?

A
Mani
B
Koçaklama
C
Sicilleme
D
Varsağı
E
Halk Hikâyesi
Soru 7

“Resmi Kültür” kavramı ile aynı anlamda kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski Kültür
B
Sözlü Kültür
C
Kitabî Kültür
D
Halkbilimi
E
Halk Kültürü
Soru 8

Bir velinin kerametlerini anlatan kısa hikâyelerin toplandığı kitaplara ne ad verilir?

A
Sur-nâme
B
Şair-nâme
C
Battal-nâme
D
Şehr-engiz
E
Menâkıb-nâme
Soru 9

“Karpatlar ile Ural dağları arasında yaşayan Kıpçaklar hakkında misyonerlik yapan Fransiskan rahipler tarafından yazılan, bilmece türünün en eski kaynaklarından biri olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kelile ve Dimne
B
Codex Cumanicus
C
Durûb-ı Emsal
D
Dürretü’t-Tican
E
Câmi’ü’t-tevârih
Soru 10

Tanzimat Döneminde atasözü derlemesi yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Recaizade Mahmud Ekrem
C
Rıza Tevfik
D
Şinasi
E
Namık Kemal
Soru 11

Türk Halkbilimi çalışmaları tarihinde ilk halkbilimi derneği ne zaman kurulmuştur?

A
1 Kasım 1812
B
1 Kasım 1846
C
1 Kasım 1927
D
1 Kasım 1930
E
1 Kasım 1935
Soru 12

“Türk Edebiyatında İlk MutasaWıflar” adlı eserde hangi şahıslar hakkında bilgi verilmiştir?

A
Ahmet Yesevi-Mevlana
B
Mevlana-Hacı Bektaş
C
Yunus Emre-Mevlana
D
Yunus Emre-Hacı Bektaş
E
Ahmet Yesevi-Yunus Emre
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatı ürünlerinden biri değildir?

A
Atasözü
B
Nevruziye
C
Memorat
D
Epik Destan
E
Efsane
Soru 14

Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Esip esip yâre değmeli değil
Yukarıdaki mısraların ölçü ve durakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
6+5=11
B
5+6=11
C
4+4+3=11
D
4+3+4=11
E
3+8=11
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım şekillerinde kullanılan nazım hacmi formlarından biridir?

A
Güzelleme
B
Koşma
C
Taşlama
D
Divanî
E
Semaî
Soru 16

Ağu içerse nuş olsun süçi içerse hoş olsun
Yunus ile yoldaş olsun gelsün Allah’ına giden
Yukarıdaki mısralar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Redif olan kelimeler “nuş”, “hoş”, “yoldaş” kelimeleridir.
B
Zengin kafiye kullanılmıştır.
C
iç kafiyeler kullanılmıştır.
D
Tam kafiye kullanılmıştır.
E
Redif yoktur.
Soru 17

Bir bağ idi kim bu cana me’vâ “Her goncası cennet idi gûya
Yukarıdaki mısralar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
11 Mi hece ölçüsüne göre yazılmıştır.
B
Kafiyesi yarım kafiyedir.
C
Kafiyesi tam kafiyedir.
D
Redif vardır.
E
Kafiyesi zengin kafiyedir.
Soru 18

Divanî nazım türü ile aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Çoğunlukla muhammes nazım biçimi ile yazılır.
B
Gazel biçiminde yazılan divanîlerin kafiye düzeni aa bb cc... şeklindedir.
C
Mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün/mefâ'îlün vezniyle yazılır.
D
Âşıklar tarafından bu türe has ezgilerle icra edilir.
E
Ezgileri sadece Osmani ve Terekeme Divanisi olarak ikiye ayrılır.
Soru 19

Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün aruz kalıbıyla yazılan halk şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divanî
B
Kalenderi
C
Satranç
D
Selis
E
Vezn-i ahar
Soru 20

Redifle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirde anlamın kuvvetlendirilmesi çoğu zaman redife bağlıdır.
B
Sadece anlamı aynı olan eklere denir.
C
Kafiyenin zenginliği daha çok redife bağlıdır.
D
Kafiyeden sonra gelirse, onu zenginleştiren bir öge olur.
E
Ahengin artması çoğu zaman redife bağlıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x