Halk Edebiyatına Giriş 1 2017-2018 Final Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Halkbilimi terimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geleneksel insan davranışları halkbilimin konuları arasındadır.
B
Halkbilimi 20. yüzyılda ortaya çıkmış bağımsız bir bilimsel disiplinin adıdır.
C
Amacı sosyal ve kültürel insanı daha iyi anlamak ve onun hakkında derin bilgiye sahip olmaktır.
D
Halk Edebiyatı halkbilimin bir alt dalıdır.
E
Kaynak, gelişim ve etkileşim gibi sorunları kendine özgü yöntemlerle çözmeye çalışır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi halk ve edebiyatına yönelik yapılan arayışların başlangıcı olarak kabul edilir?

A
Ziya Paşa’nın “Şiir ve inşa” adlı makalesi
B
Ziya Gökalp’in “Halk Medeniyeti I” adlı yazısı
C
Tanzimattan sonra “Halkiyat” teriminin kullanılmaya başlanması
D
Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı eseri
E
Ziya Paşa’nın Terkîb-i Bend adlı eseri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biridir?

A
Ergenekon
B
Nibelüngen
C
Kalevela
D
Mahabarata
E
Çılgın Orlando
Soru 4

Türk halk hikâyeleri ele alıp işledikleri konularına göre tasnif edildiğinde Emrah ile Selvihan hikâyesi aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine dâhil olur?

A
Dini-içtimai hikâyeler
B
Dini-hamasi hikâyeler
C
Aşk hikâyeleri
D
Tarihi hikâyeler
E
Kahramanlık hikâyeleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi birliğin beraberliğin önemini, yararlarını ve yalnızlığın zararlarını vurgulayan atasözlerinden biridir?

A
Kızını dövmeyen dizini döver.
B
Bir elin nesi var iki elin sesi var.
C
Üzüm üzüme baka baka kararır.
D
Körle yatan şaşı kalkar.
E
Sakla samanı gelir zamanı.
Soru 6

“Migratory legends” teriminin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihî efsane
B
Etiyolojik efsane
C
Memorat
D
Gezgin efsane
E
Şehir efsanesi
Soru 7

Şerh edip râz-ı derûnum ol cenana söylesem
Pâyine yüzümü sürsem bî-bahâne söylesem
Katre-i eşkim dökülse dâne dâne söylesem
Çektiğim her türlü gamdan bir nişane söylesem
Yukarıdaki aruzla yazılmış dörtlük aşağıdaki halk şiiri türlerinden hangisine aittir?

A
Divan
B
Selis
C
Semaî
D
Kalenderî
E
Satranç
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü varlıklar, güçler ve kişilerle ilgili efsanelerden biri değildir?

A
Kaderle ilgili efsaneler
B
Ölüm ve ölülerle ilgili efsaneler
C
Hayaletlerle ilgili efsaneler
D
Şekil değiştiren yaratıklar ile ilgili efsaneler
E
isyanlarla ile ilgili efsaneler
Soru 9

Alkışla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Konuşmayı süsleyen ifadedir.
B
Dua anlamına gelen bir terimdir.
C
Sadece Dîvânu Lügâti’t-Türk’te karşılaşılan arkaik bir formdur.
D
Kalıplaşmış alkışlar vasıtasıyla, insanların birbirleriyle olan samimiyetleri artar.
E
Genel nitelikteki alkışların yanında özel konulu alkışlar da vardır.
Soru 10

Ben âşıkım el göğüste yüz yerde
Gel efendim del sinemi yüz yerde
Yaralarım göz göz oldu yüz yerde
Demem yârim ne yaradır o yara
Yukarıdaki dörtlüğün koşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musammat koşma
B
Zincirleme koşma
C
Koşma şarkı
D
Tecnis koşma
E
Ayaklı koşma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi her milletin atasözlerine verdiği isimlerden biri değildir?

A
Dağarcık
B
Cevherli söz
C
Kanatlı söz
D
Halk hikmeti
E
Aklın gözü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Pertev Naili Boratav’ın eserlerinden biridir?

A
Keloğlan Masalları
B
Billur Köşk
C
Türk Masalları Seçkisi
D
İstanbul Masalları
E
Türk Masal Tipleri Kataloğu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk epik destan geleneğindeki başlıca tiplerden biri değildir?

A
Al peren
B
Kahramanın atı
C
Kadın
D
Erkek
E
Bilge devlet adamı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi epik destanların özelliklerinden biri değildir?

A
Animizme yer verilmesi
B
Teatral bir şekilde anlatılması
C
Anlatımının durgunluktan coşkunluğa doğru başlaması
D
Mantığının, doğal dünyanın mantığı ile ölçülmemesi
E
Lirik temalı öyküler olmaları
Soru 15

İnsan davranışları için model teşkil eden, insanın kendini anlamlandırmasını sağlayan, içinde her zaman bir yaratılış öyküsü bulunduran anlatılara ne ad verilir?

A
Masal
B
Memorat
C
Mit
D
Efsane
E
Destan
Soru 16

Deyimleri atasözlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deyimlerin çoğunlukla mecazî anlamda olmaları
B
Deyimlerin kalıplaşmış olmaları
C
Deyimlerin genel kural niteliğinde bir söz kalıbı olmamaları
D
Deyimlerin sayısının çok olması
E
Deyimlerin dile yerleşmelerinin atasözlerine göre kısa olması
Soru 17

Çok eski çağlarda oluşturulan, yüklendiği işlevlere göre şekillenmiş, belli kurallar doğrultusunda günümüzdeki hâlini alarak kalıplaşmış ve kuşaktan kuşağa aktarılarak gelmiş bir sözlü edebiyat geleneği olan, hoşça vakit geçirmek için söz sanatlarından faydalanılarak oluşturulmuş konuşmalık türe ne ad verilir?

A
Deyim
B
Tekerleme
C
Kargış
D
Alkış
E
Bilmece
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinde anlatmalık türler birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Tekerleme / efsane / memorat
B
Ninni / mit / masal
C
Efsane / ağıt / memorat
D
Mit / epik destan / efsane
E
Memorat / kukla / destan
Soru 19

Azerbaycan’da halk hikâyeleri yerine kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erteği
B
Nağıl
C
Hallap
D
Ötünç
E
Koşuk
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk fıkralarında en yaygın görülen tiplerden biri değildir?

A
Esenpolat
B
Dursun
C
Aldar Köse
D
Temel
E
Nasreddin Hoca
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x