Halk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat Döneminde atasözü derlemesi yapan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi
B
Namık Kemal
C
Ziya Paşa
D
Rıza Tevfik
E
Recaizade Mahmud Ekrem
Soru 2

Nesnel, eleştiriye açık, sistemli ve tutarlı bilgiye ne ad verilir?

A
Geleneksel bilgi
B
Kültürel bilgi
C
Felsefi bilgi
D
Deneysel bilgi
E
Bilimsel bilgi
Soru 3

insanın içinde büyüdüğü, öğrendiği ve özümseyip benimsediği kültüre ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
esas kültür
B
avam kültürü
C
halk kültürü
D
ulusal kültür
E
sosyal kültür
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatı türlerinden biridir?

A
Nutuk
B
Şathiye
C
Devriye
D
Mâni
E
Hikmet
Soru 5

I. Mit
II. Tuyuğ
III. Ninni
IV. Şarkı
V. Destan
Yukarıdakilerden hangileri halk kültürünün XVIII. yüzyıldan itibaren sözlü kaynaklardan derlenmeye başlanılan ve Halk Edebiyatı adı verilen sözlü edebiyat tür ve şekilleri arasında yer alır?

A
I, II ve III
B
I, II ve IV
C
I, III ve IV
D
I, III ve V
E
II, III ve V
Soru 6

Her beyti kendi içinde kafiyeli olan, uzun nazım biçimleri ile yazılan eserlere ne ad verilir?

A
Şehr-engiz
B
Mesnevi
C
Mani
D
Destan
E
Sur-name
Soru 7

Halkın beğendiği şiir ve faydalı bilgileri yazdığı ince uzun defterlere ne ad verilir?

A
Antoloji
B
Mecmua
C
Sözlük
D
Cönk
E
Divan
Soru 8

Halk şiirinde kullanılan aruzlu türlerden biri olan aruzun “mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fe’ûlün” kalıbıyla gazel, murabba, muhammes ve müseddes nazım şekilleriyle oluşturulan ve âşıklar tarafından söylenen şiirlere ne ad verilir?

A
Vezn-i Âher
B
Satranç
C
Kalenden
D
Semaî
E
Divan
Soru 9

Benden özge sana yok âşık-ı âvâre güzel
Sûz-i firkat ile yakma beni nâre güzel
Yukarıdaki aruzla yazılmış beytin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koşma
B
Mani
C
Selis
D
Kalenderi
E
Vezn-i âhar
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

A
Dersine adamakıllı çalıştı.
B
Gece karanlığı sabahın ışıklarında kayboldu.
C
Rakibi gözden düştü.
D
Hayatı pamuk ipliğine bağlandı.
E
Bugün ağzını bıçak açmıyor.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi masal tekerlemelerinden alınmış bir parçadır?

A
Az gittik, uz gittik, altı ay bir düz gittik.
B
Kartal kalkar dal sarkar.
C
Ben bir yalan uydurdum,duma duma dum.
D
Sarımsağı sarımsaklasak da mı saklasak.
E
Meskeni viran yurt ver Yarabbi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi atasözü örneklerinden biri değildir?

A
Güneş balçıkla sıvanmaz.
B
Kabahat samur kürk olsa da kimse sırtına almaz.
C
Başa gelen çekilir.
D
Mühür kimdeyse Süleyman odur.
E
Gözü toprağa bakar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi övmeye yönelik anlatım tutumlarından biri değildir?

A
Güzelleme edasıyla yaratılan destanlar
B
Yiğitleme
C
Methiye
D
Koçaklama
E
Sicilleme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinde Türk masallarını oluşturan yapı birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Döşeme / olay / dilek
B
Peşrev / fasıl / dilek
C
Fasıl / döşeme / duvak kapama
D
Döşeme / fasıl / dilek
E
Döşeme / olay / duvak kapama
Soru 15

“Türk Mitolojisi” adlı iki ciltlik eseri hazırlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özkul Çobanoğlu
B
Bahaeddin Ögel
C
Abdulkadir inan
D
Murat Uraz
E
Celal Beydilli
Soru 16

Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerin bütününe ne ad verilir?

A
Mitoloji
B
Legend
C
Teatral
D
Dogma
E
Esatir
Soru 17

Hayvan ve bitkilerin oluşumu ve kökenini anlatan efsanelere ne ad verilir?

A
Menakıpname
B
Gezgin efsane
C
Etiyolojik efsane
D
Tarihsel efsane
E
Menkıbe efsane
Soru 18

Kırım Ham’nın meddahı olduğuna inanılan, Kırım Tatar Türkleri arasında fıkraları yaygın olarak anlatılan fıkra tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aldar Köse
B
Ahmet Akay
C
İncili Çavuş
D
Jiyrenşe Şeşen
E
Bektaşî
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk destanlarından arkaik destanlar grubuna girer?

A
Kabar Batır Destanı
B
Çora Batır Destanı
C
Altın Arığ Destanı
D
Kobılandı Batı Destanı
E
Battal Gazi Destanı
Soru 20

Halk hikâyelerinin “Sonuç ve Dua” bölümü ile aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Badeli âşıklardan sadece Âşık Garip vuslata ermiştir.
B
Vuslata eremeyen âşıklar için gerçek vuslatın öbür dünyada olduğu belirtilir.
C
Âşık Kerem vuslata eremeyen âşıklardandır.
D
“Vuslata erenler” ve “trajik sonla bitenler” şeklinde ikiye ayrılır.
E
Mutlu sonla bitmeyen hikâyelerde “duvak kapama” adı verilen muhammes bir türkü söylenir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x