Halk Edebiyatına Giriş 2 2017-2018 Final Deneme Sınavı

Halk Edebiyatına Giriş 2 2017-2018 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İkinci Dede Korkut yazmasının adı nedir?

A
Koşun
B
Kitâb-ı Dedem Korkut Alâ-Lisân-ı Tâife-i Oğuzan
C
Taşgut
D
Çengi
E
Hikâyet-i Oğuznâme-i Kazanbey ve Gayri
Soru 2

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi İslâmiyet öncesi Türk edebiyatında başka dillerden alınmış olan sözcüklerden biri değildir?

A
Sogca
B
Küg
C
Kavi
D
Padak
E
Slok
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerdeki inanç sisteminin esaslarını teşkil eden unsurlardan biri değildir?

A
Fıkıh
B
Totemizm
C
Animizm
D
Umay Ana
E
Gök Tanrı
Soru 4

Kamların olağanüstü güçlerle kurduklarını düşündükleri iletişimlere dair memoratlar ve iletişime geçmek için şiir şeklinde söyledikleri en eski sözlü edebiyat türüne ne ad verilir?

A
Koşuk
B
Sagu
C
Sav
D
Kargış
E
Alkış
Soru 5

Mitolojik dönemde Türk edebiyatının en eski yaratıcıları kimlerdir?

A
Kamlar
B
Ozanlar
C
Baksılar
D
Dede Korkut
E
Âşıklar
Soru 6

Anadolu’da XIII. yüzyıldan itibaren Türk toplumunun sosyo-kültürel yapısı ve dünya görüşüne uygun olarak tercüme ve adapte etmek suretiyle Türk edebiyatında oluşturulan eserlere ne ad verilir?

A
Cenk-name
B
Hamza-name
C
Abu Müslim-name
D
Battal-name
E
Danişmend-name
Soru 7

Tek bir savaşın veya bir savaşlar silsilesinin anlatıldığı, ağırlıklı olarak tekke çevrelerinde meydana getirilmiş eserler aşağıdakilerden hangileridir?

A
Fetih-nameler
B
Fıkralar
C
Fütüvvet-nameler
D
Gazavat-nameler
E
Şerhler
Soru 8

Tekke ve Tasavvufi Halk Edebiyatı’ndan Hoca Ahmed Yesevi, Ahmed Yügneki ve Hâkim Süleyman Ata gibi isimler hangi yüzyılın temsilcileridir?

A
IX. Yüzyıl
B
X. Yüzyıl
C
XI. Yüzyıl
D
XII. Yüzyıl
E
XIII. Yüzyıl
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda Anadolu’da yaşayan ve eserleri günümüze gelen şair mutasavvıflardandır?

A
Kul Himmet
B
Pir Sultan Abdal
C
İbrahim Gülşeni
D
Bursalı Mühyiddin Üftade
E
Kaygusuz Abdal
Soru 10

Hak yoluna gidenlerin
Asa olsam ellerine!
Er pir vasfın edenlerin
Kurban olsam dillerine!
Yukarıdaki dörtlüğün sahibi olan Seyrani ve Türabi, Salih Baba, Bitlisli Müştak Baba gibi mutasavvıf şairler hangi yüzyılda yaşamışlardır?

A
XV. Yüzyıl
B
XVI. yüzyıl
C
XVII. Yüzyıl
D
XVIII. yüzyıl
E
XIX. yüzyıl
Soru 11

Taşlama, sicilleme ve eleştirel edayla işleyişle yaratılan maniler, koşmalar ve destanlar Âşık tarzı şiirlerinde hangi amaca yöneliktir?

A
Öğüt vermeye yönelik
B
Yermeye yönelik
C
Bilgilendirmeye yönelik
D
Yas tutmaya yönelik
E
Hüner göstermeye yönelik
Soru 12

Âşık tarzı şiirlerinde övmeye yönelik anlatım tutumuyla yazılan türler aşağıdakilerden hangileridir?

A
Koçaklama, yiğitleme
B
Taşlama, sicilleme
C
Elifbalar, Atasözü destanları
D
Şikâyetname, dilekçe
E
Dudakdeğmez, Tecnis
Soru 13

Elifbalar, Atasözü Destanları, Dukdakdeğmez, Satranç ve Tecnis gibi türler Âşık Tarzı Edebiyat Geleneği’nde hangi amaca yönelik tutumun temsilcileridir?

A
Öğüt vermeye yönelik
B
Yas tutturmaya yönelik
C
Öğünmeye yönelik
D
Şikâyet etmeye yönelik
E
Eğlendirmeye yönelik
Soru 14

Bahşi, Ozan, Kul Mehmed, Öksüz Dede, Köroğlu, Geda Muslu, Çırpanlı, Armudlu, Kul Çulha, Oğuz Ali ve Pir Sultan Abdal gibi isimler Âşık Tarzı Edebiyat’ın kaçıncı yüzyıl temsilcileridir?

A
XVI. Yüzyıl
B
XV. yüzyıl
C
XIV. yüzyıl
D
XIII. yüzyıl
E
XII. yüzyıl
Soru 15

Âşık Tarzı Edebiyat’ın formlarının klasikleştiği, tekke-tasavvuftan ayrımının belirginleştiği XVII. yüzyılın temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemsi Denizer, Âşık Veysel, Eşık Reyhani
B
Dadaloğlu, Dertli Bayburtlu Zihni, Sümmani
C
Kabasakal Mehmed, Hocaoğlu, Ravzi
D
Kul Mehmed, Köroğlu, Pir Sultan Abdal
E
Kayıkçı Kul Mustafa, Koroğlu, Piroğlu
Soru 16

Büyü ve duru görüye dayalı ve tek tanrılı olabilen bir kabile dini nedir?

A
Şamanizm
B
Totemizm
C
Maniheizm
D
Budizm
E
Musevilik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Kamlıktan ayrılarak oluşan yeni uzmanlıklardan değildir?

A
Otaçı
B
Emçi
C
Sınıkçı
D
Şamanlar
E
Bakıcı
Soru 18

Tekkelerde müritlerin el aldıkları, onların denetim ve gözetimleri altında yetiştiği, tekkelerdeki en yüksek makama sahip kişilere ne isim verilmektedir?

A
Müderris
B
Ulema-i rüsum
C
Şeyh
D
Resmi bilgin
E
Hangah
Soru 19

Türk kültür tarihinde yeni bir olgu ve görüngü olarak ortaya çıkan mutasavvıf şairlerin en büyük yenilikleri olan telolojik kavramı Türkçe’ye nasıl çevrilmektedir?

A
Amaç veya edim bilim
B
Din bilimi
C
Ahenk
D
Anonim
E
Aruz
Soru 20

Âşık tarzı edebiyatı nazım birimi kaçlıktır?

A
Dörtlük
B
Beşlik
C
Yedilik
D
Sekizlik
E
Altılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x