Halk Hikayeleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Halk Hikayeleri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ercişli Emrah ile Selvi Han hikâyesinde Selvi Han’ın dışında Emrah’la evlenen ikinci bir kız daha vardır. Sözü edilen bu kız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülşen
B
Selatin Peri
C
Mehbub
D
Mahperi
E
Gülperi
Soru 2

Akrabalığın Temel Yapıları adlı çalışmayı yapan ünlü yapısalcı araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Joseph Campel
B
Vladimir Propp
C
Lord Raglan
D
Claude Levi-Straus
E
Wolfram Eberhard
Soru 3

Halk hikâyesi anlatmaya başlamadan önce söylenen mensur ve manzum parçalara ne ad verilir?

A
Peşrev
B
Masal
C
Fıkra
D
Karavelli
E
Kıssa
Soru 4

Hançerli Hanım hikâyesinde Bedestanî Halil Efendi'nin oğlu Süleyman'ı ölümden kurtarıp sevdiği kızla evlenmesine sebep olan karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Bey
B
Sultan Murat
C
Tifli
D
Emin Çelebi
E
Kamer
Soru 5

A. Chodzko ve Pertev Naili Boratav’a göre Köroğlu soyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cerit boyundan Türkmen
B
Teke boyundan Türkmen
C
Avşar boyundan Türkmen
D
Saçıkaralı boyundan Türkmen
E
Karakeçili boyundan Türkmen
Soru 6

Saz meclislerinde aşığın kendi şiirlerini okumadan önce yahut bir hikâyeyi anlatmaya başlamadan önce fikrî, mistik hatta didaktik tarzda söylediği manzum ürünlere ne ad verilir?

A
Selçuk
B
Peşrev
C
Fıkra
D
Kıssa
E
Masal
Soru 7

Köroğlu'na ölümsüzlük, kahramanlık ve âşıklık meziyetlerini veren mitolojik öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babasının duası
B
Üç köpük
C
Kıyafeti
D
Altın kılıç
E
Atı
Soru 8

Köprüden geçenden otuz üç, geçmeyenden ise döve döve kırk akçe alan Anadolu'da deyimlerde de karşılaşılan Dede Korkut hikâyesi kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deli Dumrul
B
Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
C
Bamsı Beyrek
D
Tepegöz
E
Dirse Han Oğlu Boğaç Han
Soru 9

Lord Raglan’ın “Geleneksel Halk Kahramanı Kalıbı Yöntemi”ni Türkiye’de ilk uygulayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Berat Alptekin
B
Umay Günay
C
Fikret Türkmen
D
Özkul Çobanoğlu
E
Ensar Aslan
Soru 10

Büyü ile bildiklerini unutturma ve ölen sevgililerin mezarı üzerinde gül bitmesi motifleri ile özdeşleşen halk hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kerem ile Aslı
B
Ferhat ile Şirin
C
Arzu ile Kamber
D
Âşık Garip
E
Tahir ile Zühre
Soru 11

Mısra sayısı 10’dan az olmamak üzere tek ya da daha fazla bentten oluşan, hece ölçülü, övgü, yergi, yaşam, öğüt gibi çeşitli konularda, özellikle atışmalarda, Kars ve yöresi âşıklarının fasıl kısmında söylediği bir şiir biçimidir.
Yukarıda sözü edilen şiir biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selis
B
Semaî
C
Sicilleme
D
Satranç
E
Divan
Soru 12

Günümüzde, Anadolu sahasında “Bey Barı”, Akkavak Kızı”, “Bey Böyrek”, “Ba Börek”, “Balbörek” “Bayram Bey” gibi adlarla bilinen Kampüre’nin Oğlu Bamsı Beyrek hikâyesinin ağırlıklı olarak anlatıldığı türler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Menkıbe - Kıssa
B
Destan - Fıkra
C
Efsane - Söylence
D
Atasözü - Deyim
E
Masal - Halk hikâyesi
Soru 13

Kıssa anlatmayı meslek edinmiş kişilere ne ad verilir?

A
Ozan
B
Kıssahan
C
Âşık
D
Garip
E
Selçuk
Soru 14

1659-1660 yıllarında yazılan; Dede Korkut, Sal ur Kazan, Eyrek ve Seyrek’ten söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürerrü’t-tican
B
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
C
Selçuknâme
D
Camiü’t-tevârih
E
Şecere-i Terakime
Soru 15

Kirmanşah hikâyesinde on dört bin atlısı olan, pek çok ülkeden haraç alan ve Kirmanşah'a güreşte yenilen karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hurşit Şah
B
Kara Kaytaz
C
Ağ Deve
D
Koca Arap
E
Adil Han
Soru 16

Sümmanî’nin torunu olan âşıklar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Temel Şahin-Ahmet Şahin
B
Sadi Değer-islam Değer
C
Nusret Yazıcı-Hüseyin Yazıcı
D
Yaşar Yılmaz-Nusret Yılmaz
E
Mevlüt Şafak-Ali Şafak
Soru 17

Manzum kısımların daha cok 7’li hece vezni ile yazılan halk hikâyeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Köroğlu-Şah İsmail
B
Yaralı Mahmut-Kirmanşah
C
Tahir ile Zühre-Arzu ile Kamber
D
Ferhat ile Şirin-Emrah ile Selvihan
E
Bamsı Beyrek-Tepegöz
Soru 18

Hurşit ile Mahımihri hikâyesinde haramilerin Hurşit'i öldürmekle görevlendirdiği kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arap
B
Mecal Vermez
C
Karakaytaz
D
Dağdeviren
E
Çamyarması
Soru 19

Karacaoğlan ile İsmikan Sultan hikâyesi ile benzerlik gösteren masal aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muradına nail Olmayan Dilber
B
Tuz Kadar Sevgi
C
Sabır Taşı
D
Üç Turunçlar
E
Helvacı Güzeli
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x