Halk Masalları 2017-2018 Vize Sınavı

Halk Masalları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Masalları ilk kez sistematik bir biçimde inceleyen ve masal çalışmalarını belli bir disipline dönüştüren Alman folklor araştırmacıları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Jacob Grimm -Wİlhelm Grimm
B
Von Sydow-Alan Dundes
C
Karel Horilek-Susan Tower Hollis
D
Laura F. Kready-Stith Thopmson
E
Richard Bauman-William Bascom
Soru 2

Geleneğin insan taşıyıcılarını, “aktif geleneksel taşıyıcılar” ve “pasif geleneksel taşıyıcılar” olmak üzere ikiye ayıran araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Von Sydow
B
Cari Gustav Jung
C
Stith Thompson
D
Vladimir Propp
E
Wolfram Eberhard
Soru 3

William Bascom, “Nesir Anlatıların Temel Özellikleri” tablosunda mit, masal ve efsane türleri arasındaki fark ve benzerlikleri anlatı özellikleri ekseninde değerlendirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tabloda yer alan kriterlerden biri değildir?

A
Geleneksel Başlangıç
B
inanma
C
Geleneksel Son
D
Kurgu (Yer-Zaman)
E
Temel Karakterleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi masal anlatıcısına verilen isimlerden biri değildir?

A
Masalcı aşı
B
Masalcı
C
Masal ebesi/ninesi
D
Masal anası
E
Masal atası
Soru 5

Bilmeceye benzer ifadelerin yer aldığı masalların ilk örneklerine rastlanan, Beydeba tarafından MÖ I. yüzyılda kaleme alındığı tahmin edilen ve fabl türünün ilk ve en önemli örneği kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Binbir Gece Masalları
B
Binbir Gündüz Masalları
C
Kelile ve Dimne
D
Pançatantra
E
Mahabarata
Soru 6

Masal anlatıcısının masalına başlamadan önce dinleyenleri hazırlamak için söylediği sözlere ne ad verilir?

A
Motif
B
Kerevet
C
Mani
D
Tekerleme
E
Tip
Soru 7

Türk masal tipleri üzerine yapılan ilk ciddi çalışma olan Typen Türkischer Volksmârchen adlı eser üzerine çalışan araştırmacılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Wolfram Eberhard -Saim Sakaoğlu
B
Stith Thompson- Pertev Naili Boratav
C
Wolfram Eberhard- Pertev Naili Boratav
D
Wolfram Eberhard- Umay Günay
E
Stith Thompson-Saim Sakaoğlu
Soru 8

Metin Ekici’ye göre, halk bilgisi türü tanımlanırken bu türün içinde yer alan metinlerin kullanımının yanında, bu metinlerin yaratıldığı bağlam ve bağlamı oluşturan unsurlarına yönelik çalışmalarda dört temel dinamiği dikkate almak gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu temel dinamiklerden biri değildir?

A
Metnin yaratım ve aktarım bağlamı özellikleri
B
Metnin başlangıç ve bitiş özellikleri
C
Metnin şekil ve yapı özellikleri
D
Metnin içerik ve konu özellikleri
E
Metnin işlev özellikleri
Soru 9

Saim Sakaoğlu'nun Masal Araştırmaları adlı kitabının Arap Masalları bölümünde incelediği, gece boyunca sabahın ilk ışıkları doğuncaya kadar anlatılan ve Türkçeye yapılan en eski çevirisi 1429'da olan masal aşağıdakilerden hangisidir?

A
Riga-Veda
B
Camasbname
C
Pançatantra
D
Binbir Gündüz Masalları
E
Binbir Gece Masalları
Soru 10

Alan Dundes'in mit, efsane ve masalı ayırt etmek için önerdiği metafor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doku-metin-bağlam metaforu
B
Kutsal tür metaforu
C
Keskin sınır metaforu
D
Roman sanatı metaforu
E
Boş bir kum saati metaforu
Soru 11

Masal kelimesi yerine Azerbaycan Türkçesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Sersek
B
Imak
C
Çöçek
D
Nağıl
E
Ertek
Soru 12

Masal araştırmacısı Laura F. Kready, 1916 yılında yayımlanan A Study of Fairy Tales adlı kitabında masalların kökeninin temel olarak dört farklı kola ayrıldığını belirtmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kollardan biri değildir?

A
Masallar mit döküntüleridir; tanrı ve kahramanlardan arta kalanlardır.
B
Masallar güneş, şafak, gök gürültüsü, yağmur gibi doğa olaylarının anlatıldığı mitlerdir.
C
Masalların hepsi Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
D
Masalların hepsi Mısır’da ortaya çıkmıştır.
E
Masallar kökenlerini erken dönemdeki hayal dünyasına borçludur.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi masalların işlevlerinden biri değildir?

A
Eğitimi ve kültürü genç kuşaklara aktarmak
B
Toplumların kültürel köklerini öğrenmek
C
Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak
D
Eğlenmek, eğlendirmek ve hoşça vakit geçirmek
E
Değerlere, toplum kurumlarına ve törenlere destek vermek
Soru 14

Tarihî Coğrafi Fin Kuramı temsilci ve takipçileri tarafından kullanılan, 19. ve 20. yüzyıl halk bilimi tartışmalarının temel taşı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arkatip
B
Urform
C
Tekerleme
D
Sayı formeli
E
Ekotip
Soru 15

Herhangi bir halk bilgisi unsurunun, dokusu (texture), metni (text), çevre ve şartları yani bağlamı (context) itibarıyla tahlil edilebileceğini ifade eden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Richard Bauman
B
Wİlliam Bascom
C
Vladimir Propp
D
Alan Dundes
E
Von Sydow
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de masalların kaynakları ve kökenleri hakkında inceleme yapan araştırmacılardan biri değildir?

A
Saim Sakaoğlu
B
Pertev Naili Boratav
C
Umay Günay
D
Bilge Seyidoğlu
E
Naki Tezel
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Stith Thompson’ın 1946'da basılan The Folktale adlı eserinde masalların yayıldığı ana kaynaklar arasında yer almaz?

A
Latin
B
Kuzey Avrupa
C
Antik Mısır
D
Antik Yunan
E
Babilliler ve Asurlular
Soru 18

Masallar ile ilgili aşağıdaki doktora tez çalışmaları ve yazarları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Erzincan Masalları Metinler ve İncelemeler-Ruhi Kara
B
Van Masalları Üzerine Bir Araştırma-Yılmaz Önay
C
Afyonkarahisar Masalları Üzerine Bir Araştırma-Esma Şimşek
D
Binbir Gece Masallarının Türk Masallarına Tesiri-Ziya Abdulmecit Akkoyunlu
E
Taşeli Platosu Masallarına Motif ve Tip Araştırması-Ali Berat Alptekin
Soru 19

1028 ilahi içeren, tanrılara şükür ve saygı içeren yazılardan oluşan on ciltlik bir eserdir. Saim Sakaoğlu Masal Araştırmaları adlı kitabında G. Huet’in görüşlerine yer vermiş ve tarih öncesi görüşe göre masalların kökünün Hint mitolojisinde aranması gerektiğine değinmiştir.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Riga- Veda
B
Pançatantra
C
Binbir Gündüz Masalları
D
Camasbname
E
Binbir Gece Masalları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi masalların şekil özelliklerinden biri değildir?

A
Yazılı literatürden çok sözlü kültürün içinde yer alması
B
Başında, ihtiyaç duyulan yerlerde, ortasında ve sonunda formellerin kullanılması
C
Masalların içinde diğer türlerden (mit, efsane, destan, bilmece, atasözü gibi) örneklere rastlanması
D
Genellikle nesir (mensur) anlatılar olması
E
Başlıklarının genel geçer olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x