Halk Masalları 2018-2019 Vize Sınavı

Halk Masalları 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Masalın en küçük unsuruna ne ad verilir?

A
Tip
B
Formel
C
Tekerleme
D
Motif
E
indeks
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Milletlerarası Masal Kataloğundaki ana çeşitlerden biri değildir?

A
Asıl Masallar; Olağanüstü Gerçekçi Masallar Masallar,
B
Hayvan Masalları
C
Güldürücü Hikayeler, Nükteli Yalanlamalar Fıkralar,
D
Mitolojik Masallar
E
Zincirlemeli Masallar
Soru 3

Bilmeceye benzer ifadelerin yer aldığı masalların ilk örneklerine rastlanan, MÖ I yüzyılda yazıldığı tahmin edilen ve fabl türünün ilk ve en önemli örneği sayılan Kelile ve Dimne adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wolfram Eberhard
B
Anti Aarne
C
Hintli Beydeba'(Bidpai)
D
William Bascom
E
Stith Thompson
Soru 4

William Bascom tarafından mit, masal ve efsane için kullanılan ortak terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesir anlatı
B
Nazım anlatı
C
Nesir metin
D
Nazım metin
E
Nazım içerik
Soru 5

Masallar, sözlü kültürün derinliklerinden günümüze ulaştıklarından diğer türlerle de sıkı ilişki içindedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu türlerden biri değildir?

A
Mit
B
Siyer
C
Destan
D
Bilmece
E
Efsane
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Stith Thompson’ın motiflerinin ana başlıklarından biri değildir?

A
Akıllılar ve Aptallar
B
ikizler Kuralı
C
Yasak (Tabu)
D
Ödüller ve Cezalar
E
Aldatmalar
Soru 7

Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar adlı çalışmasında masalın kaynaklarına Mitoloji Okulu, Hindoloji Okulu ve Antropoloji Okulu şeklinde yer veren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pertev Naili Boratav
B
Umay Günay
C
NakiTezel
D
Saim Sakaoğlu
E
Bilge Seyidoğlu
Soru 8

Türk masal tipleri üzerine yapılan ilk ciddi çalışma olan Typen Türkischer Volksmârchen adlı eser üzerinde çalışan araştırmacılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Stith Thompson-Eflatun Cem Güney
B
Wolfram Eberhard-Umay Günay
C
Wolfram Eberhard-Pertev Naili Boratav
D
Stith Thompson-Saim Sakaoğlu
E
Wolfram Eberhard-Naki Tezel
Soru 9

Türk masallarını 1781 yılında ilk kez yayınlayan ve eserin içinde Halil, Şirvanlı Tüccar ve Derviş isimli üç Türk masalına yer veren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Kunoş
B
A. Aarne
C
M. Diegon
D
S. Thompson
E
V. Propp
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cari Gustav Jung’ın bahsettiği dört arketipten biri değildir?

A
Sonsuz ölüm üzerine
B
Yeniden doğuş üzerine
C
Hilebaz figürünün psikolojisi üzerine
D
Masallarda ruhun fenomenolojisi üzerine
E
Anne arketipinin psikolojik yönleri
Soru 11

William Bascom’a göre, aşağıdakilerden hangisi masalların işlevlerinden biri değildir?

A
Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulma
B
Değerlere, toplum kurumlarına ve törenlere destek verme
C
Eğlenme, eğlendirme ve hoşça vakit geçirme
D
Bireylerin zihinsel becerilerine katkı
E
Eğitim ve kültürün genç kuşaklara aktarma
Soru 12

Tarihî Coğrafi Fin Kuramı temsilci ve takipçileri tarafından kullanılan bu kavram 19 ve 20 yüzyıl halk bilimi tartışmalarının temel taşıdır. Kuramın temsilcileri Julius Krohn ve Kaarle Krohn’un Halk Bilimi Yöntemi kitabında ________ kök biçim olarak tanımlanmıştır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
urform
B
versiyon
C
sayı formeli
D
ekotip
E
arkatip
Soru 13

Alan Dundes'in mit, efsane ve masalı ayırt etmek için önerdiği metafor aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güneş metaforu
B
Sudaki dalga metaforu
C
Kutsal tür metaforu
D
Doku-metin-bağlam metaforu
E
Boş bir kum saati metaforu
Soru 14

Alan Dundes, farklı halk bilgisi formlarını tanımlamak ve tarif etmek için yardımcı olacak üç seviyeli bir tahlil teklif etmiştir. Dundes’e göre, bu üç unsur aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Başlık, metin, sonuç
B
Doku, sonuç, içerik
C
Çevre ve şartları (bağlamı), metin, sonuç
D
Doku, metin, çevre ve şartları (bağlamı)
E
Metin, başlık, içerik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Stith Thompson’ın 1946'da basılan The Folktale adlı eserinde masalların yayıldığı ana kaynaklar arasında arasında yer almaz?

A
Latin
B
Antik Mısır
C
Antik Yunan
D
Babilliler ve Asurlular
E
Kuzey Avrupa
Soru 16

“Tarihî-Coğrafi Fin Yöntemi” ya da “Karşılaştırmalı Kuram” gibi adlarla bilinen ve masaldaki varyantlaşmayı “göç” yaklaşımıyla açıklamaya çalışan dalga kuramına göre, masalın ilk biçimine ne ad verilir?

A
Alt-tür
B
Eş-biçim
C
Ur-form
D
Varyant
E
Versiyon
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi masalların olağandışı kahramanlarından biri değildir?

A
Periler
B
Ejderhalar
C
Devler
D
Cadılar
E
Üvey anneler
Soru 18

“Çocuğa ana dilinin, bir işçi elindeki alet gibi nasıl kullanıldığını ilk öğreten, ona bu dilin türlü hünerlerini, kıvraklığını, zenginliğini, inceliğini ilk gösteren, kişiye kendi dilini konuşmayanlardan uzaklaştırıcı, onu konuşanlara yakınlaştırıcı duyguyu -ninnilerin, tekerlemelerin, türkülerin yanı başında, ama herhâlde onlardan daha geniş ölçüde - ilk aşılayan masaldır. diyen Pertev Naili Boratav masalın aşağıdaki işlevlerinden hangisini vurgular?

A
Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulma işlevi
B
Eğitim ve kültürün genç kuşaklara aktarılması işlevi
C
Eğlenme, eğlendirme ve hoşça vakit geçirme işlevi
D
Değerlere, toplum kurumlarına ve törenlere destek verme
E
Protesto işlevi
Soru 19

Geleneğin insan taşıyıcılarını, “aktif geleneksel taşıyıcılar” ve “pasif geleneksel taşıyıcılar” diye ikiye ayıran araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Von Sydow
B
Stith Thompson
C
Wolfram Eberhard
D
Julius Krohn
E
Cari Gustav Jung
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi masalların içerik özelliklerinden biri değildir?

A
Masalların hem gerçek hem de gerçek olmayan mekânda geçmesi
B
Masalların genellikle nesir (mensur) anlatılar olması, ancak bazı masalların nazım (manzum) kısımlarının da bulunması
C
Bütün masallarda, iyilik ve kötülüğün, güzellik ve çirkinliğin, zenginlik ve yoksulluğun, bir başka deyişle olumlu ile olumsuzun mücadelesinin anlatılması
D
Masallarda pek çok farklı olağanüstü özellikler gösteren kahraman, yardımcı kahraman veya yaratık olması
E
Çok az istisna dışında, masalların genellikle mutlu sonla, iyilerin, güzelliklerin, akıllıların kazanması ile bitmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x