Harekat Performans 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Harekat Performans 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Maksimum kalkış ağırlığı ve pilot hariç koltuk kapasitesine göre aşağıdakilerden hangisi küçük uçak olarak sınıflandırılabilir?

A
6000 kg- 8 koltuk
B
5000 kg- 10 koltuk
C
7000 kg- 6 koltuk
D
8000 kg- 5 koltuk
E
4000 kg- 9
1 numaralı soru için açıklama 
Maksimum kalkış ağırlığı 5670 kg (12500 lb) veya daha az; koltuk sayısı, pilot koltuğu veya koltukları hariç, dokuz veya daha az olan; Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA ) CS-23 sertifikasyon gereklerinde ve Amerikan Federal Havacılık Kuralları Part 23 kapsamındaki uçaklar küçük uçaklardır.
Soru 2

Küçük bir uçak için yüklü uçak ağılığı 2500 (lb) iken momenti 100 (lb.in/1000) dir. Bu uçağın ağırlık merkezinin referans hatta uzaklığı kaçtır?

A
20
B
30
C
40
D
50
E
60
2 numaralı soru için açıklama 
Uçağın yüklü uçak ağırılığı 2500 (lb) iken momenti 100 (lb.in/1000) dir. 100 X 1000 / 2500= 40 bulunur.
Soru 3

I. Boeing 777 modeldir.
II. Boeing 777-300 ER tiptir.
III. Ağırlık ve denge el kitapları uçağı kullanan havayolu şirketlerine göre defarklılıklar göstermektedir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I
B
I, II
C
II
D
III
E
I, III
3 numaralı soru için açıklama 
Boeing 777 tiptir, ancak Boeing 777-300ER, 777 tipinin 300ER modelidir. Boeing 777’nin 200LR modelinin ağırlık ve denge el kitabı 300ER modelinin ağırlık ve denge el kitabından farklıdır. Ayrıca, ağırlık ve denge el kitapları uçağı kullanan havayolu şirketlerine göre de farklılıklar gösterir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ağırlık ve denge el kitabının birinci bölümünde genel bilgiler kısmında yer alan bilgilerden biri değildir?

A
Ağırlık ve denge konusundaki kısaltmalar
B
Uçağın ana boyutları
C
İniş takımları ve flapların uçağın dengesine etkileri
D
Kalkış için yatay dengeleyici trim ayarları
E
Yakıt tanklarının konumu
4 numaralı soru için açıklama 
Ağırlık ve denge konusundaki kısaltmalar, uçağın ana boyutları, denge referans sistemi: denge kolları, gövde istasyonları, MAC, LEMAC; sertifikalandırılmış ağırlık ve ağırlık merkezi sınırları, kalkış için yatay dengeleyici trim ayarları, iniş takımları ve flapların uçağın dengesine etkileri genel bilgiler kısmında yer alırken yakıt tanklarının konumu yakıt kısmında yer almaktadır.
Soru 5

Ağırlık 75000 kg, Denge kolu 828,9, referans kolu 845, sabit momenti 60000 ise momenti kaçtır?

A
-227.35
B
-228.35
C
-300.35
D
-168.35
E
100.35
5 numaralı soru için açıklama 
Indeks = Ağırlık x (Denge Kolu−Referans Denge Kolu) / Moment Sabiti formülünden yapılmaktadır. Sayılar yerine yerleştirildiği zaman sonuç -227.35 çıkmıştır.
Soru 6

Denge kolu 642,8, LEMAC 630 in ve veter uzunluğu 160'tır. %MAC değeri kaçtır?

A
6
B
7
C
8
D
9
E
10
6 numaralı soru için açıklama 
Denge Kolu = (% MAC/100) X MAC + LEMAC formülü kullanılarak %MAC değeri 8,0 bulunmuştur.
Soru 7

Dolmuş kategorisindeki uçaklarda maksimum kalkış ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1150 kg.
B
4782 kg.
C
2356 kg.
D
8618 kg.
E
5500 kg.
7 numaralı soru için açıklama 
Dolmuş Kategorisindeki Uçaklarda Ağırlık ve Denge Hesaplaması Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı’nın (EASA ) CS-23 sertifikasyon gerekleri ve Amerikan Federal Havacılık Kurallarının (Federal Aviation Regulations - FAR) Part 23’ü maksimum kalkış ağırlığı 8618 kg (19000 lb) veya daha az; pilot koltuk veya koltukları haricinde 19 veya daha az yolcu koltuğu olan pervaneli ve iki motorlu uçakları dolmuş (commuter) uçak olarak tanımlamaktadır. Bu konuda küçük uçaklara nazaran daha karmaşık bir yapıya sahiptir.
Soru 8

Bu nedenle her uçak modelinin bir__________ (Weight and Balance Manual – WBM)” bulunur. Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

A
Denge Referans Sistemi
B
Türk Hava Yolları
C
Uçağın Ana Boyutları
D
İndeks
E
Ağırlık ve Denge El Kİtabı
8 numaralı soru için açıklama 
Bu nedenle her uçak modelinin bir “Ağırlık ve Denge El Kitabı – (Weight and Balance Manual – WBM)” bulunur.
Soru 9

________ büyüdükçe mürettebat, yolcu, bagaj, kargo, ikram malzemesi, yakıt gibi yükleme bileşenlerinin sayıları artar. Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

A
helikopter
B
gemi
C
uçak
D
otobüs
E
tren
9 numaralı soru için açıklama 
Uçaklar büyüdükçe mürettebat, yolcu, bagaj, kargo, ikram malzemesi, yakıt gibi yükleme bileşenlerinin sayıları artar.
Soru 10

Yükleme planındaki moment verilerinin sunumunu kolaylaştırmak için _______ kullanılır. Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

A
Uçak Krikosu
B
İndeks Denklemi
C
Bagaj
D
Denge Kolu
E
Küçük Uçaklar
10 numaralı soru için açıklama 
Yükleme planındaki moment verilerinin sunumunu kolaylaştırmak için İndeks Denklemi kullanılır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ambar içerisindeki yükleme sahalarına verilen addır?

A
Ana kat
B
Alt kat
C
Hold
D
Kompartıman
E
Cep
11 numaralı soru için açıklama 
Ambar içerisindeki yükleme sahalarına kompartıman adı verilmektedir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi toplam trafik ağırlığını ifade etmektedir?

A
Bagaj ağırlığı
B
Yolcu ağırlığı
C
Yolcu ve bagaj ağırlıkları
D
Bagaj ve kargo ağırlıkları
E
Kargo, yolcu ve bagaj ağırlıkları
12 numaralı soru için açıklama 
Kargo, bagaj ve yolcu ağırlıklarını topladığımızda toplam trafik ağırlığı (TTL) bulunur.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yük ve denge formunda son dakika değişiklik bölümünde yer almaz?

A
Artan yük miktarı
B
Azalan yük miktarı
C
Varış yeri bilgisi
D
Değişik yapılan zaman bilgisi
E
Toplam son dakika değişikliği
13 numaralı soru için açıklama 
Yük ve denge formunda son dakika değişiklik bölümü tablosunda - Varış yeri bilgisi - Özellikler bilgisi - Kaptan bilgisi - Artan yük miktarı - Azalan yük miktarı - Toplam son dakika değişikliği - Kalkış için ayarlama - Toplam son dakika değişikliğinin pozitif veya negatif yönü yer almaktadır.
Soru 14

Uçak kompartımanlarına yükleme yapılırken aşağıdakilerden hangi sınırlamalara (tahditlere) dikkat etmek gerekmez?

A
Ağırlık Sınırlaması (Weight - Limitation)
B
Boyut Sınırlaması (Dimension - Limitation)
C
Hacim Sınırlaması (Volume - Limitation)
D
Alan Sınırlaması (Area - Limitation)
E
Zemin Dayanımı (Local Strength)
14 numaralı soru için açıklama 
Uçak kompartımanlarına yükleme yapılırken aşağıdaki sınırlamalara (tahditlere) dikkat etmek gerekir: - Ağırlık Sınırlaması (weight -limitation) - Boyut Sınırlaması (Dimension -limitation) - Alan Sınırlaması (Area -limitation) - Zemin Dayanımı (local Strength)
Soru 15

Hangisi uçak yüklemede dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

A
Uçaklar yüklenirken ilk olarak ön kargo kompartımanları yüklenir
B
En son olarak yüklenecek yükler ise ilk inilecek istasyona ait olan yükler olmalıdır
C
Yaş kargo ile ağır kargolar, canlı hayvanlarla, cenazeler, tabii olarak birbirine düşman hayvanlar aynı kompartımana yüklenmez
D
Yolcu uçaklarında mümkün olduğu kadar yolcu kabininde koltuklar üzerine yükleme (seat loading) yapılmalıdır.
E
Aşırı yükleme (overload) sebebi ile bir miktar yük indirilmesi gerekli olduğunda önce kargo ve posta indirilmelidir.
15 numaralı soru için açıklama 
Yolcu uçaklarında mümkün olduğu kadar yolcu kabininde koltuklar üerine yükleme (seat loading) yapılmamalıdır. fakat yüklemek zorunda kalınınca da koltuğun baş dayama seviyesi geçilmemelidir.
Soru 16

Yolcu bagajları ve kargonun uçağın altına konteynır ve paletler yardımıyla yüklenmesini ifade eden yükleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yığma
B
Konteynır yükleme
C
Konveyör yükleme
D
Kompartıman yükleme
E
Overload yükleme
16 numaralı soru için açıklama 
Uçak altına yük yükleme çeşitleri yığma ve konteyner yükleme sistemi olarak sınıflandırılırken, yüklerin konteyner ve paletler içerisinde uçak altına yerleştirilmesi konteyner yükleme olarak adlandırılmaktadır.
Soru 17

Uçak içerisinde bagaj, posta ve kargoların taşındığı alt katta yer alan ana yükleme bölümlerine ne ad verilmektedir?

A
Ambar
B
Bölüm
C
Cep
D
Güverte
E
Kompartıman
17 numaralı soru için açıklama 
Yüklerin taşındığı alt kat (lower deck) içerisinde ana bölümler ambarlar iken ambarları kompartımanlar, bölümler ve cepler takip etmektedir.
Soru 18

Yolcu uçaklarında taşınan yüklerde yüklenme talimatının hazırlanmasında aşağıdaki kişilerden hangisi sorumludur?

A
OCC (Operasyon Kontrol Merkezi) uzmanı
B
Kabin amiri
C
Yükleme uzmanı
D
Harekât personeli
E
Ramp işçisi
18 numaralı soru için açıklama 
Kargo uçaklarında yükleme talimatının hazırlanmasında yükleme uzmanları (Load Master) sorumlu iken yolcu uçaklarında bu işten sorumlu olan kişiler harekât personeli veya havayolu işletmesinin yer hizmet personelidir.
Soru 19

189 koltuk kapasiteli tarifeli uçuş gerçekleştiren bir yolcu uçağında EU-OPS 1’e göre yük dağılım formuna girilecek yetişkinlerin standart ağırlığı kaç kilogramdır?

A
70
B
75
C
80
D
83
E
84
19 numaralı soru için açıklama 
30 veya daha fazla yolcu taşıyan uçaklarda yolcu ağırlıkları erkek veya kadın fark etmeksizin standart yetişkin ağırlığı olarak kabul edilirken bu değer 84 kilogramdır.
Soru 20


Yukarıdaki şekilde bir bölgesel uçağa ait yük dağılım formunun küçük bir bölümü görülmektedir.
Buna göre ilgili hesaplamanın yapıldığı ve kırmızı ile işaretlenmiş ağırlık göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam trafik ağırlığı
B
İniş ağırlığı
C
Kuru operasyon ağırlığı
D
Kalkış yakıt ağırlığı
E
Maksimum sıfır yakıt ağırlığı
20 numaralı soru için açıklama 
Yukarıdaki şekilde 19204 kg gerçek kalkış ağırlığına sahip uçağın 1200 kg seyahat yakıtı çıkartıldıktan sonra 18004 kg ağırlığı kavuştuğu belirtilmektedir. İniş ağırlığı=Gerçek kalkış ağırlığı– Seyahat Yakıtı formülünden hareketle 18004 kg ağırlığın iniş ağırlığını ifade ettiği görülmektedir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...