Hasta Çocukların Gelişimi Ve Eğitimi 2015-2016 Final Sınavı

Hasta Çocukların Gelişimi Ve Eğitimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hastaneye yatış sürecinde çocukların gösterdiği duygusal tepkilerden biri değildir?

A
Anne babalarından ayrılırken yoğun kaygı yaşarlar.
B
Üzülürler, sessizleşirler ve içlerine kapanırlar.
C
Altı yaş ve üzeri çocuklar için hastalık ve hastane süreci daha az stres yaratır.
D
Uyku problemleri başlar.
E
Regrasyon davranışı gözlenmeye başlanır.
Soru 2

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramına göre aşağıdakilerden hangisi bebeklik döneminde yaşanır?

A
Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk
B
Girişimciliğe karşı suçluluk
C
Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
D
Temel güvene karşı güvensizlik
E
Kimlik edinmeye karşı kimlik karmaşası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çocuğun hastane yaşantısına hazırlanma sürecinde ebeveynlerin korku ve endişelerinin ortadan kaldırılması için hastane personeline düşen görevlerden biri değildir?

A
Servise gelen diğer hastalar ile ilgili bilgi vermek
B
Çocuğun hastalığı, tanı ve tedavi süreci hakkında bilgi almalarını sağlamak
C
Ebeveynlerin hastanede yatan çocuklarının yanında olmasına izin vermek
D
Ebeveynlerin servise uyumunu sağlamak
E
Çocukların bakımı ve ihtiyaçlarının giderilmesinde aktif rol almak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tedavi edilmeyen fenilketonüri hastalıklarındaki bulgulardan biri değildir?

A
Astım
B
Zeka geriliği
C
Egzama
D
Davranış bozukluğu
E
Epilepsi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 2-3 yaş döneminde tercih edilecek oyuncaklardan biri değildir?

A
Uçurtma
B
Üç tekerlekli bisiklet
C
iri ve az parçalı yapbozlar
D
Basit müzik aletleri
E
Tahta hayvanlar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi oyun oynarken çocuğun sosyal-duygusal gelişimine katkı sağlayan becerilerden biri değildir?

A
isteğini ifade etme ve erteleme
B
Mantıksal çıkarımlar yapma
C
Paylaşma
D
Sıraya girme
E
Yardımlaşma
Soru 7

I. Ameliyata ilişkin korkularını ifade etmesini sağlamak
II. Ameliyatı yapacak hekim ile iletişimi sürdürmek
III. Ameliyat bölgesini kapatmak
IV. Kaygıyı azaltmak için etkinlik yapmak
Yukarıdakilerden hangileri çocuğu ameliyata hazırlamada çocuk gelişimcinin görevlerindendir?

A
Ive IV
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi oyun odasında görev yapan 'Çocuk Gelişimci' nin rollerinden biridir?

A
Çocuğun beslenmesini desteklemek
B
Oyun tabanlı gözlem yoluyla klinik yorumlara katkıda bulunmak
C
Çocuğun aşırı heyecanlanmasını engellemek
D
Çocuğun sırlarını saklamak
E
Çocuğun tıbbi işlemlerinin oyun odasında yapılmasını sağlamak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık profesyonellerinin aile merkezli yaklaşım çerçevesinde çocuk ve ailesine yaklaşımında uyması gereken ilkelerden biri değildir?

A
Çocuk ve ailesine saygı duymak
B
Çocuk ve ailesinin seçimini desteklemek
C
Çocuk ve ailesine rehberlik etmek
D
Çocuk ve ailesinine sınırlı bilgi verme
E
Çocuk ve ailesini cesaretlendirmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ameliyat öncesi eğitimin yararlarından biri değildir?

A
Çocuğun agresif davranışlarını azaltır.
B
Çocuğa endişe ve kaygı verir.
C
Çocuğun duygularını ifade etmesini sağlar.
D
Çocuğun ayrılık anksiyetesi yaşamasını önler.
E
Çocuğun daha kısa zamanda iyileşmesine yardım eder.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çocuğu ameliyata hazırlamada çocuk gelişimcinin görevlerinden biri değildir?

A
Çocuğa sosyal ve duygusal yönden destek olmak
B
Çocuğun tanı işlemlerini yapmak
C
Çocuğun duygusal tepkilerini izlemek
D
Çocuğa ameliyatla ilgili açıklamalar yapmak
E
Çocuğun duygularını ifade etmesini sağlamak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yatakbaşı destek uygulamalarının amaçlarından biridir?

A
Hasta odası düzeninin ayarlanması
B
Hastanede yatan çocuğun oyalanmasının sağlanması
C
Ailelere maddi yardım yapılması
D
Hasta çocuğun hastane ortamında gelişimsel ve eğitimsel açıdan desteklenmesi
E
Çocuklara oynamaları için sadece oyuncak verilmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları konusunda çalışma yapmanın temel dayanaklarından biridir?

A
Çocukluk dönemini yetişkinliğe giden bir alan olarak görmek
B
Çocuklara yetişkin bir insan modeli olarak düşünmek
C
Çocuklarla insan hakları perspektifinden çalışmak
D
Çocukları başkalarına bağlı olarak yaşayan ajanlar olarak görmek
E
Cinsiyete bağlı ayrımcılığı çözümlemek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sanat ve müzik terapisinin hedeflerinden biri değildir?

A
Çocuğun el becerilerini arttırarak, sanatsal ürünler yapmasını sağlamak
B
Olumlu benlik saygısı ve beden imajının geliştirilmesini sağlamak
C
Hastaneye yatışla başa çıkmada farklı yöntemler geliştirilmesini sağlamak
D
Hastalık / hastane ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmeye teşvik etmek
E
Çocukların hastanede yatış sürecine ilişkin travmatik deneyimleri ile çalışmak
Soru 15

Hastane sınıfları aşağıdaki yönetmeliklerden hangisine bağlıdır?

A
MEB Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği
B
MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
C
Sağlık Bakanlığı, Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği
D
Sağlık Bakanlığı, Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği
E
Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği
Soru 16

Otonomi sahibi olmayan ya da kendi yaşamları ile ilgili karar verme ve söz sahibi olma yeterliliği olmayan bireyleri iyi hale getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Sağlık kontrolü yapma
B
Özerklik verme
C
Etik davranma
D
Güçlendir
E
Arabuluculuk yapma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Alderson ve Montgomery tarafından çocuğun katılımı konusunda geliştirilen modelinin aşamalarından biri değildir?

A
(Bir Kararı) Etkileme
B
(Bir Görüşü) ifade Etme
C
Bilgilendirilme
D
Asıl Karar Verici Olma
E
Savunuculuk
Soru 18

Hastanede yatan çocuğun tam zamanlı normal eğitim veren okulu ile video konferans yoluyla gerçek zamanlı iletişimini sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fueled
B
SKYPE
C
Pebbles
D
SAVEH
E
Video Konferans
Soru 19

I. Güven ve onaylama duygularını oluşturur.
II. Onurlu ve takdir gören bir birey olduğunu hissettirir.
III. Olumlu benlik imajı ve saygısı kazandırır.
IV. Maddi açıdan kişide rahatlama sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri çocuklarda ideal güçlendirme sürecinin doğru kazanımlarını ifade eder?

A
Ive III
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 20

Aşağıdaki yaş gruplarından hangisi oyun terapisi için uygun yaş gruplarından biri değildir?

A
0-2 yaş
B
3-5 yaş
C
4-7 yaş
D
6-8 yaş
E
9-12 yaş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x