Hava Hukuku 2018-2019 Final Sınavı

Hava Hukuku 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1919 yılında Paris Havacılık Konvansiyonu ile kurulan komisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
IÖAO
B
EÖAÖ
C
IATA
D
ÖINA
E
ÖITEJA
Soru 2

Sivil bir hava aracının yabancı ülke topraklarına inmeksizin. onun üzerinden uçma hakkı (transit geçiş hakkı), kaçıncı hava trafik hakkı olarak düzenlenmiştir?

A
Birinci
B
Üçüncü
C
Beşinci
D
Yedinci
E
Sekizinci
Soru 3

1999 tarihli Montreal Konvansiyonu’na göre; yükün kaybı veya hasarı hâlinde taşıyıcının sorumluluğunun sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kilogram başına 19 ÖÇH
B
Parça başına 1100 ÖÇH
C
10 kg. kadar 10 ÖÇH, 10 kg üstü 19 ÖÇH
D
20 kg. kadar 19 ÖÇH, 20 kg üstü 10 ÖÇH
E
50 kg. kadar 1100 ÖÇH, 50 kg üstü 19 ÖÇH
Soru 4

Hava aracının gerek teknik gerek ticari idaresinin ücret karşılığında ve uçuş ekibi olmaksızın, belli bir süre ya da uçuş için karşı tarafa (kiracıya) bırakıldığı sözleşmelere ne ad verilir?

A
Çarter
B
Ferry
C
Dry lease
D
Damp lease
E
Wet lease
Soru 5

Türkiye’de Havayoluyla Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (Yolcu Hakları Yönetmeliği) hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

A
2008
B
2010
C
2012
D
2014
E
2015
Soru 6

Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular uçuş saatinden en az kaç saat önce ilgili hava taşıma işletmesine yazılı veya sözlü olarak başvurarak yardım talebinde bulunmalıdır?

A
24
B
36
C
48
D
60
E
72
Soru 7

Avrupa Birliği’nde Yolcunun Uçağa Kabul Edilmemesi, Uçuş İptali ve Uzun Gecikmeli Uçuşlarda Yolcuya Yapılacak Yardım ve Ödenecek Tazminat İle İlgili Tüzükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hava taşıma şirketlerinin uyguladığı tüketici sadakat programı kapsamına konu olan biletlerle seyahat eden yolcular tüzük kapsamı içindedir.
B
Tüzük sadece tarifeli uçuşları kapsamaktadır.
C
Tüzük hükümleri bedava seyahat eden yolculara uygulanmamaktadır.
D
AB dışındaki bir ülkeden üye ülkelere yapılan uçuşlardaki yolculara da tüzük hükümleri uygulanmaktadır.
E
Tüzük üye ülkelerin sınırları içindeki havaalanlarından uçan yolculara uygulanmaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi uçuş iptaline sebep olan ve hava yolu işletmesinin yolcuya tazminat ödemekle yükümlü olmadığı olağanüstü koşullardan biri değildir?

A
Grev
B
Meteorolojik şartlar
C
Siyasi istikrarsızlık
D
Güvenlik riskleri
E
Uçaktaki teknik arıza
Soru 9

1952 tarihli Roma Sözleşmesi'ne göre; dava açma süresi hangi tarihten itibaren başlar?

A
işletenin olaydan haberdar olduğu tarihten
B
Zarara sebep olan hava aracının kalkış tarihinden
C
Zarara sebep olan hava aracının varış tarihinden
D
Zarar gören kişinin zararını bildirdiği tarihten
E
Zararı doğuran olayın oluştuğu tarihten
Soru 10

Uçak kaptanının suç teşkil etsin veya etmesin, uçağın veya içindeki çalışanların veya malların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek veya düşüren, uçak içindeki düzen ve disiplini bozan fiilleri işleyen kişilere karşı hak ve yükümlülüklerini belirleyen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tokyo
B
Montreal
C
Lahey
D
Pekin
E
Şikago
Soru 11

1971 tarihli Montreal Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye bu sözleşmeye taraftır.
B
Servis halindeki uçak tanımıyla; uçak, sadece uçuş sonrasında koruma altına alınmıştır.
C
Sözleşme, devletlerin kendi yasalarında öngördükleri bazı suçları sözleşmenin kapsamına alarak, bu suçların cezalandırılmasını öngörmüştür.
D
Seyir halindeki uçaklara yönelik sabotaj eylemlerine yönelik bir sözleşmedir.
E
Mecburi iniş halinde, yetkili makamlar, uçağın ve uçaktaki şahısların ve eşyanın sorumluluğunu yükleninceye kadar uçuş devam ediyor kabul edilecektir.
Soru 12

1952 tarihli Roma Sözleşmesi’nde hava aracı işleteninin tespitiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işleten, doğrudan ya da istihdam ettiği adamları vasıtasıyla hava aracını kullanandır.
B
Hava aracını kullanma hakkına sahip olan kişinin, bu hakkını doğrudan ve dolayısıyla başka birine verip, hava aracının seferini kontrol etmeye devam etmesi halinde sözkonusu kişi işleten olarak kabul edilecektir.
C
işleten, zararın doğduğu sırada hava aracını kullanan kişidir.
D
işleten, yalnızca tüzel kişi olabilir.
E
Hava aracının tescildeki malikinin, hava aracının işleteni olduğu kabul edilmektedir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dünyada kullanılan ikili hava ulaştırma anlaşmalarının türlerinden biri değildir?

A
Bermuda II tipi ikili anlaşmalar
B
Bermuda I tipi ikili anlaşmalar
C
103 davetiyesi tipi ikili anlaşmalar
D
Liberal tip ikili anlaşmalar
E
Şikago tipi ikili anlaşmalar
Soru 14

1992 yılında ABD ve Hollanda arasında yapılan ikili anlaşma ________ olarak adlandırılan yeni bir modelin başlamasına sebep olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
edilgenlik anlaşması
B
açık gökler anlaşması
C
Şam Anlaşması
D
pasiflik anlaşması
E
Varşova Anlaşması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tarafından ikili hava ulaştırma anlaşmalarına eklenmek üzere bir model güvenlik maddesi hazırlanmıştır?

A
IATA Komisyonu
B
EASA Komisyonu
C
ECAC Konseyi
D
ICAO Konseyi
E
EUROCONTROL Konseyi
Soru 16

Sigortalıya (hava aracı işleticisi veya taşıyıcıyı), taşıyıcı veya işleticinin sigortalı hava aracının operasyonu (işletilmesi) sonucu, yolcu dışında üçüncü şahısların maruz kalacakları yaralanma, ölüm veya zararlardan dolayı sorumluluğa karşı koruma sağlayan havacılık sigortası türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üçüncü şahıs sorumluluk sigortası
B
Geçici sorumluluk sigortası
C
Pilotlar için lisans kaybı sigortası
D
illegal sorumluluk sigortası
E
Uçuş ekibi koltuk ferdi kaza sigortası
Soru 17

I. Yer destek hizmetleriyle ilgili belirli kategorideki anlaşmalar
II. Uçuş tarifelerinin ortak planlanması ve koordinasyonu
III. Slot tahsisi ve uçuş tarifeleri hakkında danışma
IV. Bilgisayarlı rezervasyon sistemleriyle ilgili işletmeler arası anlaşma kategorileri
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa Birliği’ndeki hava yolu taşımacılığı sektöründe çıkarılan (oluşturulan) grup muafiyetler indendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 18

Avrupa Birliği’nde hava yolu taşımacılığı sektöründe belli kategorideki anlaşma ve uyumlu eylemlere grup muafiyetini kabul eden 487 sayılı konsey tüzüğü hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

A
1990
B
1992
C
2000
D
2004
E
2009
Soru 19

Türk Rekabet Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rekabet Kurulu, başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.
B
idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.
C
Merkezi Ankara’dadır.
D
1995 yılında kurulmuştur.
E
Ana organı, Rekabet Kurulu'dur.
Soru 20

Rekabet hukukunun tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kıta Avrupası'nda rekabete ilişkin düzenlemeler ikinci Dünya Savaşı sonrasına rastlamaktadır.
B
ABD'de ilk federal rekabet yasası 1950'de yürürlüğe girmiştir.
C
Türkiye’de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 1994 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
D
Alman Kartel Kanunu 1958 yılında kabul edilmiştir.
E
Rekabete ilişkin ilk yasal düzenleme fikri ABD’de tartışılmaya başlanmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...