Hava Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Hava Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de hava hukukuna ait ilk metin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hava Yolları Devlet işletme idaresi Teşkilatı Hakkında Kanun
B
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunu
C
Hava Gemilerine Ait Yasak Bölgeler Tüzüğü
D
Hava Seyrüseferi Talimatnamesi
E
Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkında Kanun
Soru 2

Türk Sivil Hava Araçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devlet hava aracı tanımı dışında kalan ve mülkiyeti Türk vatandaşlarına ait araçlar Türk Sivil Hava Aracıdır.
B
Derneklerin mülkiyetinde bulunan hava araçları, idari organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması durumunda Türk Sivil Hava Aracıdır.
C
Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşların mülkiyetinde bulunan hava araçları, idari organı oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması durumunda Türk Sivil Hava Aracıdır.
D
Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticari şirketlere ait hava araçları, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması durumunda Türk Sivil Hava Aracıdır.
E
Siyasi partilerin mülkiyetinde bulunan hava araçları istisnasız Türk Sivil Hava Aracıdır.
Soru 3

Varşova Konvansiyonu’ndaki taşıyıcının sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Taşıyıcının sorumluluğu kusur sorumluluğudur.
B
Taşıyıcının sorumluluğunu azaltan veya tamamen kaldıran bir sebep ortak kusurdur.
C
Taşıyıcının her koşulda sadece sınırsız sorumluluğu kabul edilmiştir.
D
Yolcu taşımacılığında taşıyıcı kaza veya gecikme nedeniyle yolcunun uğradığı zararlardan sorumludur.
E
Taşıyıcının sorumluluğu akdi bir sorumluluktur.
Soru 4

Havacılık ilişkilerini uluslararası alanda bir düzene sokmanın önemini kavrayan 18 Avrupa devleti 18-29 Haziran 1910 tarihleri arasında nerede bir siyasi konferans düzenlemişlerdir?

A
Havana
B
Paris
C
Lahey
D
Madrid
E
Varşova
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ikili hava ulaştırma anlaşmalarının tipik maddeleri arasında yer almaz?

A
Mülkiyet
B
Kapasite
C
Tanımlar
D
Genel prensipler
E
Swap işlemleriyle ilgili personel
Soru 6

2015 tarihli Yolcu Hakları Uygulama Esasları Genelgesi’ne göre; yolcuların uçak içerisinde kaç saat ve üzerinde bekletilmesi durumunda Yolcu Yönetmeliği kapsamında hizmet hakkı verilir?

A
15 dakika
B
30 dakika
C
45 dakika
D
1 saat
E
2 saat
Soru 7

Havacılık güvenliğine ilişkin ilk uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antalya
B
Tokyo
C
Lahey
D
Montreal
E
İzmir
Soru 8

Avrupa Birliği’nde 9 Ekim 1997 tarihinde kabul edilen Hava Yolu İle Yolcu ve Bagaj Taşımacılığında Hava Taşıyıcının Sorumluluğu İle İlgili Konsey Tüzüğü aşağıdaki konvansiyonlardan hangisi temel alınarak hazırlanmıştır?

A
Pekin Konvansiyonu
B
Şikago Konvansiyonu
C
Montreal Konvansiyonu
D
Varşova Konvansiyonu
E
Tokyo Konvansiyonu
Soru 9

Havaalanı işleticilerinin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan hava araçları, uçak yolcuları ya da üçüncü kişilerin bedensel veya maddi zararlarını güvence altına alan havacılık sigortası türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkin sorumluluk sigortası
B
Havaalanı işleticisi sorumluluk sigortası
C
Pilotlar için lisans kaybı sigortası
D
Geçici sorumluluk sigortası
E
Uçuş ekibi koltuk ferdi kaza sigortası
Soru 10

Tarafların IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) tarafından belirlenen ve devletler tarafından onaylanmış tarifelerin uygulanmasını teşvik ettiği ikili hava ulaştırma anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şikago tipi ikili anlaşma
B
Liberal tip ikili anlaşma
C
Bermuda I tipi ikili anlaşma
D
Açık gökler anlaşması
E
Paris tipi ikili anlaşma
Soru 11

Avrupa Birliği’nde yolcu haklarıyla ilgili mevcut düzenlemelerde değişiklik yapan tasarıya göre; yolcu, kalkıştan kaç saat öncesine kadar ismindeki yanlışlıkların herhangi bir ücret ödemeden düzeltilmesini isteyebilir?

A
48
B
52
C
56
D
64
E
72
Soru 12

Avrupa Birliği’nde hava yolu taşımacılığı sektöründeki birleşmelerin kontrolüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birleşmelerin Kontrolü Tüzüğü’nde reform gerçekleştirilerek 139/2004 sayılı yeni Tüzük 2004 yılında yürürlüğe girmiştir.
B
Tüzükte yer almamasına rağmen, belirlenen ciro eşiklerini aşıyorsa Komisyon AB dışında meydana gelen bir birleşmeye de Tüzüğü uygulayabilecektir.
C
ilk Birleşmelerin Kontrolü Tüzüğü 2000 yılında kabul edilmiştir.
D
Birleşmelerin Kontrolü Tüzüğünün uygulanmasında, Komisyonun başlangıç noktası, ilgili pazarın tanımlanmasıdır.
E
Birleşmelerin Kontrolü Tüzüğü Komisyona Topluluk boyutundaki bütün birleşmeleri inceleme yetkisi verir.
Soru 13

ABD ve Avrupa Birliği arasında yapılan açık gökler anlaşmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ABD hava yolu şirketleri Avrupa içine uçabilirken (kabotaj hariç), Avrupa hava yolu şirketlerinin yerli ABD rotalarına uçmasına izin verilmemiştir.
B
2010 yılında imzalanmıştır.
C
Avrupalı şirketler ABD hava yolu şirketlerinde oy hakkına sahip olmayan payların %100’ünü satın alabilirler, ancak oy hakkına sahip payların %25’inden daha fazlasını satın alamazlar.
D
Herhangi bir AB hava yolu şirketi, herhangi bir Avrupa şehrinden herhangi bir ABD şehrine ve oradan da ileri olarak üçüncü varış noktasına (ABD dışında) uçabilecektir.
E
Anlaşma, ABD ve Avrupa ülkeleri arasında önceden yapılan açık gökler anlaşmalarının yerini almıştır.
Soru 14

İhratcatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasına ne ad verilir?

A
Damping
B
Vergi
C
Kota
D
Lisans
E
Patent
Soru 15

Uluslararası Patlayıcılar Teknik Komisyonu, aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ile oluşturulmuştur?

A
Tokyo
B
Lahey
C
Varşova
D
Montreal
E
Pekin
Soru 16

Rekabet hukukunun tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ABD'de ilk federal rekabet yasası 1950'de yürürlüğe girmiştir.
B
Rekabete ilişkin ilk yasal düzenleme fikri ABD’de tartışılmaya başlanmıştır.
C
Kıta Avrupası'nda rekabete ilişkin düzenlemeler ikinci Dünya Savaşı sonrasına rastlamaktadır.
D
Alman Kartel Kanunu 1958 yılında kabul edilmiştir.
E
Türkiye’de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 1994 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Soru 17

1963 tarihli Tokyo Sözleşmesi, Türkiye'de hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

A
1976
B
1981
C
1987
D
1993
E
1999
Soru 18

Bir kimsenin kusurlu, hukuka aykırı kabul edilen bir davranışı ile bir başka kişiyi zarara uğratmasına dar anlamda ne ad verilir?

A
Stabil fiil
B
Olağanüstü fiil
C
Durağan fiil
D
Haksız fiil
E
Pasif fiil
Soru 19

Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmeliğe ve Yolcu Hakları Uygulama Esasları Genelgesi'ne göre, gecikmeli uçuşlarda gecikme en az kaç saat olduğunda yolcuya geri ödeme ve güzergâh değişikliği hakkı sunulur?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 20

Türk Rekabet Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.
B
Merkezi Ankara’dadır.
C
Rekabet Kurulu, başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.
D
Ana organı, Rekabet Kurulu'dur.
E
1995 yılında kurulmuştur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...