Hava Hukuku 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Hava Hukuku 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de hava hukukuna ait ilk metin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunu
B
Hava Gemilerine Ait Yasak Bölgeler Tüzüğü
C
Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkında Kanun
D
Hava Seyrüseferi Talimatnamesi
E
Hava Yolları Devlet işletme idaresi Teşkilatı Hakkında Kanun
Soru 2

ABD ve Avrupa Birliği arasında yapılan açık gökler anlaşmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Herhangi bir AB hava yolu şirketi, herhangi bir Avrupa şehrinden herhangi bir ABD şehrine ve oradan da ileri olarak üçüncü varış noktasına (ABD dışında) uçabilecektir.
B
2010 yılında imzalanmıştır.
C
ABD hava yolu şirketleri Avrupa içine uçabilirken (kabotaj hariç), Avrupa hava yolu şirketlerinin yerli ABD rotalarına uçmasına izin verilmemiştir.
D
Avrupalı şirketler ABD hava yolu şirketlerinde oy hakkına sahip olmayan payların %100’ünü satın alabilirler, ancak oy hakkına sahip payların %25’inden daha fazlasını satın alamazlar.
E
Anlaşma, ABD ve Avrupa ülkeleri arasında önceden yapılan açık gökler anlaşmalarının yerini almıştır.
Soru 3

Uluslararası Patlayıcılar Teknik Komisyonu, aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ile oluşturulmuştur?

A
Tokyo
B
Lahey
C
Varşova
D
Montreal
E
Pekin
Soru 4

İhratcatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasına ne ad verilir?

A
Lisans
B
Patent
C
Damping
D
Vergi
E
Kota
Soru 5

Bir kimsenin kusurlu, hukuka aykırı kabul edilen bir davranışı ile bir başka kişiyi zarara uğratmasına dar anlamda ne ad verilir?

A
Pasif fiil
B
Olağanüstü fiil
C
Haksız fiil
D
Stabil fiil
E
Durağan fiil
Soru 6

Havacılık ilişkilerini uluslararası alanda bir düzene sokmanın önemini kavrayan 18 Avrupa devleti 18-29 Haziran 1910 tarihleri arasında nerede bir siyasi konferans düzenlemişlerdir?

A
Lahey
B
Paris
C
Havana
D
Madrid
E
Varşova
Soru 7

1963 tarihli Tokyo Sözleşmesi, Türkiye'de hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

A
1976
B
1981
C
1987
D
1993
E
1999
Soru 8

Avrupa Birliği’nde 9 Ekim 1997 tarihinde kabul edilen Hava Yolu İle Yolcu ve Bagaj Taşımacılığında Hava Taşıyıcının Sorumluluğu İle İlgili Konsey Tüzüğü aşağıdaki konvansiyonlardan hangisi temel alınarak hazırlanmıştır?

A
Tokyo Konvansiyonu
B
Montreal Konvansiyonu
C
Pekin Konvansiyonu
D
Şikago Konvansiyonu
E
Varşova Konvansiyonu
Soru 9

Türk Sivil Hava Araçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Derneklerin mülkiyetinde bulunan hava araçları, idari organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması durumunda Türk Sivil Hava Aracıdır.
B
Devlet hava aracı tanımı dışında kalan ve mülkiyeti Türk vatandaşlarına ait araçlar Türk Sivil Hava Aracıdır.
C
Siyasi partilerin mülkiyetinde bulunan hava araçları istisnasız Türk Sivil Hava Aracıdır.
D
Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticari şirketlere ait hava araçları, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması durumunda Türk Sivil Hava Aracıdır.
E
Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşların mülkiyetinde bulunan hava araçları, idari organı oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması durumunda Türk Sivil Hava Aracıdır.
Soru 10

Tarafların IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) tarafından belirlenen ve devletler tarafından onaylanmış tarifelerin uygulanmasını teşvik ettiği ikili hava ulaştırma anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şikago tipi ikili anlaşma
B
Açık gökler anlaşması
C
Liberal tip ikili anlaşma
D
Bermuda I tipi ikili anlaşma
E
Paris tipi ikili anlaşma
Soru 11

Avrupa Birliği’nde hava yolu taşımacılığı sektöründeki birleşmelerin kontrolüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birleşmelerin Kontrolü Tüzüğünün uygulanmasında, Komisyonun başlangıç noktası, ilgili pazarın tanımlanmasıdır.
B
Birleşmelerin Kontrolü Tüzüğü Komisyona Topluluk boyutundaki bütün birleşmeleri inceleme yetkisi verir.
C
Tüzükte yer almamasına rağmen, belirlenen ciro eşiklerini aşıyorsa Komisyon AB dışında meydana gelen bir birleşmeye de Tüzüğü uygulayabilecektir.
D
ilk Birleşmelerin Kontrolü Tüzüğü 2000 yılında kabul edilmiştir.
E
Birleşmelerin Kontrolü Tüzüğü’nde reform gerçekleştirilerek 139/2004 sayılı yeni Tüzük 2004 yılında yürürlüğe girmiştir.
Soru 12

2015 tarihli Yolcu Hakları Uygulama Esasları Genelgesi’ne göre; yolcuların uçak içerisinde kaç saat ve üzerinde bekletilmesi durumunda Yolcu Yönetmeliği kapsamında hizmet hakkı verilir?

A
15 dakika
B
30 dakika
C
45 dakika
D
1 saat
E
2 saat
Soru 13

Rekabet hukukunun tarihsel gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kıta Avrupası'nda rekabete ilişkin düzenlemeler ikinci Dünya Savaşı sonrasına rastlamaktadır.
B
Rekabete ilişkin ilk yasal düzenleme fikri ABD’de tartışılmaya başlanmıştır.
C
Türkiye’de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 1994 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
D
Alman Kartel Kanunu 1958 yılında kabul edilmiştir.
E
ABD'de ilk federal rekabet yasası 1950'de yürürlüğe girmiştir.
Soru 14

Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmeliğe ve Yolcu Hakları Uygulama Esasları Genelgesi'ne göre, gecikmeli uçuşlarda gecikme en az kaç saat olduğunda yolcuya geri ödeme ve güzergâh değişikliği hakkı sunulur?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ikili hava ulaştırma anlaşmalarının tipik maddeleri arasında yer almaz?

A
Swap işlemleriyle ilgili personel
B
Tanımlar
C
Mülkiyet
D
Kapasite
E
Genel prensipler
Soru 16

Havaalanı işleticilerinin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan hava araçları, uçak yolcuları ya da üçüncü kişilerin bedensel veya maddi zararlarını güvence altına alan havacılık sigortası türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pilotlar için lisans kaybı sigortası
B
Geçici sorumluluk sigortası
C
Uçuş ekibi koltuk ferdi kaza sigortası
D
Etkin sorumluluk sigortası
E
Havaalanı işleticisi sorumluluk sigortası
Soru 17

Avrupa Birliği’nde yolcu haklarıyla ilgili mevcut düzenlemelerde değişiklik yapan tasarıya göre; yolcu, kalkıştan kaç saat öncesine kadar ismindeki yanlışlıkların herhangi bir ücret ödemeden düzeltilmesini isteyebilir?

A
48
B
52
C
56
D
64
E
72
Soru 18

Varşova Konvansiyonu’ndaki taşıyıcının sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Taşıyıcının sorumluluğu akdi bir sorumluluktur.
B
Taşıyıcının sorumluluğu kusur sorumluluğudur.
C
Taşıyıcının her koşulda sadece sınırsız sorumluluğu kabul edilmiştir.
D
Yolcu taşımacılığında taşıyıcı kaza veya gecikme nedeniyle yolcunun uğradığı zararlardan sorumludur.
E
Taşıyıcının sorumluluğunu azaltan veya tamamen kaldıran bir sebep ortak kusurdur.
Soru 19

Türk Rekabet Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1995 yılında kurulmuştur.
B
Ana organı, Rekabet Kurulu'dur.
C
Merkezi Ankara’dadır.
D
Rekabet Kurulu, başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur.
E
idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur.
Soru 20

Havacılık güvenliğine ilişkin ilk uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montreal
B
Tokyo
C
Lahey
D
İzmir
E
Antalya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...