Hava Hukuku 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Hava Hukuku 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde Amerika Birleşik Devletleri (AB***kaynaklı liberalleşme ve ABD tipi deregülasyon neticesinde açık gökler politikasının kabul edilmesiyle Avrupa’da yaşanan uyum sorunlarından biri doğru olarak verilmiştir?

A
ABD'de tüm hava yolu şirketlerinin Avrupanın aksine devlete ait olması.
B
ABD’de hava taşımacılığının ABD’li taşıyıcılara ait olması, Avrupa’da Avrupa dışı taşıyıcılara da izin verilmesi.
C
ABD'nin iç pazarının Avrupadan çok daha küçük olması.
D
Avrupada hiçbir havayolu şirketinin devlete ait olmaması.
E
ABD’de uygulamada hükümet müdahalesinin olması, Avrupa’da ise olmaması.
1 numaralı soru için açıklama 
Amerikan tipi deregülasyon Avrupa için uygun değildir. ABD büyük bir iç pazara sahiptir, Avrupa ise birden fazla pazara sahiptir. ABD’de hava taşımacılığı ABD’li taşıyıcılara ayrılmıştır, Avrupa’da Avrupa dışı taşıyıcılara da izin verilmektedir. ABD’de uygulamada hükümet müdahalesi yoktur, Avrupa’da bu oldukça önemli bir faktördür. ABD’de devlete ait hava yolu şirketi yoktur, Avrupa’da tersine birkaç tane vardır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.
Soru 2

Devletlerin aralarında ikili hava taşımacılığı anlaşmaları yapma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası tarifeli hava hizmetlerini daha düşük maliyetle gerçekleştirmek
B
Ülkesi üzerinden uçulacak her devletten ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmak
C
Havacılık hizmetlerine ilişkin karşılıklı tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütebilmek
D
Uluslararası tarifeli havacılık hizmetlerine yönelik ortak eğitim programları düzenlemek
E
Uluslararası tarifeli havacılık güvenliğini arttırıcı işbirlikleri gerçekleştirmek
2 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası tarifeli hava hizmetlerinin yapılabilmesi için ülkesi üzerinden uçulacak her devletten ayrıca izin almak gerekiyordu. Devletler bu sebeple aralarında ikili hava taşımacılığı anlaşmaları yaparak bu boşluğu kapattılar. 1944 Şikago Konferansı’nda da tarifeli uluslararası hava hizmetleri konusunda bir serbestlik sağlanamadı. Ticari trafik hakları konusunda çok taraflı bir Konvansiyon yapılamayacağı anlaşılınca ticari trafik haklarını birbirlerine tanımak isteyen devletlere iki taraflı hava ulaştırma anlaşmaları yapmaları tavsiye edilmiştir. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da ikili hava anlaşmaları tekrar büyük bir önem kazanmıştır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi havacılık sigortalarının türlerinden biri değildir?

A
Yolcu sorumluluk sigortaları
B
Pilotlar için lisans kaybı sigortası
C
Savaş ve kaçırma siski sigortası
D
Hava olayları sigortası
E
Havaalanı işleticisi sorumluluk sigortaları
3 numaralı soru için açıklama 
Havacılık sigortaları, hava araçları gövde sigortaları, hava araçları üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları, yolcu sorumluluk sigortaları, yük ve posta sorumluluk sigortası, yolcu ve uçuş ekibi koltuk ferdi kaza sigortaları, pilotlar için lisans kaybı sigortası, havaalanı işleticisi sorumluluk sigortaları, ürün sorumluluğu sigortaları, savaş ve kaçırma riski sigortaları gibi türlerden oluşmaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Bermuda I modelinde yapılan düzenlemelerden biridir?

A
Taraf ülkelerin hava taşıyıcılarının atanması ve uçuş yetkilerinin verilmesi ve iptali
B
Havaalanı kullanım ücretleriyle ilgili ulusal hava taşıyıcıları ile eşit muamele
C
Taleple birlikte iki devlet arasındaki trafik hacmine uyarlanmış hava hizmetleri hükmü
D
Diğer taraf ülkeye giriş ve çıkışlarda ve sınırlariçindeki hava trafiğinde yolcu, uçuş personeli ve yük bırakma ve alma durumunda ulusal düzenlemelere uyma yükümlülüğü
E
Kalkış noktaları, ara noktalar ve planlanan varış noktalarını tanımlayan rota tarifesi
4 numaralı soru için açıklama 
Bermuda I anlaşması temel olarak aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir: • Tarifeli hava trafiğinde her iki devletin hava taşıyıcıları tarafından uyulacak genel prensipler • Ekonomik olarak en düşük kabul edilebilir fiyatlarla hava trafiği • Taleple birlikte iki devlet arasındaki trafik hacmine uyarlanmış hava hizmetleri hükmü • Eşit fırsatlar, ortak düşünce, ayrımcı ve dezavantajlı olmayan uygulama • Tarifeli hatlarda belirlenen rotalar ve varış, kalkış ve ara noktalarda trafik haklarının kullanımı ve ilave olarak rota değişikliği ve aktarma durumunda prosedür • Çoklu atama ve trafik haklarını uygulamakla yetkili hava taşıyıcılarının işletme yetkisi, mülkiyet düzenlemesi • IATA yoluya fiyat belirleme işlemi
Soru 5

Reasürans nedir?

A
Bir işin yapımını sağlamak için mali destek veren, finansman desteği sağlayan kişidir.
B
Yabancı yatırımcılara yerliler ile aynı, eşit hakların uygulanması
C
Bir ülkenin çeşitli ekonomik, siyasi ya da kültürel ortaklıklar dolayısıyla farklı bir ülkeye tanıdığı yatırım ve ticaret ayrıcalıklarını aynen bütün GATS üyesi ülkelere de tanımak zorunda olması.
D
Hava aracının işletme el kitabında ve tip sertifikasında kalkmasına yetki verilen yakıt ve her türlü yükü ihtiva eden azami ağırlığı ifade etmektedir.
E
Reasürans
5 numaralı soru için açıklama 
Reasürans: Sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına almasıdır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 2003 yılında yapılan Konferansta tanınan genel prensiplere göre ve anlaşmaya üye ülkeler, hava taşımacılığı sektöründekiler ve sivil havacılıktaki diğer paydaşlar tarafından yapılması gerekenlerden değildir?

A
Emniyet ve güvenlik düzeyini yükseltmeyi ve geliştirmeyi sağlamalıdır
B
Uluslararası hava taşımacılığında, egemenlik, fırsat eşitliği ile ilgili etkili ve sürdürülebilir katılım teşvik edilmelidir.
C
Çevresel etkileri sınırlamak için çaba gösterilmelidir.
D
Taraflar rekabetten kaçınmalıdır.
E
Kaynak sağlama özellikle gelişmekte olan ülkeler için kolaylaştırılmalıdır.
6 numaralı soru için açıklama 
1994 yılında yapılan Dördüncü Dünya Hava Taşıma Konferansı’nda olduğu gibi, 2003 yılında yapılan Konferansta da 1944 tarihli Şikago Konferansı’nda oluşturulan egemenliğin temel ilkeleri, dürüst ve eşit fırsat, ayrımcılık yapmama, dayanışma, uyum, iş birliği teyit edilmiştir. ICAO ve anlaşmaya üye ülkeler, hava taşımacılığı sektöründekiler ve sivil havacılıktaki diğer paydaşlar, tanınan genel prensiplere göre: • Emniyet ve güvenlik düzeyini yükseltmeyi ve geliştirmeyi sağlamalıdır. • Uluslararası hava taşımacılığında, egemenlik, fırsat eşitliği ile ilgili etkili ve sürdürülebilir katılım teşvik edilmelidir. • Çevresel etkileri sınırlamak için çaba gösterilmelidir. • Dürüst rekabet yeterli ve etkili olarak korunmalıdır. • Kaynak sağlama özellikle gelişmekte olan ülkeler için kolaylaştırılmalıdır
Soru 7

Kazanın zarar doğurma ihtimaline ne ad verilir?

A
Çifte sigorta
B
Lehine sigorta sözleşmesi yapılan kişi
C
Menfaat
D
Kredi
E
Riziko
7 numaralı soru için açıklama 
Kazanın zarar doğurma ihtimaline tehlike veya riziko adı verilir. Zarar doğurma olasılığı bulunan olaylar riziko olarak kabul edilir ve sigorta edilebilir. Bir olayın sigorta açısından riziko niteliği taşıyabilmesi için meydana gelip gelmeyeceğinin belirsiz olması veya ne zaman meydana geleceğinin bilinmemesi gerekir.
Soru 8

Sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına almasına ne ad verilir?

A
Hayat sigortası
B
Kredi lombard sigortası
C
Alacak sigortası
D
Reasürans
E
Zarar sigortası
8 numaralı soru için açıklama 
Reasürans: Sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına almasıdır.
Soru 9

Uluslar Arası Para Fonu tarafından kullanılan kaydi para birimine ne ad verilir?

A
Özel Çekme Hakkı
B
Özle İtme Hakkı
C
Özel Varma Hakkı
D
Özel Gitme Hakkı
E
Özel Yolcu Hakkı
9 numaralı soru için açıklama 
Özel Çekme Hakkı (SDR): Uluslar Arası Para Fonu tarafından kullanılan kaydi para birimini ifade eder. Özel Çekme Hakkının diğer para birimlerine dönüştürülmesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Resmi Gazetede ilan edilen kurlar esas alınır.
Soru 10

Sigorta kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sigortalı, teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişidir.
B
Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür.
C
Sigorta primi taksitle ödenebilir.
D
Sigorta primi, sigorta ettirenin, sözleşmede gösterilen adresinde ödenir.
E
Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmakla birlikte, farklı da olabilir.
10 numaralı soru için açıklama 
Sigorta primi nakden ödenir.
Soru 11

Bir mal ya da hizmetin birkaç satıcısının olduğu ve bu nedenden ötürü fiyat ve kaliteyi sadece bu az sayıda satıcının belirlediği piyasalara ne ad verilir?

A
oligapol
B
monopol
C
liberal
D
dominant
E
rekabetçi
11 numaralı soru için açıklama 
Ekonomi hukuku açısından bakıldığ ında, rekabet kanunlarının ya da ekonomideki ifadesiyle anti trö st kanunlarının amaçlarının, oligopolcü teşebbü slerin kartel oluşturmalarının ya da birleşerek (trö st) monopol gü cü elde etmelerinin veya elde etmeye çalışmalarının engellenmesi olduğu belirtilmektedir.
Soru 12

Bir malın tek bir satıcısının bulunduğu piyasaya ne ad verilir?

A
Rekabet hukuku
B
Oligopol
C
Anti tröst
D
Monopol
E
Rekabet
12 numaralı soru için açıklama 
Monopol: Bir malın tek bir satıcısının bulunduğu piyasadır.
Soru 13

Devletin serbest rekabeti kurma ve koruma amacıyla kullandığı ekonomiye müdahale araçlarına ne denir?

A
Rekabet yarışı
B
Oligopol
C
Rekabet
D
Monopol
E
Rekabet kanunları
13 numaralı soru için açıklama 
Rekabet kanunları ise, devletin serbest rekabeti kurma ve koruma amacıyla kullandığı ekonomiye müdahale araçlarıdır. Rekabet kanunlarında işletmelerin anlaşmalarla, birleşme ve devirlerle veya pazar gücünü kötüye kullanmak suretiyle rekabeti sınırlamaları yasaklanır.
Soru 14

İhracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Damping
B
Monopol
C
Liberalleşme
D
Ciro
E
Muafiyet
14 numaralı soru için açıklama 
İhracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satması durumu damping olarak tanımlanır. Cevap A'dır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Anti tröst'ün tanımıdır?

A
Ekonomide tekelleşmeye engel olma, tekelleşmenin karşıtı.
B
Bir malın birkaç satıcısının mevcut olduğu piyasadır.
C
Bir malın tek bir satıcısının bulunduğu piyasadır.
D
Belli bir alanda devlet kısıtlamalarının azaltılması ya da tamamen kaldırılmasıdır.
E
Firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyata satmasıdır.
15 numaralı soru için açıklama 
Anti tröst: Ekonomide tekelleşmeye engel olma, tekelleşmenin karşıtı.
Soru 16

Roma Antlaşması ne zaman yürürlüğe girmiştir?

A
1890
B
1921
C
1945
D
1951
E
1958
16 numaralı soru için açıklama 
1958 yılında Roma Antlaşması yürürlüğe girmiştir.
Soru 17

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği kurma kararı ne zaman yürürlüğe girmiştir?

A
1990
B
1993
C
1995
D
1996
E
1998
17 numaralı soru için açıklama 
Avrupa Birliği ( AB ) ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı kararı ile bir Gümrük Birliği kurulmuştur. Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği kuran bu karar 01.06.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Soru 18

Rekabet Kurulunun soruşturmayı açma kararını vermesinin ardından tarafların ilk yazılı savunmalarını kaç gün içinde göndermeleri istenir?

A
7
B
15
C
21
D
30
E
60
18 numaralı soru için açıklama 
Rekabet Kurulu’nun soruşturma açılması kararının alınması halinde 6 aylık soruşturma süreci başlamış olur. Soruşturma açılması kararı, verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde taraflara bil dirilir ve tarafların ilk yazılı savunmalarını 30 gün içinde göndermeleri istenir.
Soru 19

I. Ekonomide tekelleşmeye engel olma, tekelleşmenin karşıtı.
II. Bir malın birkaç satıcısının mevcut olduğu piyasadır.
III. Bir malın tek bir satıcısının bulunduğu piyasadır.
Yukarıda tanımları verilen kavramlar hangi şıkta doğru sıra ile verilmiştir.

A
Oligopol Monopol Antitröst
B
Oligopol Antitröst Monopol
C
Antitröst Oligopol Monopol
D
Monopol Oligopol Antitröst
E
Oligopol Monopol Antitröst
19 numaralı soru için açıklama 
Antitröst: Ekonomide tekelleşmeye engel olma, tekelleşmenin karşıtı. Oligopol: Bir malın birkaç satıcısının mevcut olduğu piyasadır. Monopol: Bir malın tek bir satıcısının bulunduğu piyasadır.
Soru 20

I. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar
II. Piyasada hâkim durumda olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanması.
III. Hâkim durum yaratmaya veya var olan bir hâkim durumu güçlendirmeye yönelik ve bunun sonucu olarak rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem ve davranışlar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri rekabet kapsamında yasaklanan faaliyetleri içermektedir?

A
Yalnız III
B
I-III
C
I-II-III
D
I-II
E
Yalnız II
20 numaralı soru için açıklama 
RKHK kapsamında yasaklanan faaliyetleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar aşağıda sıralanmıştır: • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar (RKHK m.4). • Piyasada hâkim durumda olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanması (RKHK m.6). • Hâkim durum yaratmaya veya var olan bir hâkim durumu güçlendirmeye yönelik ve bunun sonucu olarak rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem ve davranışlar. (RKHK m.7).
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...