Hava Hukuku 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Hava Hukuku 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1948 yılında çıkardığ ı “Milletlerarası Hava Hukuku” isimli eserinde hava hukukunu “Havaya, hava gemilerine, bunlarla yapılan ulaştırma ve savaşmalara, hava adamlarına ve alanlarına uygulanabilir, millî ve milletlerarası hukuk kurallarının bütünüdür.” şeklinde tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Profesör Charles de Visscher
B
Ambrosini
C
Maurice Lemoine
D
Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel
E
Diederiks-Verschoor
1 numaralı soru için açıklama 
Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel 1948 yılında çıkardığı “Milletlerarası Hava Hukuku” isimli eserinde hava hukukunun tanımını “Hava hukuku, havaya, hava gemilerine, bunlarla yapılan ulaştırma ve savaşmalara, hava adamlarına ve alanlarına uygulanabilir, millî ve milletlerarası hukuk kurallarının bütünüdür.” olarak yapmıştır.
Soru 2

Uluslararası bir hava hukukunun oluşmasını sağ layan en ö nemli hamle, 1919 yılında toplanan hangi konferansta atılmıştır?

A
Londra Konferansı
B
Versay Sulh Konferansı
C
Berlin Havacılık Konferansı
D
Gand Konferansı
E
Montreal Konferansı
2 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası bir hava hukukunun oluşmasını sağlayan en önemli hamle, 1919 yılında Paris’te toplanan Versay Sulh Konferansı’nda atılmıştır. Konferans, “havacılığın harp sonrası durumu ile ilgili bütün teknik ve hukukî sorunlarını inceleyerek akit devletler arasında uluslararası hava seferleri hakkında bir anlaşma tasarısı hazırlamak”la gö revli bir komisyon kurmuştur.
Soru 3

Batıda hava hukukuna dair ilk düzenleme olan emirname ne ile ilgilidir?

A
Montgolfier balonları
B
Paraşütler
C
Uçak
D
Helikopter
E
Jet
3 numaralı soru için açıklama 
Batıda hava hukukuna dair ilk düzenleme, Montgolfier balonları hakkındaki emirnamedir.
Soru 4

1925 yılında Fransa’nın girişimi ile Paris’te yapılan ilk Uluslararası Özel Hava Hukuku Konferansı sırasında oluşturulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Sivil Havacılık Konferansı Teşkilatı
B
Hava Hukuku Uzmanları Uluslararası Teknik Komitesi
C
Uluslararası Hava Seyrüseferi Daimî Komisyonu
D
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı
E
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
4 numaralı soru için açıklama 
1925 yılında Fransa’nın girişimi ile Paris’te yapılan ilk Uluslararası Özel Hava Hukuku Konferansı sırasında Hava Hukuku Uzmanları Uluslararası Teknik Komitesi-CITEJA oluşturulmuştur.
Soru 5

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (International Civil Aviation Organization-ICAO)'nın merkezi nerededir?

A
Şikago
B
Toronto
C
Montreal
D
Londra
E
New York
5 numaralı soru için açıklama 
ICAO, halen dünya havacılığında önemli bir rol oynamaktadır. 4 Nisan 1947 tarihinde yürürlüğe giren Şikago Konvansiyonu ile kurulmuş ve çok sayıda devletin resmî temsilcisinin olduğu bir örgüt haline gelmiştir. ICAO kurulduktan kısa süre sonra, 13 Mayıs 1947 tarihinde Birleşmiş Milletlerin özel kuruluşu olmuştur. Bütün dünyada uluslararası sivil havacılığın emin ve düzenli gelişmesini ve sürdürülmesini sağlayan ICAO’ya bugün itibariyle üye olan ülke sayısı 191’e ulaşmıştır. Türkiye 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanun ile ICAO’ya üye olmuştur. ICAO’nun merkezi Kanada’nın Montreal şehridir. Teşkilatın görevi, uluslararası hava seyrüseferi prensiplerini ve tekniğini geliştirmek ve uluslararası hava ulaştırmalarının kuruluşunu ve gelişimini kolaylaştırmaktır.
Soru 6

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı kaç yılında girmiştir?

A
1923
B
1939
C
1945
D
1957
E
1964
6 numaralı soru için açıklama 
İlk olarak 28 Ağustos 1919 tarihinde altı hava yolu şirketi tarafından “Uluslararası Hava Trafik Birliği” olarak kurulmuştur. Amacı, uluslararası öneme sahip üyelerinin hava hatları üzerinde bir işletme birliği meydana getirmek ve bunun içinde özellikle tarifeler üzerinde bir koordinasyon oluşturmak, üyelerini ortak işletme yöntem ve kuralları üzerinde birleştirmek, teknik konuları incelemek ve hava hukukunun gelişmesini takip ederek üyelerinin menfaatlerini korumaktır. Üyeleri daha çok Avrupa’ daki hava yolu şirketlerinden oluşmaktaydı. 1939 yılında 29 üyesi bulunan Birlik, İkinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine faaliyetine geçici olarak son vermiştir. Savaştan sonra 19 Nisan 1945 tarihinde Havana’da yeni bir statü ile “Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği” olarak tekrar kurulmuştur. Bu defa Avrupa dışındaki önemli hava yolu işletmelerini de içine alarak daha kapsamlı bir hale gelmiştir. İlk toplantı 1945 yılı Ekim ayında Montreal’de yapılmıştır. Bu toplantıya 44 şirket aktif ve 13 şirket yardımcı üye olarak katılmıştır. Aktif üyeler iki veya daha fazla ülke arasında yolcu, posta ve yük taşıyarak ticaret yapan ve Milletlerarası Sivil Havacılık teşkilatına üye olabilecek bir Devlet bayrağı taşıyan şirketlerdir. Bunun dışında bayrak taşıyanlar yardımcı üye olan şirketlerdir. Birliğin merkezi Kanada’nın Montreal şehrindedir. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı da 4 Ocak 1957 tarihinde Birliğe girmiştir
Soru 7

Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü maddesi, Türkiye’nin katılacağı veya onaylayacağı antlaşmaları sayar. Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü maddesine göre Türkiye havacılık anlamında aşağıdaki hangi toplantıya katılmayı kabul etmiştir?

A
Montreal konvansiyonu
B
Varşova konvansiyonu
C
Şikago sözleşmesi
D
Paris konvansiyonu
E
Berlin görüşmeleri
7 numaralı soru için açıklama 
Lozan Antlaşması’nda havacılık bakımından Türkiye’nin durumunu ilgilendiren iki nokta vardır. Bunların birincisi, Türkiye’nin Paris Hava Sözleşmesi’ne (Paris Konvansiyonu) katılmayı kabul etmesidir. Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü maddesi, Türkiye’nin katılacağı veya onaylayacağı antlaşmaları sayar.
Soru 8

I. Bu da havacılığın devletin güvenliği ile ilgili olmasından dolayı hava hukukunda, özellikle hava kamu hukukunda hava hukukunun bu özelliği önemli rol oynamaktadır.
II. Yola çıkan bir hava aracının kısa bir süre içinde birbirinden farklı hukuk kurallarıyla karşılaşması büyük zorluklar çıkaracak ve havacılığın gelişmesine engel olacaktır. Zorunluluklar dolayısıyla devletler daha ilk günlerden beri hava hukukunu oluşturan kuralların birleştirilmesi yoluna gitmişlerdir.
III. Hava seferlerinde teknik ve ekonomik şartların özelliği ve havacılığın uluslararası olması nedeniyle yeni çözümler aramak ve sadece havacılık faaliyetlerini düzenlemeye yönelik özel ve ayrı bir hukuk düzeni yaratma zorunluluğu vardır.
1. Maddelerde verilen bilgiler Hava Hukukunun hangi özelliğine ait olduğu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

A
Bağımsızlığı Uluslararası Politikliği
B
Politikliği Uluslararası Bağımsızlığı
C
Bağımsızlığı Politikliği Uluslararası
D
Uluslararası Politikliği Bağımsızlığı
E
Uluslararası Bağımsızlığı Politikliği
Soru 9

I. politiklik
II. uluslararası olmak
III. bağımsızlık
IV. nesnellik
V. küresellik
Yukarıdakilerden hangileri hava hukukunun özellikleridir?

A
I IV V
B
I II III
C
II III V
D
I III V
E
I IV V
9 numaralı soru için açıklama 
Hava hukukunun özellikleri politikliği, uluslararası olması ve bağımsızlığıdır.
Soru 10

Şikago Konvansiyonu'na aşağıdakilerden hangi Ek havaalanları ile ilgili teknik düzenlemeleri içermektedir?

A
Ek 7
B
Ek 9
C
Ek 11
D
Ek 14
E
Ek 15
10 numaralı soru için açıklama 
Şikago Konvansiyonu Ek 14 havaalanları ile ilgili teknik düzenlemeleri içermektedir.
Soru 11

Uluslararası Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi kaç maddedir?

A
15
B
16
C
17
D
18
E
19
11 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi 17 maddedir.
Soru 12

Teknik eklere göre uluslararası standartlara ilaveler yapılması halinde aynı ilaveyi kabul etmeyen Devlet, konseyi kaç gün içerisinde haberdar etmek zorundadır?

A
50
B
55
C
60
D
65
E
70
12 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası standartlara ilaveler yapılması halinde aynı ilaveyi kabul etmeyen Devlet, uluslararası standarda yapılan ilaveden itibaren 60 gün içinde Konseyi bundan haberdar etmek zorundadır.
Soru 13

Paris Konvansiyonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Konvansiyon sadece barış zamanına ait hava hukuku kurallarını düzenlemiştir
B
Konvansiyon sonucunda Uluslararası Hava Seyrüseferi Daimi Komisyonu kurulmuştur
C
Paris Konvansiyonu imzalandığı günden itibaren herhangi bir değişikliğe uğramamıştır
D
Savaş sırasında tarafsız kalan devletler komisyona iştirak ettirilmemiştir
E
Komisyonda temsilci olarak uzman hukukçularla hava subayları bulunuyordu
13 numaralı soru için açıklama 
Konvansiyonun içerdiği bazı hükümlerin eşitlik esasına aykırı olması dolayısıyla başlangıçta birçok devlet katılmada tereddüt yaşamıştır. Sonradan bu hükümler değiştirilmiştir. 13 Ekim 1919 tarihli Paris Konvansiyonu yapılan itirazlar üzerine dört kez değişikliğe uğramıştır.
Soru 14

Uluslararası Hava Seyrüseferi Daimî Komisyonu hangi andlaşma ile kurulmuştur?

A
Paris Konvansiyonu
B
Brüksel Konvansiyonu
C
Lahey Konvansiyonu
D
Madrid Konvansiyonu
E
Şikago Konvansiyonu
14 numaralı soru için açıklama 
Paris Konvansiyonu’nun en önemli başarılarından biri Uluslararası Hava Seyrüseferi Daimî Komisyonu (Commission Internationale de Navigation Aèrienne-CINA ) kısaca CINA’nın kurulması olmuştur. CINA, Paris Konvansiyonu hükümlerinin uygulanmasını, uluslararası hava kamu hukukunun gelişmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Hava Ulaştırma Sözleşmesi ile kabul edilen beş haktan biri değildir?

A
Diğer bir üye devletin ülkesi üzerinden transit olarak uçup geçme hakkı
B
Diğer bir üye devletin ülkesine teknik sebeplerle inebilme hakkı
C
Hava aracının tabiiyetini haiz olduğu ülkeden aldığı yolcu, yük ve postayı diğer bir üye devletin ülkesine indirme hakkı
D
Hava aracının başka bir üye devletin ülkesinden aldığı yolcu, yük ve postayı kendi ülkesine götürüp indirme hakkı
E
Askeri araçların diğer bir üye devletin ülkesi üzerinden zararsız geçme hakkı
15 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası Hava Ulaştırma Sözleşmesi sekiz maddeden oluşmaktadır. Önemli olan birinci maddesidir. Birinci maddeye göre; akit devletler birbirine beş hakkı vermektedirler: 1. Diğer bir üye devletin ülkesi üzerinden transit olarak uçup geçme hakkı 2. Diğer bir üye devletin ülkesine teknik sebeplerle inebilme hakkı 3. Hava aracının tabiiyetini haiz olduğu ülkeden aldığı yolcu, yük ve postayı diğer bir üye devletin ülkesine indirme hakkı 4. Hava aracının başka bir üye devletin ülkesinden aldığı yolcu, yük ve postayı kendi ülkesine götürüp indirme hakkı 5. Hava aracının herhangi bir devlet ülkesinden diğer herhangi bir devletin ülkesine gidecek yolcu, yük ve postayı serbestçe alarak götürebilme hakkı
Soru 16

Uluslararası standartlara ilaveler yapılması halinde aynı ilaveyi kabul etmeyen Devlet, uluslararası standarda yapılan ilaveden itibaren kaç gün içinde Konseyi bundan haberdar etmek zorundadır?

A
7
B
15
C
30
D
60
E
90
16 numaralı soru için açıklama 
Şikago Konvansiyonu’nun 38. maddesi, uluslararası standartlar ve tavsiye edilen usullerden belli koşullar altında ayrılmaya izin vermektedir. Bir devlet bütün standartları ve tavsiye edilen uygulamaları veya bunlarda yapılmış bir değişikliği hemen uygulayabilecek durumda değilse veya uluslararası standartlar ve usullerden birini uygulayabilecek durumda değilse veya bunlara bir şey ilave etmişse bunu hemen Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatına bildirecek ve kendi uygulaması ile uluslararası standartlar ve usuller arasındaki farkı belirtecektir. Uluslararası standartlara ilaveler yapılması halinde aynı ilaveyi kabul etmeyen Devlet, uluslararası standarda yapılan ilaveden itibaren 60 gün içinde Konseyi bundan haberdar etmek zorundadır.
Soru 17

Akit devletlerden her biri ülkesi dahilindeki bir noktadan ülkesi dâhilinde diğer bir noktaya ücret veya kira karşılığında yolcu, yük veya posta taşımak iznini diğer devletlerin hava araçlarına vermemek hakkına ne ad verilir?

A
Uluslararası hava seyrüsefer serbestisi
B
Serbest rekabet
C
Hava trafik hakkı
D
Kabotaj hakkı
E
Egemenlik ilkesi
17 numaralı soru için açıklama 
Şikago Konvansiyonu 7. maddesine göre, akit (taraf) devletlerden her biri ülkesi dahilindeki bir noktadan ülkesi dâhilinde diğer bir noktaya ücret veya kira karşılığında yolcu, yük veya posta taşımak iznini diğer devletlerin hava araçlarına vermemek hakkına sahiptir. Buna göre devletler ülkesi içinde bir yerden diğer bir yere hava yoluyla yolcu, yük ve posta taşımayı kendi sicillerinde kayıtlı hava araçlarına verebilirler. Akit bir devlet tarafından kabotaj yasağı konmadığı sürece kabotaj seferleri de serbesttir. Ancak tarifeli seferler izne tabi olduklarından bunların kabotaj seferleri yapabilmeleri ancak bu izni almalarıyla mümkündür. Tarifesiz seferlerde ise her üye devlet gerekli gördüğü düzen, şart ve sınırlamaları koymak suretiyle kabotaj seferlerini izne tabi tutabilir. Türkiye de 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 31. maddesine göre; Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde, iki nokta arasında hava yolu ile ticari amaçla yolcu, posta ve yük taşımaları Türk hava araçları ile yapılır. Böylece Türkiye’de ülke içinde iki nokta arasında hava yolu ile ticari amaçla yolcu, yük ve posta taşıma izni diğer devletlerin hava araçlarına verilmemiştir
Soru 18

Aşağıdaki devletlerden hangisi 13 Ekim 1919 tarihli Paris Konvansiyonu hiç katılmamıştır?

A
Kanada
B
Finlandiya
C
Yugoslavya
D
Macaristan
E
Yeni Zelanda
18 numaralı soru için açıklama 
Paris Konferansı’na katılmış 32 devletin imzasına arz edilen Konvansiyonu onaylayan veya sonradan buna katılan devletler, 1 Ocak 1939 tarihinde katılma yıllarına göre şunlardır: 1922 yılı: Belçika, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, İrlanda, Japonya, Portekiz, Siyam, Yeni Zelanda, Yugoslavya, Yunanistan. 1923 yılı: Bulgaristan, Çekoslavakya, İtalya. 1924 yılı: Polonya, Romanya, Uruguay. 1927 yılı: Danimarka, İsveç. 1928 yılı: Hollanda 1931 yılı: Irak, Norveç. 1932 yılı: Finlandiya. 1934 yılı: İsviçre. 1935 yılı: Arjantin, İspanya. 1937 yılı: Letonya, Peru. 1938 yılı: Estonya. 1939 yılı: Paraguay Ayrıca Paris Konvansiyonunu imzalamakla beraber onaylamayan devletler şunlardır: Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Ekvador, Guatemala, Küba, Liberya, Nikaragua. Feshi ihbar suretiyle Konvansiyondan çıkan devletler şunlardır: Bolivya, İran, Panama, Şili. Almanya, Rusya ve Macaristan Konvansiyona hiç girmemişlerdir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Hava Trafik Hakkıdır?

A
Teknik iniş hakkı
B
Posta taşıma hakkı
C
Transit geçiş hakkı
D
Yolcu taşıma hakkı
E
Yük taşıma hakkı
19 numaralı soru için açıklama 
Hava Trafik haklarından Birinci trafik hakkı: Sivil bir hava aracının yabancı ülke topraklarına inmeksizin onun üzerinden uçma hakkıdır (transit geçiş hakkı). Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...