Hava Taşımacılığı 2016-2017 Vize Sınavı

Hava Taşımacılığı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi demiryolu taşımacılığının olumlu yanlarından biri değildir?

A
Çok sayıda yolcu taşınabilmesi
B
Uzun yolculuklarda hızının ön plana çıkması
C
Güvenli olması
D
Yol/güzergah değiştirme konusunda esnek olması
E
Çevreye zararının kabul edilebilir derecede az olması
Soru 2

Intermodal taşımacılık olabilmesi için en az kaç taşıma türü arasında aktarma yapılması gerekmektedir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 3

Erişimi en kolay tasıma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hava yolu
B
Kara yolu
C
Denizyolu
D
Boru hattı
E
Kombine
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi taşıma türü belirleme kriterlerinden biri değildir?

A
Yüksek erişim sınırlılığı
B
Maliyet
C
Hız
D
Esneklik
E
Güvenilirlik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kombine taşımacılıkta entegrasyonun sağlanması için aşılması gereken engellerden biridir?

A
Standardize uygulamaların kaldırılması
B
Entegre hizmet bilgisinin eksikliği
C
Sosyal altyapı
D
Yeni girişimci olma gereği
E
Yüksek rekabet
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi taşıma türü seçimini etkileyebilecek yüke ait temel özelliklerden biridir?

A
Ara sevkiyat noktalarında bekleme süresi
B
Teslimat gecikmelerinin tarifeye oranı
C
Toplam değer ile kaybolan yüklerin oranı
D
Bakım ve arıza durumları
E
Elleçlenebilirliği
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hava yolu endüstrisinde arza ilişkin belirleyicilerden biridir?

A
Uçuşta sağlanan kolaylıklar
B
Emniyet
C
Müşteri sadakati
D
Kamu düzenlemeleri
E
Uçuş sıklığı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hava taşımacılığının sosyal faydalarından biridir?

A
Küresel ekonomik refaha katkı sağlaması
B
Ekonomik büyümeye katkı sağlaması
C
Hava taşımacılığı verimliliğinin artmasına katkı sağlaması
D
Çok kültürlü toplumların gelişimine katkı sağlaması
E
Altyapı yatırımlarında ek kaynak kullanmadan yapılmasını sağlaması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi genel havacılık faaliyetlerinin kullanım alanlarından biri değildir?

A
Hava yolu taşımacılığı faaliyetleri
B
iş amaçlı taşımacılık faaliyetleri
C
Kişisel ve sportif amaçlı taşımacılık faaliyetleri
D
Uçuş eğitimi amaçlı taşımacılık faaliyetleri
E
Kamu kurumlan tarafından yapılan taşımacılık faaliyetleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hava yolu taşımacılığının sektörel özelliklerinden biri değildir?

A
Ölçek ekonomisinden yararlanılması
B
Teknolojideki yüksek devir hızı
C
Yüksek yakıt ve işgücü maliyetleri
D
Fazla kapasite-düşük marjinal maliyetler
E
Ekonomik dalgalanmalara karşı duyarlılık
Soru 11

Türkiye’de 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir ve iç hatlarda serbestleşme hareketi başlamıştır?

A
1975
B
1978
C
1983
D
1988
E
1992
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hava taşımacılığının gelişimine etki eden sosyal faktörlerden biridir?

A
Küresel Isınma
B
11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi Saldırısı
C
1990-1991 Yıllarında Yaşanan Körfez Krizi
D
2008 Global Finansal Kriz
E
Toplumun Demografik Değişimleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi serbestleşme hareketinin dünyadaki hava taşımacılığı gelişimine katkılarından biri değildir?

A
Uçuş ağının küreselleşmesi
B
Sunulan hizmetin kalitesinin artması
C
Pazara giriş ve erişim konusundaki kısıtlamaların artması
D
Hava yolu işletmelerindeki verimliliğin artması
E
Bilet fiyatlarının düşmesi
Soru 14

1918-1938 yılları arası hava taşımacılığının hangi dönemini kapsamaktadır?

A
Olgunluk
B
Büyüme
C
Gerileme
D
Serbestleşme
E
Oluşum
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hava yolu taşımacılığının özelliklerinden biridir?

A
Hizmet kalite algısının standart olması
B
Heterojen olması
C
Depolanabilmesi
D
Hizmet sunumunun kesin olması
E
Dikey işbirliği gerektirmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel hava yolu taşımacılığı işletmelerinin büyük hava yolu işletmeleriyle işbirliği yapma nedenlerinden biridir?

A
Pazara erişimi ve girişi sağlamak
B
Yoğun rekabete girmek
C
Lokal pazarda yer almak
D
Küresel pazardan kaçınmak
E
Risk almak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası havalimanları yapı ve özellik bakımından sınıflandırılırken göz önünde bulundurulan kriterlerden biri değildir?

A
iniş sistemleri (MSL)
B
iniş kalkış pistlerinin uzunluğu
C
iniş kalkış yapan uçak sayısı
D
Uçak kapasiteleri
E
Hava seyrüsefer yardımcı cihazları
Soru 18

Belirli hatlarda uzmanlaşan veya pazarın belli bir bölümünde uzmanlaşmış havayolu hangi sınıflandırmaya aittir?

A
Yeni Giren Hava Yolları
B
Ortaklaşa Kurulmuş Hava Yolları
C
Yeni Kurulmuş Hava Yolları
D
Niş Havayolları
E
Commuter Hava Yolları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hava yollarının ulusal ve uluslararası pazardaki üstlendikleri role veya operasyonel büyüklüklerine göre yapılan sınıflandırmalardan biri değildir?

A
Bölgesel Hava Yolları
B
Commuter Hava Yolları
C
Tarifeli Hava Yolları
D
Besleyici Hava Yolları
E
Büyük Hava Yolları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi düşük maliyetli hava yollarının geleneksel hava yollarından farkıdır?

A
Ekonomi ve business sınıflarının olması
B
ikincil havaalanını kullanmaları
C
Müşteri hizmetlerinin çok iyi olması
D
Koltuklarında geniş ve sınıfına göre değişken diz mesafesinin olması
E
Ücretsiz ekstraların olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...