Havaalanı Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Havaalanı Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye'de faaliyet gösteren AnadoluJet, havayolu iş modelleri açısından hangi sınıfta yer alır?

A
Bölgesel havayolu iş modeli
B
Bağlı düşük maliyetli havayolu iş modeli
C
Sanal havayolu iş modeli
D
Düşük maliyetli havayolu iş modeli
E
Geleneksel havayolu iş modeli
Soru 2

İşletmelerin kaynaklarını birden çok ürünün üretilmesine paylaştırmaları sayesinde birim maliyetleri azaltması durumuna ne ad verilir?

A
Liberalleşme
B
Doluluk oranı
C
Kapsam ekonomisi
D
Ölçek ekonomisi
E
Oligopolistik özellik
Soru 3

Yolcu taşımacılığında pazara arz edilmiş olan üretim miktarının satılan bölümünü gösteren üretim miktarı göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arz edilen ton km
B
Arz edilen koltuk km
C
Doluluk oranı
D
Ücretli ton km
E
Ücretli yolcu km
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün havayolu işletmelerini sınıflandırırken kullandığı ölçütlerden biri değildir?

A
Hizmet kalitesi
B
Taşınan trafiğin türü
C
izlenen iş modeli
D
Operasyonun türü
E
Ticari birliklere üyelik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi havayolu ürününün bileşenlerinden biri değildir?

A
Tarife ile ilgili bileşenler
B
Fiyat ile ilgili bileşenler
C
Konfor ile ilgili bileşenler
D
Havaalanı ile ilgili bileşenler
E
Hizmet sunumunun uygunluğu
Soru 6

ABD'nin sınıflandırmasına göre, yıllık operasyon geliri 100 milyon ile 1 milyar ABD doları arasında olan havayolu işletmesine ne ad verilir?

A
Ulusal havayolu işletmesi
B
Günübirlik havayolu işletmesi
C
Büyük havayolu işletmesi
D
Düşük maliyetli havayolu işletmesi
E
Bölgesel havayolu işletmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın genel rekabet stratejileri çerçevesine göre bir havayolu işletmesinin izleyebileceği stratejilerden biri değildir?

A
Farklılaşmaya odaklanma stratejisi
B
Maliyete odaklanma stratejisi
C
Çeşitlendirme stratejisi
D
Maliyet liderliği stratejisi
E
Farklılaşma stratejisi
Soru 8

“Üretim miktarında meydana gelen artışa bağlı olarak uzun dönemde birim maliyetlerin düşüş eğilimine girmesi” havayolu taşımacılığı sektörünün hangi özelliğine işaret eder?

A
Kapsam ekonomisi özelliği
B
Kapasite yönetimi güçlüğü özelliği
C
Liberalleşme özelliği
D
Oligopolistik özeliği
E
Ölçek ekonomisi özelliği
Soru 9

Besleyici ve/veya bölgesel hizmet sunan ve genellikle noktadan noktaya 30 koltuktan az uçaklarla hizmet veren işletmelere ne ad verilir?

A
Günübirlik havayolu işletmesi
B
Bölgesel havayolu işletmesi
C
Büyük bölgesel havayolu işletmesi
D
Ulusal havayolu işletmesi
E
Büyük havayolu işletmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi havayolu taşımacılık hizmetinin özelliklerinden biri değildir?

A
Hizmet talepte meydana gelen dalgalanmalar karşısında sonradan sunulmak üzere depolanamaz.
B
Kalitenin hizmet sunumundan önce sınanması çok zordur.
C
Hizmet kişiseldir.
D
Havayolu taşımacılığı hizmetinde ürünler küçük miktarlarda üretilmektedir.
E
Kötü hizmetin telafisi söz konusu değildir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kapasite düzenlemelerinin doğrudan etkilediği bir faktör durumundadır?

A
Pazara girecek havayolu işletmesinin toplam üretim kapasitesi
B
Tarifede hangi havaalanları arasına uçuş konabileceği
C
Hangi havayolu hizmet sunumunun üretilebileceği
D
Bilet fiyatlarının kapasite aralığının açıklığı
E
Belirli iki nokta arasındaki uçuş sıklığının miktarı
Soru 12

Uçağın düz uçuştaki hızının diğer uçaklarınkine göre daha fazla olması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hız arttıkça birim zamanda kat edilecek mesafe artacaktır.
B
Hız arttıkça pazara sunulan yolcu-km başına sabit giderler artacaktır.
C
Hız arttıkça uçağın verimliliği artacaktır.
D
Hız arttıkça pazara sunulacak yolcu-km değeri artacaktır.
E
Hız arttıkça yakıt giderleri artacaktır.
Soru 13

iki ülke arasında imzalanmış ikili havayolu taşımacılığı anlaşmasına göre her iki ülkeden yalnız bir havayolu işletmesi istenilen şehirlerden diğer ülkedeki istenilen şehirlere sefer düzenleyebilmektedir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Söz konusu anlaşmayı her iki ülkenin bayrak taşıyıcıları imzalamıştır.
B
Söz konusu anlaşmaya göre pazara erişimin olduğu söylenemez.
C
Söz konusu anlaşmaya göre pazara giriş mümkün değildir.
D
Söz konusu anlaşmaya göre pazara giriş düzenlemesi oldukça sıkıdır.
E
Söz konusu anlaşmaya göre pazara erişim düzenlemesi oldukça sıkıdır.
Soru 14

Bir havayolu işletmesinin kullandığı uçakların ortalama koltuk sayısı 200’dür. Uçuşların günlük ortalama uzunluğu 2.000 km’dir. Günlük ortalama kalkış sayısı ile filodaki toplam uçak sayıları 100 dür.
Buna göre, uçak verimliliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
100.000
B
200.000
C
400.000
D
4.000.000
E
40.000.000
Soru 15

I. Uçuş uzunluğu
II. Yakıt fiyatları
III. Motor performansı
IV. Hava Seyrüsefer Hizmetleri Kullanım Ücretleri
V. Uçağın büyüklüğü
Yukarıda verilenler dikkate alındığında, kontrol edilemeyen girdi maliyetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I, IV ve V
E
II, III ve V
Soru 16

Havayolu işletmelerinin doluluk ve günlük uçak kullanım oranlarını artırmak istemelerinin ekonomik düzenlemelerin gelişim süreci ile ilgisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Liberalleşme küreselleşmektedir.
B
Liberalleşme müşterileri zor durumda bırakmaktadır.
C
Liberalleşme yüzünden bilet fiyatları artmaktadır.
D
Liberalleşme rekabeti artırmaktadır.
E
Liberalleşme pazarı oligopol ya da monopol yapıları sürüklemektedir.
Soru 17

Bir Türk tescilli havayolu işletmesi haftada 3 kez aynı uçuş kodu ile Tahran-Antalya-Berlin arasında karşılıklı sefer düzenlemektedir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Havayolu işletmesi Tahran-Antalya-Berlin arasında ileri noktalar 5 Trafik hakkını kullanmaktadır.
B
Havayolu işletmesi Tahran-Antalya-Berlin arasında geri noktalardan 5 Trafik hakkını kullanmaktadır.
C
Havayolu işletmesi Antalya-Berlin arasında 4 Trafik hakkını kullanmaktadır.
D
Havayolu işletmesi Tahran-Antalya arasında 3 Trafik hakkını kullanmaktadır.
E
Havayolu işletmesi Berlin-Antalya-Tahran arasında geri noktalar 5 Trafik hakkını kullanmaktadır.
Soru 18

I. Uçakların satışı nedeniyle ortaya çıkan giderler
II. Uçakların kira giderleri
III. iştiraklerden kaynaklanan zararlar
IV. Amortismandan kaynaklanan giderler
V. Alınan kredilerin faiz giderleri
Yukarıdakiler dikkate alındığında ICAO’ya göre havayolu işletmelerinin faaliyet maliyetleri içinde yer alamayacak kalemler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, III ve V
Soru 19

Bir havayolu işletmesini yöneten kişilerin hangi ülkenin vatandaşlığında olması gerektiğini düzenleme altına almak isteyen bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazara giriş
B
Slot alma hakkı
C
Pazardan çıkış
D
Pazara erişim
E
5 Trafik Hakkı
Soru 20

I. Yeni bir uçuş hattının açılması
II. Satın alınacak uçakların tespit edilmesi
III. Bilet fiyatlarının belirlenmesi
IV. Filo dışı bırakılacak uçakların tespit edilmesi
V. Gelir yönetimi
Bir havayolu işletmesi geçmişteki doğrudan ve dolaylı faaliyet maliyetlerini uçak tiplerine göre sınıflandırarak zaman içinde izlemektedir. Bu analiz sonucunda elde ettiği bilgileri yukarıdaki kararlardan hangilerinde kullanacaktır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, IV ve V
E
II, III ve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...