Havaalanı Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Havaalanı Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi havaalanlarının modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesini gerektiren nedenlerden biridir?

A
Havaalanı yatırımları için kaynak gereksiniminin giderek artması
B
Uluslararası havacılık kurallarına uyum gösterilmesi
C
Emniyet ve güvenlik ihtiyaçlarının azalması
D
Çevre örgütlerinin baskısı
E
Havayollarının özelleştirilmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının elemanlarından biri değildir?

A
Fiyatlandırma
B
Dağıtım
C
Tutundurma
D
Operasyon
E
Ürün
Soru 3

Havaalanlarında doğrudan uçağa ve yolculara verilen hizmetlere ne ad verilir?

A
Pazarlama hizmetleri
B
Hava trafik kontrol hizmetleri
C
Ticari hizmetler
D
Vergisiz mağaza hizmetleri
E
Yer hizmetleri
Soru 4

İşletmenin yakın çevresindeki müşteriler, tedarikçiler, rakipler, ikame ürünler ve emek piyasası gibi unsurlardan oluşan çevreye ne ad verilir?

A
Sosyo-kültürel çevre
B
Sektörel çevre
C
Gelir çevresi
D
Ekonomik çevre
E
Genel çevre
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarında havacılık dışı hizmetler grubunda yer alır?

A
ikram servis
B
Yolcu trafik
C
Uçak özel güvenlik hizmetleri
D
Uçak hat bakım
E
Araç park hizmetleri
Soru 6

Bir işletmenin kararlarından etkilenen ve kararlarını etkileyebilen tüm taraflara ne ad verilir?

A
Müşteriler
B
Çalışanlar
C
Paydaşlar
D
Yöneticiler
E
Devlet kurumlan
Soru 7

Havaalanının kuruluş aşamasında, gelecek 30-50 yılı kapsayacak şekilde hazırlanan, havaalanlarının büyüme ve gelişmesi için olası tüm ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerleşim planı
B
Master plan
C
Çevre planı
D
Yatırım planı
E
Taktik plan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi havaalanı faaliyetlerinin gerçekleştiği yerlerde işlerin kesintisiz yürütülmesini ve faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili olarak planlanmayan günlük değişikliklerin ve olağandışı gelişmelerin de yönetilmesini sağlar?

A
Orta düzey yöneticiler
B
Üst düzey yöneticiler
C
Alt düzey yöneticiler
D
Genel müdür
E
Yönetim kurulu üyeleri
Soru 9

Geleneksel havaalanı yönetim modelinde öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trafiğin düzgün bir şekilde akışının sağlanması
B
Dış kaynak kullanımı yoluyla etkinliğin artırılması
C
Müşteri istek ve ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı çözümlerin bulunması
D
Havacılık dışı gelirlerin artırılması
E
Paydaşlara en fazla katkının sağlanması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarının iş birliği beklentileri içerisinde yer almaz?

A
Pazarlama faaliyetleri
B
Ağlarını genişletme
C
Ortak uluslararası yatırım projeleri
D
Bilgi teknolojileri
E
Ekipman alımı ve diğer tedarikler
Soru 11

Regüle edilmiş hizmetten sağlanacak olan gelirin, doğrudan bu hizmeti elde etmek için kullanılan sermayenin değeriyle orantılı olması gerektiği ilkesine dayanan regülasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal regülasyon
B
Fiyat serbestliği regülasyonu
C
Tam regülasyon
D
Getiri oranı regülasyonu
E
Göreli rekabet regülasyonu
Soru 12

Özel bir yatırımcının bir havaalanını ya da terminal gibi havaalanının belli bir kolaylığını inşa etmesi ya da geliştirmesi ve daha sonra belirlenmiş bir zaman diliminde bu kolaylığın işletme hakkını elde etmesi aşağıdaki özelleştirme yöntemlerinden hangisidir?

A
imtiyaz devri
B
Blok satış
C
Yönetim sözleşmeleri
D
Hisse senedi arzı
E
Proje finansmanı yoluyla özelleştirme
Soru 13

Havaalanlarında ticarileşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Havaalanlarında bulunan ticari işletmeler açık artırma yoluyla satılır.
B
Havaalanının mülkiyetinin kamuda kalması fakat yönetim anlayışının kamu elinde ya da özel sektör eliyle farklılaşmasıdır.
C
Kamu tarafından sahip bulunulan ve sağlanan havaalanı hizmetlerinden tamamının ya da bir kısmının üretim ve satış haklarının özel hizmet sunucusuna transfer edilmesidir.
D
Havaalanları mülkiyet yapısı değişik yöntemlerle özelleştirilmektedir.
E
Kamu-özel ortaklığı ile havaalanlarının bir kısmının özelleştirilmesidir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi havaalanı özelleştirmesinin olumsuz yanlarından biridir?

A
Finansman kaynaklarına erişim
B
Hizmet ücretlerinde azalma
C
Hizmet kalitesi problemleri
D
Verimlilik artışı
E
Ticari gelirlerde artış
Soru 15

Türkiye’deki havaalanı özelleştirme uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özel sektörün payı özellikle kara tarafında giderek artmaktadır.
B
Günümüzde özel sektör sadece terminal işletmeciliğinde yer almaktadır.
C
En çok hisse senedi arzı uygulaması kullanılmaktadır.
D
Tüm havaalanlarının sahipliği de özel sektöre geçecek şekilde özelleştirmeler yapılmaktadır.
E
Hava trafik kontrol hizmetleri de özelleştirme uygulamaları içerisinde yer almaktadır.
Soru 16

Geçmişte katlanılmış olan ve geri alınma olasılığı büyük ölçüde olmayan, verilecek kararları etkilemeyen maliyete ne ad verilir?

A
Operasyonel maliyet
B
Marjinal maliyet
C
Geleneksel maliyet
D
Batık maliyet
E
Zirve maliyet
Soru 17

Türkiye'de Yap-İşlet-Devret modelinin ilk kez uygulandığı havalimanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esenboğa
B
Dalaman
C
Çukurova
D
Antalya
E
Milas-Bodrum
Soru 18

Büyük kaynak veya ileri teknoloji gerektiren bir kamu altyapı yatırım veya hizmetini üretmek aşağıdakilerden hangisinin bir amacıdır?

A
Mülkiyet modelinin
B
Operasyon modelinin
C
Yap-İşlet-Devret modelinin
D
Satın alma modelinin
E
Kiralama modelinin
Soru 19

Harcama gücü bakımından havaalanlarında en önemli pazar bölümünü oluşturan potansiyel müşteri grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yolcular
B
Yerel halk
C
Ziyaretçiler
D
Havayolları
E
Havaalanı çalışanları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi havacılık gelirlerine bir örnektir?

A
Kira gelirleri
B
imtiyazlar
C
Direkt satışlar
D
Otopark gelirleri
E
iniş ücretleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...