Havacılık Emniyeti 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Havacılık Emniyeti 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ziyaret ettiği atölyeye koruyucu teçhizatı olmadığı sürece atölye şefi tarafından alınmayan genel müdürün atölye şefine ceza ya da ödül verme tercihi aşağıdaki emniyet kültürü bileşenlerinden hangisinin kapsamında tanımlanıp değerlendirilir?

A
Bilgilendirilme kültürü
B
Öğrenme kültürü
C
Raporlama kültürü
D
Esneklik kültürü
E
Adalet kültürü
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi durumsal farkındalığın sürdürülmesinde karşılaşılan engellerden biri değildir?

A
Yetersiz iletişim
B
Bilgi toplama
C
Stres
D
Gruplama
E
Yorgunluk
Soru 3

Odaklanma sürecini başlatmak için gelen ışığı kıran, gözün transparan olan ön bölümüne ne ad verilir?

A
iris
B
Sklera
C
Kornea
D
Lens
E
Koroid
Soru 4

I. insanların hata yapabilecekleri varsayılır
II. insanların kuralları ihlal edebilecekleri varsayılır
III. Örgütlerin emniyeti birincil hedef olarak görecekleri varsayılır
IV. Örgütlerin kuralları ihlal edebilecekleri varsayılır
Yukarıdakilerden hangileri yeni nesil emniyet yönetim paradigmasına işaret eder?

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi NOTECHS kategorileri kapsamında değerlendirilir?

A
Liderlik ve yönetsel beceriler
B
Alternatif üretme
C
Yorgunluğu yönetme
D
Dış çevre farkındalığı
E
Otorite
Soru 6

Yeni nesil yönetim yaklaşımlarında insan hatası, örgütteki bazı emniyet sorunlarının varlığına işaret eden bir ________ olarak değerlendirilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Tedbir
B
Belirti
C
Risk
D
Sebep
E
Bulgu
Soru 7

Alkol ve ilaçlar dışında bireyin performansı üzerinde etkili olan maddeler ________ olarak kabul edilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
sağlığı tehdit eden madde
B
tehlikeli madde
C
sıvı madde
D
zararlı madde
E
psikoaktif madde
Soru 8

İnsanların uzunca süre strese maruz kalmasına, psikolojik ya da fizyolojik rahatsızlıklar yaşamalarına neden olan stres türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlık stres
B
Distres
C
Kronik stres
D
Östress
E
Akut stres
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ihlal nedenlerinden biri değildir?

A
Kronik stresin etkileri
B
Yoğun mevzuat temelli yaklaşım kullanımı
C
Çalışanların fayda maliyet analizi yapması
D
Birbiri ile çatışan amaçların varlığı
E
Akran baskısı
Soru 10

İnsan Faktörleri Sınıflandırma Sistemi modeline göre kazaya sebep olan en görünür aktif durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emniyetsiz denetim
B
Örgütsel faktörler
C
Emniyetsiz gözetim
D
Emniyetsiz eylemler
E
Emniyetsiz eylemleri hazırlayan ön koşullar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde “alıcının gönderene verdiği tepkiyi” ifade eder?

A
Anlamlandırma
B
Kodlama
C
Bilgiye dönüştürme
D
Kod açma
E
Geribildirim
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ekip kaynak yönetimi programlarının bir bileşeni değildir?

A
Liderlik
B
Duygu durum yönetimi
C
iş yükü yönetimi
D
Durumsal farkındalık
E
Takım çalışması
Soru 13

Emniyet performans göstergeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Emniyet performansının gelecekteki değeri hakkında fikir veren değişkenlerdir.
B
Emniyet risklerinin büyüklüğü hakkında fikir veren değişkenlerdir.
C
Potansiyel tehlike performansının gelecekteki değeri hakkında fikir veren değişkenlerdir.
D
Emniyet risk değerlerinin gelecekteki durumu hakkında fikir veren değişkenlerdir.
E
Emniyet performansının büyüklüğü hakkında fikir veren değişkenlerdir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi emniyet iletişiminde kullanılacak araçlardan biri değildir?

A
Emniyet mektupları
B
e-postalar ile emniyet bildirimleri
C
Emniyet bültenleri
D
Emniyet amaç ve hedefleri
E
Emniyet afişleri
Soru 15

I. Devredilememesi
II. Üst düzey yöneticiler arasında paylaşılması
III. Sadece hesap sorma hakkı tanıması
Yukarıdakilerden hangileri hesap verme sorumluluğunun temel özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Emniyetin doğru bir şekilde ölçülmesi hangi emniyet yönetim yaklaşımı için gerek şarttır?

A
Dünyayı olduğu gibi gören yaklaşım
B
Tepkisel yaklaşım
C
Performans temelli yaklaşım
D
Mevzuat temelli yaklaşım
E
Örgütsel yaklaşım
Soru 17

Bir işin, sürecin ya da faaliyetin başarım derecesine ne ad verilir?

A
Emniyet
B
Verimlilik
C
Etkinlik
D
Performans
E
Başarı
Soru 18

Yeni nesil emniyet yönetim paradigması ________ öne çıkartmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
performans temelli yaklaşımı
B
reaktif temelli yaklaşımı
C
mevzuat temelli yaklaşımı
D
tepkisel temelli yaklaşımı
E
deterministik yaklaşımı
Soru 19

İnsan Faktörleri Sınıflandırma Sistemi Modeline göre emniyetsiz eylemlerin temel bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Örgütsel ve bireysel ön koşullar
B
Hata ve ihlaller
C
Karar ve beceri hataları
D
Fizyolojik ve biyolojik ön koşullar
E
Bilişsel ve fizyolojik ön koşullar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Politikaları ve Hedefleri modülünün alt bileşeni değildir?

A
Acil durum eylem planlamasının koordine edilmesi
B
EYS dokümantasyonu
C
Emniyet ölçüm göstergelerinin belirlenmesi
D
Yönetimin taahhüdü ve yükümlülükleri
E
Kilit emniyet yönetim personelinin atanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...