Havacılık Emniyeti 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Havacılık Emniyeti 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Örgütsel Faktörler Evresinde, ________ ve ________ birlikte kullanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
öneylemci - kestirimci yaklaşım
B
öneylemci - proaktif yaklaşım
C
düzenlemelere uyum - performans temelli yaklaşım
D
dünyayı olması gerektiği gibi gören -dünyayı olduğu gibi gören yaklaşım
E
teknik faktörler - çevresel faktörler yaklaşımları
Soru 2

________ , kişilerin örgütlerine duydukları itimadın ve örgütten aldıkları desteğin sonucu olarak örgüt yönetimi tarafından verilen sözlerin tutulacağına dair inançdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Üst yönetim teminatı
B
Adalet
C
Örgütsel adalet
D
Adalet kültürü
E
Örgütsel güven
Soru 3

Hataların bağlama göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek aşağıdaki hata sınıflandırmalarından hangisini ifade eder?

A
Uygulama ya da planlama hataları.
B
Düzeltilebilir ya da geri alınamaz hatalar.
C
Tasarımdan ya da çalışandan kaynaklanan hatalar.
D
Değişken ya da sabit hatalar.
E
Eylemde bulunma ya da bulunmama hataları.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iş amaçları kapsamında diğer ekip üyelerini harekete geçirebilme becerisini ifade etmektedir?

A
Liderlik
B
Karar verme
C
Stres yönetimi
D
Durumsal farkındalık
E
Çatışma yönetimi
Soru 5

Güçlü bir ________ yerleşip geliştiği örgütlerde değerlerin, inançların, tutumların ve görünür tüm davranışların emniyeti destekleyip güçlendirdiği gözlenir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
emniyet kültürünün
B
emniyetin
C
olumlu emniyet kültürünün
D
korku kültürünün
E
adaletin
Soru 6

________ , dış dünyaya olan duyarlılığın ve farkında oluşun azaldığı bir durumda faaliyetsizlik halinin geri dönüşü sayılabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Stres
B
Uyku
C
Yorgunluk
D
Durumsal farkındalık
E
Biyolojik ritim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi SHELL Modelinin işlevlerinden biridir?

A
insan hatalarını sınıflandırmak
B
insan hatalarını sıfırlamak
C
insanın çevresiyle olan etkileşimini anlamak
D
Kural ihlallerini sıfırlamak
E
Kural ihlallerini sınıflandırmak
Soru 8

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “birtakım uyarıcılardan duyulara ulaşan bazı uygun bilgileri seçerek bu bilgilere göre sonuca varmayı” ifade eder?

A
Karar verme
B
Durumsal farkındalık
C
iş yükü yönetimi
D
Stres yönetimi
E
Kodlama
Soru 9

________ , görsel erişimin az olduğu durumlarda havacılık çalışanları için gerekli olan duyu sitemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Görme
B
Koklama
C
Tat alma
D
işitme
E
Dokunma
Soru 10

“Dispeçerlerin uçuşun emniyetli bir biçimde gerçekleştirilmesi konusunda gördükleri problemleri sorumlu pilota kararlı bir biçimde iletmeleri gerekir” ifadesi ekip kaynak yönetimi içerisindeki hangi bileşenle ilgilidir?

A
Stres yönetimi
B
Durumsal farkındalık
C
Karar verme
D
iletişim
E
iş yükü yönetimi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi işin gerektirdiği kaynakların işi görecek çalışanın o andaki mevcut kaynaklarına oranını ifade eder?

A
Zihinsel kapasite
B
iş yükü
C
Fiziksel kapasite
D
Yetersiz kalma
E
Bilgi işleme kapasitesi
Soru 12

Görme fonksiyonu ile görevli, orbita boşluğu içinde bağ dokusundan zengin bir yağ yastığına yerleşmiş bir çift organa ne ad verilir?

A
Optisk sinirler
B
Zonül fiberler
C
Göz küreleri
D
Lensler
E
irisler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi emniyet iletişiminde kullanılacak araçlardan biri değildir?

A
e-postalar ile emniyet bildirimleri
B
Emniyet afişleri
C
Emniyet mektupları
D
Emniyet amaç ve hedefleri
E
Emniyet bültenleri
Soru 14

Herhangi bir büyüklüğe ilişkin bilgi sağlayan değişkene ne ad verilir?

A
Gösterge
B
Ortalama
C
Amaç
D
Alarm seviyesi
E
Hedef
14 numaralı soru için açıklama 
Herhangi bir büyüklüğe ilişkin bilgi sağlayan değişkene gösterge adı verilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir uyarıcıya tepki verme konusunda güç düşüklüğünü ifade etmektedir?

A
Yetersiz durumsal farkındalık
B
Yorgunluk
C
Stres
D
Hazırbulunuşluk
E
Durumsal uykusuzluk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ihlal kapsamında algılanan faydalardan biri değildir?

A
Zaman kazanılması
B
Daha kolay bir şekilde çalışma biçimi
C
Heyecanlı olması
D
işin bir şekilde tamamlanmış olması
E
Akran baskısı
Soru 17

__________ bilinmeyen bir büyüklüğün bilinen başka bir büyüklükle karşılaştırılmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Analiz etme
B
Ölçme
C
Değerlendirme
D
Risk belirleme
E
Araştırma
Soru 18

Bir işin, sürecin ya da faaliyetin başarım derecesine ne ad verilir?

A
Başarı
B
Etkinlik
C
Verimlilik
D
Emniyet
E
Performans
Soru 19

Yeni nesil yönetim yaklaşımlarında insan hatası, örgütteki bazı emniyet sorunlarının varlığına işaret eden bir ________ olarak değerlendirilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Bulgu
B
Risk
C
Sebep
D
Belirti
E
Tedbir
Soru 20

Yeni nesil emniyet yönetim paradigması ________ öne çıkartmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
performans temelli yaklaşımı
B
deterministik yaklaşımı
C
mevzuat temelli yaklaşımı
D
tepkisel temelli yaklaşımı
E
reaktif temelli yaklaşımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...