Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları 2018-2019 Final Sınavı

Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

BDDK tebliğine göre finansal kiralama işleminde finansal kiralama şirketi uçak satın aldığında yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A
Haklar
B
Stoklar
C
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
D
Tesis, Makine Ve Cihazlar
E
Finansman Giderleri
Soru 2

X Havayolu şirketinin Mart ayı ücretli yolcu km başına geliri (RRPK) 0,40’dır. Arz edilen yolcu km (ASK) 140.000’dir. Arz edilen yolcu km başına maliyeti (CASK) ise 0,24’tür. Ücretli yolcu km (RPK) 42.000’dir.
Bu bilgilere göre X havayollarının Mart ayı başabaş noktası doluluk oranı yüzde kaçtır?

A
74
B
60
C
30
D
26
E
18
Soru 3

“Kuş istilası” aşağıda verilen performans göstergesi gruplarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Emniyet ve güvenlik
B
Finansal performans
C
Çevresel performans
D
Operasyonel verimlilik
E
Hizmet kalitesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi maliyet-hacim-kâr analizinin unsurlardan biri değildir?

A
Birim değişken maliyet
B
Faaliyet düzeyi
C
Satış karması
D
Yarı mamul
E
Toplam sabit maliyet
Soru 5

İşine devam etmekte olan bir işletmenin dönem başında ilk yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ocak ayı mizanının hazırlanması
B
Dönem başı envanterinin yapılması
C
Açılış kayıtlarının yapılması
D
Genel mizanın hazırlanması
E
Kesin mizanın hazırlanması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama işleminin işletmelere sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
Kira ödemeleri vergi matrahından düşülebilmektedir.
B
Kiralanan varlıkla ilgili olarak %100 finansman sağlanmaktadır.
C
Uzun vadeli kaynak kullanılarak duran varlık finanse edilmektedir.
D
Teşvik avantajı yaratabilmektedir.
E
Varlığın kullanımında sınırlar bulunmamaktadır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin satış bütçesini hazırlama sürecinde göz önünde bulundurması gereken unsurlardan biridir?

A
Direkt işçilik saati
B
Yolcu satış miktarı
C
Bakım sayısı
D
ikram tedarik süresi
E
Kabin malzeme miktarı
Soru 8

Havaalanlarında, uçaklara verilen konma-konaklama hizmetleri ile ilgili işletme maliyetleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir?

A
Yer Hizmetleri Maliyetleri
B
Genel Yönetim Giderleri
C
Direkt işçilik Maliyetleri
D
Hizmet Üretim Maliyeti
E
Genel Üretim Maliyetleri
Soru 9

Bir işletmenin misyon ve stratejilerini anlaşılabilir performans ölçümlerine dönüştüren, günümüzde de yaygın olarak kullanılan dört boyutlu stratejik performans ölçüm sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dengeli sonuç kartı
B
Dönemsel sonuç kartı
C
Uçak balans sistemi
D
Emniyet yönetim sistemi
E
Uçuş harekât karnesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel performans ölçüm sistemlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Stratejik odaklanmanın eksik olması
B
Yöneticilerin belli standartlardan sapmama konusunda yönlendirilmesi
C
Sermaye yatırımının kârlılığı gibi kısa vadeli sonuçlara önem vermesi
D
Makine ve iş gücü verimliliği gibi üretim ağırlıklı performans göstergelerine ağırlık verilmesi
E
Finansal olmayan performans göstergelerine ağırlık verilmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi MHK analizinde başabaş noktasının hesaplanmasında kullanılan yaklaşımlardan biri değildir?

A
Denklem yaklaşımı
B
Doluluk oranı yaklaşımı
C
Maliyet yaklaşımı
D
Muhasebe yaklaşımı
E
Grafik yaklaşımı
Soru 12

Kiralama şirketinin kiraya vereceği varlığı satın alırken ihtiyaç duyduğu finansmanın büyük bir kısmını kredi kurumlarından sağladığı finansman biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dry lease
B
Faaliyet kiralaması
C
Wet-lease
D
Kaldıraçlı kiralama
E
Finansal kiralama
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, yer hizmeti işletmelerinin ana faaliyet gelirlerindendir?

A
Komisyon gelirleri
B
Temsil gelirleri
C
Bilet satış ücreti
D
Alış-veriş gelirleri
E
Yakıt harcı geliri
Soru 14

Sistem kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sistem elemanları arasında iletişimin bulunması gerekir.
B
Sistem girdi-süreçleme-çıktı akışından oluşmaktadır.
C
Sistemler amaçları doğrultusunda faaliyet gösterirler.
D
Sistem elemanlardan oluşmaktadır.
E
Sistem elemanları arasında etkileşim bulunmasına gerek yoktur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir?

A
Planlamaya yardımcı olmak
B
Birim üretim maliyetini hesaplamak
C
Finansal raporlama yapmak
D
Performans değerlemeye yardımcı olmak
E
Yönetim kararları için veri sağlamak
Soru 16

__________ maliyeti; uçak, mürettebat, teknik ve motor bakım ile sigorta maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ikram
B
Direkt işçilik
C
LLP
D
RIM
E
ACMI
Soru 17

TMS-17 Kiralama İşlemleri standardına göre kiralanan varlık bilançoda nasıl raporlanır?

A
Maddi duran varlıklarda
B
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetinde
C
Finansman giderinde
D
Haklarda
E
Finansal kiralama işleminden borçlarda
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi havayolu işletmeleri için çıktı göstergesidir?

A
Uçak kirası
B
Taşınan yolcu sayısı
C
Çalışan sayısı
D
Yakıt kapasitesi
E
Bakım maliyeti
Soru 19

Kargo işletmesinin Kasım ayına ilişkin toplam satış gelirleri 300.000 TL ve birim değişken maliyeti 10 TL/kg’dır. işletme ilgili dönemde 6.000 kg kargo taşımıştır.
Bu bilgilere göre işletmenin Kasım ayma ilişkin katkı oranı kaçtır?

A
0,80
B
0,60
C
0,40
D
0,20
E
0,02
Soru 20

__________, bütçesel kontroller sonucunda bütçelenen tahmini finansal rakamlarla gerçekleşen finansal rakamlar arasındaki farktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Performans sapması
B
işçilik sapması
C
Gelir sapması
D
Bütçe sapması
E
Verimlilik sapması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...