Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Faaliyet hacmindeki değişmelerden etkilenmeyen maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarı değişken maliyetler
B
Karma maliyetler
C
Tam maliyet
D
Basamaksal Maliyetler
E
Sabit maliyetler
1 numaralı soru için açıklama 
MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZİ Sabit Maliyetler Belirli bir zaman dilimi ve faaliyet hacmi içinde, faaliyet hacmindeki artış ve azalışlardan etkilenmeyerek aynı kalan maliyetlerdir. Sabit maliyetler genellikle kapasite yaratıcı maliyetler olarak ön plana çıktıkları için kapasite maliyetleri adını da alabilmektedir.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde birim katkı payı hesaplanması doğru olarak verilmiştir?

A
Toplam Satış Gelirleri – Toplam Değişken Maliyetler
B
(Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Maliyet) ÷ Birim Satış Fiyatı
C
(Katkı Oranı × Toplam Net Satışlar) ‒Toplam Sabit Maliyetler
D
Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Maliyet
E
Toplam Satış Gelirleri – (Toplam Değişken Maliyetler + Toplam Sabit Maliyetler)
2 numaralı soru için açıklama 
MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZİ Katkı Payı ve Katkı Oranı Katkı Payı: Mamul veya hizmetin satış değerinden değişken maliyetlerini çıkardıktan sonra arta kalan değerdir (Satış Gelirleri – Değişken Maliyetler). Öncelikle sabit maliyetlerin tamamını karşılayacak miktarda hizmet sunulduktan sonra kalan hizmet miktarı ile birim katkı payının çarpımı hizmetin kârını oluşturmaktadır. Toplam Katkı Payı = Toplam Satış Gelirleri – Toplam Değişken Maliyetler Birim Katkı Payı = Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Maliyet
Soru 3

Güvenlik payının bütçelenen (ya da mevcut) satış miktarına veya satış tutarına bölünmesi sonucu ortaya çıkan yüzdesel değere ne ad verilir?

A
Doluluk oranı
B
Güvenlik Oranı
C
Kayıtsızlık noktası
D
Katkı Oranı
E
Katkı payı
3 numaralı soru için açıklama 
MHK ANALİZİNDE RİSKİN ÖLÇÜLMESİ Güvenlik oranı, güvenlik payının bütçelenen (ya da mevcut) satış miktarına veya satış tutarına bölünmesi sonucu ortaya çıkan yüzdesel değerdir. Bu oran kâr sıfır olmadan önce satışların azalabileceği yüzdeyi göstermektedir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin maliyet hacim-kâr analizi unsurlarından biri değildir?

A
Toplam sabit maliyetler
B
Sabit maliyetler
C
Birim değişken maliyet
D
Hizmetlerin satış fiyatı
E
Satış karması
4 numaralı soru için açıklama 
Sabit maliyetler işletmenin maliyet hacim-kâr analizi unsurlarından biri değildir. Beşinci unsur olarak faaliyet düzeyini (sunulan hizmet miktarı / sayısı) sayabiliriz.
Soru 5

Arz edilen yolcu km başına maliyetin, ücretli yolcu km başına gelire bölünmesiyle bulunan sonuç aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Ücretli yolcu km başına gelir
B
Başabaş noktası doluluk oranı
C
Sabit maliyetler
D
Yolcu doluluk oranı
E
Hedef kâr düzeyinde satış fiyatı
5 numaralı soru için açıklama 
Arz edilen yolcu km başına maliyetin, ücretli yolcu km başına gelire bölünmesiyle başabaş noktası doluluk oranı bulunur.
Soru 6

Anadolu Havalimanı işletme, iniş (landing), yolcu, hava trafik kontrol ücretleri, apron servis ve yer hizmetleri,, kiralama (elektrik, su, temizlik vb), imtiyaz (dükkan, yiyecek içecek hizmetleri, duty-free, bankalar, araç park, otel vb) aralık ayında iç hatlar bölümüne yüklenen gelir payı 900.000 lira hasılat elde edeceği tahmin edilmektedir. Havalimanının; bakım, onarım, amortisman, istasyon ve yer hizmeti, sigorta gibi sabit maliyetlerinin toplamı 300.000 liradır. Havalimanı 30 apron ile faaliyetini yürütmektedir ve apron başına değişken maliyeti aylık 15.000 liradır.
Bu bilgilere göre Anadolu Havalimanının aralık ayı değişken maliyet tutarı kaç TL'dir.

A
300.000 TL
B
450.000 TL
C
150.000 TL
D
600.000 TL
E
900.000 TL
6 numaralı soru için açıklama 
Satışlar:900.000 Değişken Maliyetler: 30X15.000: 450.000 TL Katkı payı: 450.000 TL Sabit Maliyetler: 300.000 TL Dönem Karı: 150.000 TL
Soru 7

Mevcut ya da bütçelenen satış tutarının başabaş noktasına uzaklığını ifade etmektedir.
Yukarıda bahsedilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik Oranı
B
Kayıtsızlık Noktası
C
Güvenlik Payı
D
Katkı Payı
E
Katkı Oranı
7 numaralı soru için açıklama 
Her işletme başabaş noktasından ne kadar uzakta olduğunu bilmek için çalışmalar yapar. Bunun için sunulan hizmetin gelecekteki (ya da mevcut) satış miktarı veya satış tutarı ile başabaş noktasındaki satış miktarı veya satış tutarı arasındaki fark işletmenin güvenlik payı olarak adlandırılır.
Soru 8

Direkt İşletme Maliyetleri türlerinden Sabit maliyetler için aşağıdakilerden hangisini saymamız yanlış olur?

A
Havaaracı sahipliği
B
Sabit bakımlar
C
Sabit uçuş mürettebat
D
Sabit kabin mürettebat
E
Kargo komisyon
8 numaralı soru için açıklama 
Sabit DİM Sabit Unsurlar Değişken Unsurlar Değişken DİM Endirekt İşletme Maliyetleri İşletme Dışı Maliyetler 1. Faiz harcamaları 2. Varlık kullanım zararları 3. Katılım zararları 4. Diğer 1. Biletleme, Satış Promosyon 2. Yolcu hizmetleri (catering vb) 3. Kargo 4. İstasyon 5. Genel ve yönetimsel masra ar 6. Ticari hizmetler 7. Reklam Donanım, Teçhizat ve ekipmanın; kirası, amortismanı ve sigortası Komisyonlar ve Seyahat acentesi ek komisyonu (TACOs), Global dağıtım sistemi (GDSs) ücretleri, yolcu hizmetleri (catering) ve yolcu ya da sevkiyat başına indirmebindirme maliyetleri 1. SITA (Uluslararası Havacılık İletişimi Birliği) 2. Havaaracı sahipliği •Amortisman •Uçuş saatinden bağımsız kiralama bedeli •Gövde-savaş riski sigortaları 3. Sabit bakımlar • Takvime bağlı (Antikorozyon bakımı) •Genel bakımı 4. Sabit uçuş mürettebat •Temel ücretler •Sosyal harcamalar •Uçuş-Pilot eğitim 5. Sabit kabin mürettebat •Temel ücretler 6. Uçak kira 7. Diğer •Tesisler ve ekipman kirası, •Sigorta •Kabin diğer •Kokpit diğer
Soru 9

Kiracı işletme kiraladığı varlıklarla ilgili ne kadarlık bir finansal olanağı sağlayabilir?

A
% 75
B
% 100
C
% 80
D
% 50
E
80 - 90
9 numaralı soru için açıklama 
Kiracı işletme, kiraladığı varlıkla ilgili %100 finansman olanağı sağlamaktadır. Böylelikle işletme diğer faaliyetleri için sermaye tasarrufu sağlama olanağına kavuşmuş olacaktır.
Soru 10

Finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımını ortadan kaldırarak kiracı işletmeler açısından bilançoya yansıtılamayan kiralama türlerinin de bilançoya yansıtılmasına olanak sağlayan değişiklikler getiren standart aşağıdakilerden hangisidir?

A
TMS-16
B
TMS-17
C
UFRS-15
D
UFRS-16
E
UFRS-17
10 numaralı soru için açıklama 
UFRS-17 standardı finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımını ortadan kaldırarak kiracı işletmeler açısından bilançoya yansıtılamayan kiralama türlerinin de bilançoya yansıtılmasına olanak sağlayan değişiklikler getirmektedir.
Soru 11

Belli bir dönemde kısa süreli olmak kaydıyla bir bölgeye artan talebi karşılamak üzere kullanılabilecek faaliyet kiralama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaldıraçlı Kiralama
B
Japon Kaldıraçlı Kiralama
C
Amerikan Kaldıraçlı Kiralama
D
Kısa Süreli Wet Lease
E
Sat ve Geri Kirala
11 numaralı soru için açıklama 
...Buna göre kısa süreli wet-lease “En fazla 3 güne kadar yapılan wet-lease kiralama operasyonu” olarak tanımlanmaktadır. Wet-lease türü kiralama ACMI(aircraft, crew, maintanence and insurance lease) kiralama olarak da adlandırılmaktadır. Örneğin, hac ibadeti döneminde yoğunlaşan talebi karşılamak üzere havayolları wet-lease türü kiralamaya başvurabilmektedir.
Soru 12

Vergi Usul Kanunu’na eklenen “Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme” başlıklı mükerrer 290. maddede finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet(varlık) ile sözleşmeden doğan hak, borç ve alacakların değerleme esaslarına yer verilmektedir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu değerleme esasları arasında sayılamaz?

A
Kiracı, kiralama konusu varlığın rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanıyla değerler.
B
Kiralayan tarafından aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark, gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak muhasebeleştirilir.
C
Kiracı tarafından aktifleştirilen varlık, yeniden değerleme ve amortismana tabi tutulur.
D
Kiracı tarafından yapılan kira ödemeleri borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır.
E
Üzerine sözleşme yapılan tutar kiralayan tarafından sonradan değişebilir.
12 numaralı soru için açıklama 
Vergi Usul Kanunu’na eklenen “Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme” başlıklı mükerrer 290. maddede finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymet(varlık) ile sözleşmeden doğan hak, borç ve alacakların değerleme esaslarına yer verilmektedir. Buna göre; • Kiracı, kiralama konusu varlığın rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanıyla değerler. • Kiralayan açısından alacak tutarı, kiralama süresi boyunca yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı, kiralama konusu varlık ise bu varlığın net defter değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucunda bulunan değer ile değerlenir. Bu tutarın sıfır veya negatif olma durumunda ise varlık iz bedeliyle değerlenir ve aradaki fark varlığın elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tabi tutulur. • Kiralayan tarafından aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark, gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak muhasebeleştirilir. • Kiracı tarafından aktifleştirilen varlık, yeniden değerleme ve amortismana tabi tutulur. • Kiracı tarafından yapılan kira ödemeleri borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır.
Soru 13

THY’nin uçak finansmanı dalında geçen 10 yılda aldığı ödüller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
2006 Jane’s Transport Finance - Yılın En İyi Uçak Finansmanı Anlaşması
B
2008 Jane’s Transport - Yılın En İyi Finansal Kiralama Anlaşması
C
2008 Airfinance Journal - Yılın En İyi Uçak Finansmanı Anlaşması
D
2011 Jane’s Transport Finance - Yılın En İyi Uçak Finansmanı Anlaşması
E
Yılın En İyi JOLCO Uçak Finansmanı ödülü
13 numaralı soru için açıklama 
THY’nin uçak finansmanı dalında geçen 10 yılda aldığı ödüller şöyle; • 2006 Jane’s Transport Finance - Yılın En İyi Uçak Finansmanı Anlaşması • 2008 Jane’s Transport - Yılın En İyi Finansal Kiralama Anlaşması • 2008 Airfinance Journal - Yılın En İyi Uçak Finansmanı Anlaşması • 2011 Jane’s Transport Finance - Yılın En İyi Uçak Finansmanı Anlaşması • 2012 Airfinance Journal - Yılın Havayolu • 2013 Airfinance Journal - Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Uçak Finansmanı • 2013 Global Transport Finance - Yılın En İyi Finansal Kiralama Anlaşması • 2014 Bonds and Loans Awards - Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı • 2014 Airfinance Journal - Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Uçak Finansmanı • 2014 Airfinance Journal - Yılın En İyi Uçak Motoru Finansmanı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamanın temel ayırıcı özellikleri arasında yer almaktadır?

A
Süre sonunda mülkiyet devri varlık iade edilir
B
Kirayanın kira gelir kaydı kira tutarlı şeklinde olmaktadır.
C
Duran varlık kaygı kiralayandadır.
D
Riyaç bedelin %90'ından küçük olmaktadır.
E
Riyaç bedelin %90'ından büyük olmaktadır.
14 numaralı soru için açıklama 
Finansal Kiralama; Kira Toplamının Bugünkü Değeri Rayiç bedelin %90’ından büyük, Süre Sonunda Mülkiyet Devri varlık iade edilir, Duran Varlık Kaydı kiralayan, amortisman İşlemi kiralayan, kiralayanın Kira Gelir Kaydı Kira tutarıdır.
Soru 15

Havaaracının, kiracının işletme ruhsatı kapsamında işletildiği kiralama operasyonuna ne ad verilir?

A
Kısa süreli Wet-lease
B
Dry-lease
C
Sat ve Geri kirala
D
Kaldıraçlı finansal kiralama
E
Faaliyet kiralaması
15 numaralı soru için açıklama 
“Dry-Lease” olarak adlandırılan bu kiralama türü “havaaracının, kiracının işletme ruhsatı kapsamında işletildiği kiralama operasyonu” olarak açıklanmaktadır.
Soru 16

Finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi belirli bir çerçevede yapılmaktadır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu çerçeveye dahil değildir?

A
Kanunlar
B
Yönetmelikler
C
Standartlar
D
Yöneticiler
E
Tebliğler
16 numaralı soru için açıklama 
Finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, standartlar ve bunlarla ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır. Finansal kiralama işleminin iki tarafı bulunduğundan, muhasebeleştirme işlemini de her iki taraf açısından ele almak gerekmektedir.
Soru 17

Bu tür kiralamalarda, işletme, aktifinde bulunan bir varlığı finansal kiralama şirketine satmakta, satış sonrasında finansal kiralama şirketinden varlığı bir finansal kiralama sözleşmesiyle kiralamaktadır.
Verilen bilgide tanımı yapılan kiralama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapalı ve açık uçlu kiralamalar
B
Dolaylı ve dolaysız finansal kiralamalar
C
Taşınır ve taşınmaz finansal kiralamalar
D
Özel finansal kiralamalar
E
Sat ve geri kirala türü kiralamalar
17 numaralı soru için açıklama 
Finansal kiralamanın bir başka türü de “Sat ve Geri Kirala” türü kiralamalardır. Bu tür kiralamalarda, işletme, aktifinde bulunan bir varlığı finansal kiralama şirketine satmakta, satış sonrasında finansal kiralama şirketinden varlığı bir finansal kiralama sözleşmesiyle kiralamaktadır. Kiralama süresi sonunda varlık tekrardan satıcı işletmeye devredilmektedir.
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...