Havayolu Pazarlaması 2017-2018 Final Sınavı

Havayolu Pazarlaması 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi havayolu işletmelerinin çalıştığı iş alanlarından biri değildir?

A
iletişim
B
Tatil
C
Depolama
D
Hizmet satışı
E
Lojistik
Soru 2

Bir yolcunun uçuştan faydalanabilmesi için uçuşu gerçekleştirmek zorunda olması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ifade edilir?

A
Dayanıksızlık
B
Soyutluk
C
Sahiplik
D
Heterojenlik
E
Ayrılmazlık
Soru 3

I. Fiyat
II. Kapasite
III. Politik krizler
IV. Pazara erişim
Yukarıdakilerden hangileri havayolu sektöründe serbestleşme ile birlikte aşılan engellerdendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

'Rekabet stratejisi' kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
En az girdi ile en çok çıktının elde edilmesidir.
B
Pazardaki rekabeti belirleyen güçlere karşı kârlı ve sürdürülebilir bir pozisyon almaktır.
C
Dönem başına mutlak üretim hacmi arttıkça, bir ürünün birim maliyetinin azalmasıdır.
D
Dönem başına mutlak üretim hacmi arttıkça, bir ürünün birim maliyetinin artmasıdır.
E
işletmenin rakiplerine kıyasla herhangi bir şeyde daha üstün olmasıdır.
Soru 5

United Airlines’ın bilgisayarlı rezervasyon sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Apollo
B
Sabre
C
System One
D
Worldspan
E
Booking
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi gelir yönetimi uygulamasında karşılaşılabilecek sorunlardan biri değildir?

A
Çalışanların motivasyonun düşmesi
B
Rekabete girme
C
Birbiriyle bağdaşmayan teşvik ve ödül sistemi
D
Müşteri yabancılaşması
E
Personel eğitimi eksikliği
Soru 7

Havayolu pazarında serbestleşme öncesi rekabet olmayan alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet kalitesi
B
Yiyecekler
C
Koltuk aralığı
D
Kalkış-varış zamanı
E
Fiyat
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi havayolu pazarında indirimli fiyat ile ilgili koşullardan biri değildir?

A
Ön satın alma koşulu
B
En az kalma koşulu
C
Yedek bilet koşulu
D
Ayrıcalıklı bilet koşulu
E
Hafif yük ile seyahat etme koşulu
Soru 9

Havayolu işletmelerinin dağıtım kanalı seçimine etki eden ve birim alan başına düşen müşteri sayısı olarak ifade edilen kavrama ne ad verilir?

A
Pazar coğrafyası
B
Pazar büyüklüğü
C
Pazar yoğunluğu
D
Pazar davranışı
E
Pazar erişilebilirliği
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı kavramı içerisinde yer alan kurumlardan biri değildir?

A
işletme içi örgütsel birimler
B
işletme dışı acentalar
C
Perakendeciler
D
Bağımsız denetim kuruluşları
E
Toptancılar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi havayolu işletmelerinin gelir yönetimi amaçlarından biri değildir?

A
Talebin düştüğü zamanlarda doluluğun azaltılması
B
indirimli fiyatların denetiminin sağlanması
C
Bir pazar bölümünün diğer pazar bölümüne sunulan fiyattan satın alma yapmasının engellenmesi
D
indirimli fiyatlarla satın alma yapan bölümlerin yüksek fiyatlarla satın alma yapan pazar bölümlerinin yerini kullanmasının engellenmesi
E
Toplam talep ve fiyat esnekliğini göz önünde bulundurarak gelir ve pazar kaybının en düşük düzeye indirilmesi
Soru 12

Havayolu işletmeleri ve son müşteriler arasındaki satış sürecinde aracıların yer alması durumuna ne ad verilir?

A
Doğrudan dağıtım
B
Dolaylı dağıtım
C
Niş dağıtım
D
Mobil dağıtım
E
Çağrı merkezi yoluyla dağıtım
Soru 13

Markanın bireyin beklentilerini gerçekleştirdiği ve müşterinin markaya karşı olumlu tutum geliştirdiği sadakat aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel sadakat
B
Sahte sadakat
C
Duygusal sadakat
D
Eylemsel sadakat
E
Eğilimsel sadakat
Soru 14

Bir ürün veya hizmetin, eğlenme ve hoşa gitme ihtiyacını karşılama kapasitesine ne ad verilir?

A
Sosyal fayda
B
Estetik fayda
C
Hedonik fayda
D
Ekonomik fayda
E
Servis faydası
Soru 15

AIDA Modeli'nin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
istek uyandırma
B
Dikkat çekme
C
ilgi uyandırma
D
SPIN döngüsü
E
Harekete geçme
Soru 16

İlişkisel pazarlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tek satış üzerine odaklanır.
B
Uzun vadelidir.
C
Belirli bir müşteri grubu izlenir.
D
Yüksek müşteri bağlılığı vardır.
E
Olumlu ilişki yaratmak için çaba harcanır.
Soru 17

'İletişim sürecinin başlatıcısı' olarak tanımlanan iletişim süreci öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynak
B
Alıcı
C
Mesaj
D
Geri bildirim
E
Kanal
Soru 18

Werner ve Kumar'ın müşterileri potansiyel kârlılık ve sadakat düzeylerine göre ayıran gruplandırmasına göre, düşük müşteri sadakati olan ve düşük kâr sağlayan müşteri grubuna ne ad verilir?

A
Kelebekler
B
Gerçek Arkadaşlar
C
Gerçek Sadıklar
D
Yabancılar
E
Salyangozlar
Soru 19

I. Talebe dayalı yöntem
II. Satışların yüzdesi yöntemi
III. Promosyonel bütçe yöntemi
Yukarıdakilerden hangileri tutundurma bütçesi yöntemlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ikna edici reklam amacına yönelik örneklerden biridir?

A
Alıcının korkularını azaltmak
B
Yanlış izlenimleri düzeltmek
C
Ürünün nasıl kullanılabileceğini açıklamak
D
Bir şirket imajı oluşturmak
E
Marka tercihi yaratmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...