Havayolu Pazarlaması 2018-2019 Final Sınavı

Havayolu Pazarlaması 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir uçuşta boş kalan koltuğun o uçuş için kaybedilmesini açıklayan havayolu ürün ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soyutluk
B
Dayanıksızlık
C
Sahiplik
D
Heterojenlik
E
Ayrılmazlık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi havayolu pazarı bölümleme değişkenlerinden biri değildir?

A
Yolcunun ülkesi
B
Seyahatin şekli
C
Seyahatin amacı
D
Yolcunun kültürü
E
Seyahatin süresi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi alıcıların güçlü olduğunu gösteren faktörlerden biri değildir?

A
Alıcının satın aldığı ürünlerin standart olması
B
Alıcının geçiş maliyetlerinin az olması
C
Alıcının geriye doğru entegrasyon yeteneğinin olması
D
Alıcının büyük hacimli alım satım yapması
E
Alıcının yüksek kârla çalışması
Soru 4

Bir havayolu işletmesinin diğer bir havayolu işletmesine markasını, bilgisini, deneyimlerini, standardizasyon düzeyini ve bunları destekleyen diğer hizmetleri kullanma hakkını vermesine ne ad verilir?

A
Dağıtım kanallarının paylaşımı
B
Kod paylaşımı
C
Havuz anlaşmaları
D
Uçuş tarifelerinin koordinasyonu
E
imtiyaz sistemi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi aracılara ilişkin faktörlerden biridir?

A
Altyapı
B
Büyüklük
C
Mali kapasite
D
Hedef ve stratejiler
E
Yönetsel uzmanlık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi gelir yönetiminin gerekliliklerinden biri değildir?

A
Talebin zamana duyarlı olması
B
Yüksek sabit maliyetlerin olması
C
Değişken maliyetlerin fazla olması
D
Kapasitenin sınırlı olması
E
Ürünlerin birbirine benzer olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi havayolu pazarında indirimli bilet fiyatlarının belirlenmesindeki genel koşullardan biri değildir?

A
Uçuş öncesi bilet alma koşulu
B
En az kalma koşulu
C
En çok kalış koşulu
D
Ön satın alma koşulu
E
Yedek bilet koşulu
Soru 8

Günümüz havayolu işletmelerinde gelir yönetimi ile amaçlanan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilet fiyatlarını artırarak kârı maksimize etmek
B
Kapasiteyi artırarak uçuş sayılarını sabit tutmak
C
Kısıtlı kapasiteyi en iyi şekilde kullanarak maksimum gelir elde etmek
D
Bilet fiyatlarını standartlaştırmak
E
Kısa mesafeli uçuşları ön plana çıkarmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi değişken fiyatlamanın temelinde bulunan unsurlardan biri değildir?

A
Uçuş hizmeti farklılığı
B
Bilette esneklik olup olmaması
C
Bilete dâhil olan uçuş sırasındaki ikramlar
D
Biletleme maliyeti
E
Biletle verilen hizmetin farklılığı
Soru 10

Havayolu işletmeleri ve son müşteriler arasındaki satış sürecinde aracıların yer almasına ne ad verilir?

A
Aracı pazarı
B
Dolaylı dağıtım
C
Aracı vasıtasıyla iletme
D
Dağıtım farklılaşması
E
Dağıtım işlevi
Soru 11

işletmenin ürünlerinin tanıtımının sağlanması amacıyla teklif geliştirmek ve bildirmek dağıtım kanallarının ________ işleviyle açıklanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
bilgi
B
risk üstlenme
C
finansman
D
tutundurma
E
müzakere
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanallarında ürüne ilişkin faktörlerden biri değildir?

A
Kütle ve ağırlık
B
Birim değeri
C
Pazar payı
D
Yenilik durumu
E
Teknik özellikleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin aşamalarından biri değildir?

A
Müşteri kaybı
B
Müşteri seçimi
C
Müşteri koruma
D
Müşteri edinme
E
Müşteri derinleştirme
Soru 14

Firmaların, rakiplerinin reklam harcamalarını izlediği ya da bulundukları sektördeki tutundurma harcamaları tahminlerini yayınlardan ya da ticari birliklerden elde ederek, kendi bütçelerini sektör ortalamasına dayalı olarak oluşturdukları tutundurma bütçesi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satışların yüzdesi yöntemi
B
Satış planlama modeli
C
Artan kâr yöntemi
D
Promosyonel bütçe yöntemi
E
Rekabetçi eşitlik modeli
Soru 15

Mal veya hizmetten elde edilecek fayda türlerinden biri olan ________ ; müşterilerin eğlenme, hoşuna gitme ihtiyacını karşılama kapasitesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
durumsal fayda
B
hedonik fayda
C
duygusal fayda
D
servis faydası
E
estetik fayda
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi havayolu işletmeleri tarafından en fazla tercih edilen pazarlama iletişimi karmalarından biri değildir?

A
Kişisel satış
B
Sponsorluk
C
Takas yöntemiyle pazarlama
D
Reklam
E
Veri tabanlı pazarlama
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlama yöntemlerinden olan işlemsel pazarlamanın unsurlarından biridir?

A
Belirli bir müşteri grubunun izlenmesi
B
Olumlu ilişki yaratmak için çaba harcanması
C
Müşteriyi elde tutma üzerine odaklanması
D
Sınırlı müşteri bağlılığı olması
E
Kalitenin tüm işletmenin sorumluluğunda olması
Soru 18

Ürünün yaşam sürecinde yer alan olgunluk aşamasında, reklamın öne çıkan işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Destekleme
B
ikna etme
C
Bilgi verme
D
Haber verme
E
Hatırlatma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın faydalarından biridir?

A
Yönetimsel fayda
B
Makul beklenti faydası
C
Kâr artırma faydası
D
Özel muamele faydası
E
Geri bildirim faydası
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi AIDA modelinin ilk aşamasıdır?

A
Dikkat çekme
B
SPIN döngüsü
C
istek uyandırma
D
Harekete geçme
E
ilgi uyandırma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...