Hayat Dışı Sigortalar 2012-2013 Final Sınavı

Hayat Dışı Sigortalar 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yangın sigortası kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yangın sigortasında, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak dikkate alınır.
B
Muhtemel hasarları azaltmak amacıyla yapılan müdahaleler sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar kapsama dahil değildir.
C
Aksine sözleşme yoksa, binaların dışındaki eklentiler de kapsama alınabilir.
D
Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler poliçede belirtilmek kaydıyla kapsama alınabilir.
E
Yangın sigortası, özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı kapsayabilir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yangın poliçelerinde yer alan ek risk türlerinden biridir?

A
Yer kayması
B
Nükleer saldırılar
C
Nakliye
D
Savaş
E
Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar
Soru 3

Kasko sigortasında, sigorta ettiren riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmalıdır?

A
2
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 4

Ferdi kaza sigortası, kaza meydana geldiğinde hangi yaş aralığındaki kişilerin ölmesi veya yaralanmasına karşılık teminat vermektedir?

A
0-5
B
6-11
C
12-15
D
16-65
E
35-80
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi amaç ve uygulama şekline göre geliştirilen nakliyat poliçesi türlerinden biridir?

A
Dar teminatlı poliçeler
B
Tam ziya teminatlı poliçeler
C
Sefer ya da Süre Düzenlemeli Poliçeler
D
Hükmi ziya teminatlı poliçeler
E
Geniş teminatlı poliçeleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde nakliyat emtia sigortası kapsamında verilen dar teminatlar yoktur?

A
Denizyolu
B
Havayolu
C
Demiryolu
D
Karayolu
E
Raylı taşımacılık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi mühendislik sigortalarından biri değildir?

A
Cam kırılmasına karşı sigorta
B
Makine kırılması sigortası
C
Montaj sigortası
D
İnşaat sigortaları
E
Elektronik Cihaz Sigortaları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi devlet destekli hayvan hayat sigortası teminatları arasında yer almaz?

A
Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması
B
Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
C
Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
D
Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler
E
Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi aksine sözleşme yoksa, işveren sorumluluk sigortası teminatının kapsamında yer alır?

A
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
B
Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
C
Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları
D
Manevi tazminat talepleri
E
İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında doğan zararlar
Soru 10

Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortasında, sigorta ettirenin kastı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde sözleşmeden cayabilir?

A
5 gün
B
1 hafta
C
10 gün
D
2 hafta
E
1 ay
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik mali sorumluluk sigortası kapsamında yer alan teminat türlerinden biri değildir?

A
Sakatlık teminatı
B
Ölüm teminatı
C
Maddi zarar teminatı
D
Güvenlik teminatı
E
Tedavi giderleri teminatı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iflas riskine göre kredi sigortası ile tazmin edilecek durumlardan biri değildir?

A
Resmi olarak kuruluşun varlığının sona ermesi
B
İflas benzeri hadiselerin gerçekleşmesi
C
İflas dosyasının hazırlanması ve/veya tasfiye aşamasına gelinmesi
D
Verimsiz bir yargılama sonucu alacak haklarının tam olarak alınamaması
E
Kredi alanın sigortadan yararlanabilmesi için borcunun anlaşma ile daha fazla gösterilmesi
Soru 13

Kâr elde etmek amacındaki ticari ve sınai kuruluşların poliçede belirtilmiş olan yangın, sel, patlama, yıldırım, deprem gibi risklerin sebebiyet verdiği maddi hasarlara bağlı olarak faaliyetlerine belli bir süre ara vermesi durumunda kuruluşun ya da kuruluşu işletenin uğradığı zararları karşılamaya yönelik teminata ne ad verilir?

A
Koruma önlemleri ve kurtarma teminatı
B
Kâr kaybı teminatı
C
Ölüm teminatı
D
Sakatlık teminatı
E
Tedavi giderleri teminatı
Soru 14

Aşağıdaki sigortalardan hangisi, sigortalının üçüncü kişilere veya üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açmış oldukları hukuk davalarında, sigorta kapsamına giren haller doğrultusunda sigortalının bu davaya ilişkin harcamalarını temin eder?

A
Kredi sigortası
B
Kurumsal Kredi Sigortası
C
Hukuksal Koruma Sigortası
D
Kâr Kaybı Sigortaları
E
Sosyal güvenlik sigortası
Soru 15

Özel sağlık sigortası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sigortalı dilediği hastaneyi, polikliniği, laboratuvarı ve doktoru seçme özgürlüğüne sahiptir.
B
Bu sigorta ile başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavisi için yapılan masraflar karşılanır.
C
Devletin sosyal yükümlülüğünün artmasına katkı sağlar.
D
Sağlık sorunları nedeniyle sigortalının kendisi ya da yakınlarının ödeyemeyeceği çok ciddi miktarların ortaya çıkması halinde çok düşük primler ödeyerek kurtulmak sağlık sigortası ile mümkündür.
E
Sağlık sigortası yaparak sosyal güvenlik kurumlarının sağlık harcamalarının azalmasına ve bu kurumlardan hizmet alanlarında daha iyi ve rahat hizmet almalarına katkı sağlamış olur.
Soru 16

Sigortacının, özel sağlık talebinde bulunan birey için ilk ilgilenmesi gereken konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyin yaşı ve gelir seviyesinin ne olup olmadığını tespit etmektir.
B
Bireyin grup sigortası olup olmadığını belirlemektir.
C
Poliçeyi hazırlayıp sigorta talep eden bireyin imzalamasını sağlamaktır.
D
Bireyin sağlık geçmişi ve şu andaki sağlık durumunun ne olduğuna ilişkin bilgi edinmektir.
E
Sigorta talep eden bireyin sağlığının bozulması durumunda ödenecek tazminat tutarına ilişkin bilgi vermektir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi özel sağlık sigortalarında hastanede yatarak tedavi giderleri teminatı kapsamında yer almaz?

A
Sigortalının işinden ayrı olduğu dönem için sigorta primlerinin ödenmesi
B
Tek kişilik oda, yemek ve refakat masrafları
C
Tıbbi donanım (kalp-akciğer pompası) kullanımı
D
İntravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi
E
Koroner anjiografi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hayat dışı sigorta sektörüne ait yapısal göstergelerden biridir?

A
Şirket kuruluş yeri
B
Şirketlerin borç durumu
C
Prim / Teknik karşılıklar
D
Şirketlerin maddi duran varlıkları
E
Poliçe sayısı
Soru 19

Solvency kelimesinin Türkçe’deki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye yeterliliği
B
Prim hacmi
C
Tazminat ödenmesi
D
Karşılık ayırma
E
Hasar karşılama
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hayat dışı sigorta risk modülü kapsamında ele alınan risklerden biridir?

A
Hayat masrafları riski
B
Ölüm oranı riski
C
Revizyon riski
D
Uzun ömür riski
E
Afet riski
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x