Hayat Dışı Sigortalar 2012-2013 Vize Sınavı

Hayat Dışı Sigortalar 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanmakta olan can sigortaları branşlarından biridir?

A
Hayvan hayat sigortaları
B
Nakliye sigortaları
C
Hukuksal Koruma Sigortası
D
Kredi sigortası
E
Ferdi kaza sigortaları
Soru 2

Ticari ve sınai kuruluşlara ait işyeri olarak kullanılan her türlü bina, depo, imalathane, fabrika, satış yerini kapsayan risk grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel riskler
B
Sivil riskler
C
Hususi riskler
D
Ticari ve sınai riskler
E
Azami risk
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yangın riski en yüksek yapı türüdür?

A
Adi kagir
B
Ahşap
C
Tam kagir
D
Çelik konstrüksiyon
E
Çam
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, yangın sigortası üretiminde yer alan özel uygulamalardan biri değildir?

A
Abonman poliçeleri
B
İnfilak poliçeleri
C
Paket poliçeler
D
Yenileme sigortaları
E
Kira kaybı poliçeleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu deprem sigortası kapsamında teminat dışında kalan hallerden biridir?

A
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
B
Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
C
Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
D
Binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
E
Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortasında ek sözleşmeyle teminat kapsamına dahil edilebilecek zararlardan biri değildir?

A
Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar
B
Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlar
C
Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar
D
Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar
E
Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar
Soru 7

Kasko sigortasında riskin gerçekleşmesi halinde sigortacı, hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç kaç gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır?

A
15
B
20
C
30
D
45
E
60
Soru 8

I. Hızlı hasar hizmeti II. Sigortalının tanıdığı şirketten yüksek kalitede hizmet alması imkânı III. Anlaşmalı servis hizmeti ile hasar tazmin imkânı Yukarıdakilerden hangileri sigortalı açısından trafik sigortası sisteminin sağladığı faydalardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ferdi kaza sigortası türlerinden biri değildir?

A
Şahıs bireysel kaza sigortası
B
Koltuk ferdi kaza sigortası
C
Manevi tazminat ferdi kaza sigortası
D
Okul servis araçları ferdi kaza sigortası
E
Seyahat ferdi kaza sigortası
Soru 10

Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası genel şartlarında aşağıdakilerden hangisi kaza sayılır?

A
Her türlü hastalıklı durum
B
Ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi
C
Akıl ve ruh durumuna bakılmaksızın intihar veya intihara teşebbüs
D
Belirgin sarhoşluk, uyuşturucu ve zararlı madde kullanımı
E
Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale ve her türlü ışın tedavisi ile ilaç kullanımı sonucunda meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren olaylar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi nakliyat sigortaları kapsamında yer alan sigorta branşlarından biridir?

A
Mühendislik sigortası
B
Yangın sigortası
C
Hayat sigortası
D
Emtia sigortası
E
Doğal afet sigortası
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, kapsamlarına göre nakliyat poliçesi türlerinden biridir?

A
Geniş teminatlı poliçeler
B
Abonman poliçeleri
C
Süre düzenlemeli poliçeler
D
Filo Poliçeleri
E
Flotan Poliçeler
Soru 13

Emtia (yük) sigortaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür.
B
Yük sigortaları kapsamında bazı ek primler söz konusu olabilmektedir.
C
Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar hiçbir zaman sigorta edilmez.
D
Ülke dışında yaptırılan nakliye ve sigorta işlemleri ödemeler dengesinden döviz çıkışına neden olur.
E
Taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.
Soru 14

Nakliyat sigortalarında olağandışı zarar ve masrafa bilerek katlanılması ve menfaati ortak olanlar arasında paylaştırılmasının kararlaştırılmasına ne ad verilir?

A
Özel avarya
B
Paket poliçe
C
Ekspertiz
D
Tam ziya
E
Müşterek avarya
Soru 15

Sigortalı geminin, başka bir gemi ile çatışması sonucu karşı gemiye veya üzerindeki yüke vereceği sorumlu olduğu hasarlar ve kullanım kaybına ne ad verilir?

A
Kurtarma ve yardım masrafları
B
Avarya
C
Çatışma sorumluluğu
D
Dava-say masrafları
E
Zeyilname
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık sigortasının kapsamında yer almaz?

A
Zorlama olmaksızın mekâna girilerek zarar verilmesi
B
Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek zarar verilmesi
C
Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek zarar verilmesi
D
Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak zarar verilmesi
E
Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehdit edilerek zarar verilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dolu ve sera sigortalarında sigorta bedelinin kapsamında yer almaz?

A
Seraların örtü ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dahil toplam değeri
B
Konstrüksiyonun işçilik ücretleri de dahil toplam değeri
C
Isıtma, havalandırma, sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın değeri
D
Seranın kira ödemelerinin toplamı
E
Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa bu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı
Soru 18

Aşağıdaki sigortalardan hangisinde, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin açık alanda yetiştirilen sigortalanmış bitkisel ürünlerde doğrudan neden olacağı zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır?

A
Devlet destekli sera sigortaları
B
Dolu sigortaları
C
Sera sigortaları
D
Devlet destekli bitkisel ürün sigortası
E
Dolu ve sera sigortaları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi devlet destekli su ürünleri sigortasının teminatı kapsamındadır?

A
Stokların yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük döneminden doğan zararlar
B
Hatalı ve yetersiz besleme nedeniyle doğan zararlar
C
Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklardan doğan zararlar
D
Tesiste bulunan yem stoklarının gerektiği gibi muhafaza edilmemesinden ileri gelen zehirlenmelerden doğan zararlar
E
Sigortalının veya yetiştiricilik tesisinde görevli kişilerin kasıtlı hareketleri ve kusurları nedeniyle doğan zararlar
Soru 20

Üretim işletmelerinde bulunan kümes hayvanlarının ölümleri veya zorunlu kesilmelerinden dolayı sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararları karşılayan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet destekli su ürünleri sigortası
B
Devlet destekli kümes hayvan hayat sigortası
C
Hayvan hayat sigortası
D
Devlet destekli bitkisel ürün sigortası
E
Kümes hayvanları hayat sigortası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x