Hayat Dışı Sigortalar 2014-2015 Final Sınavı

Hayat Dışı Sigortalar 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Binaların yapı tarzına göre, yanma riski diğerlerine göre daha düşük olan yapı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahşap
B
Adi kagir
C
Yarı ahşap
D
Tam kagir
E
Prefabrik yapılar
Soru 2

Rizikonun gerçekleşmesi anında sigortalı şeyler hem yangın hem de nakliyat poliçesi kapsamında teminat altına alınmış ise yangın sigortasının yükümlülüğü ne zaman başlar?

A
Nakliyat sigortacısının yükümlülüğünden önce
B
Nakliyat sigortacısının yükümlülüğünden sonra
C
Sigortacının durumu öğrenmesinden sonra
D
Rizikoya göre değişken
E
Herhangi bir sıra olmaksızın
Soru 3

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince mecburi olan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karayolu taşımacılık
B
Karayolları motorlu araçlar
C
Kasko
D
Kara taşıtları mali sorumluluk
E
Trafik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde taşıtta meydana gelen zararlar kasko sigorta teminatının dışında tutulur?

A
Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar
B
Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen zararlar
C
Savaş, istila, iç savaş, isyan, ayaklanma nedeniyle meydana gelen zararlar
D
Sel ve su baskını nedeniyle meydana gelen zararlar
E
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri nedeniyle meydana gelen zararlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi nakliyat poliçelerinde dar teminat kapsamında temin edilemez?

A
Aracın ıslanması
B
Aracın devrilmesi
C
Aracın yanması
D
Köprü yıkılması
E
Heyelan
Soru 6

Marinaya bırakılan yat, kotra, gezi tekneleri veya motor gibi deniz taşıtları veya teçhizatlarının çalınması, karaya çekilirken veya denize indirilirken teknelere verilen hasar, çekek yerinde devrilme gibi olaylardan sorumlu olan marina işleticisine düşen tazminatı kapsayan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası
B
Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortası
C
Gemi Onarımcısı Yasal Sorumluluk Sigortası
D
CMR Sigortası
E
Marina İşletmecileri Yasal Sorumluluk Sigortası
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi cam kırılması sigortasında, aksine sözleşme yoksa, sigorta teminatı dışında tutulan hasarlardan biri değildir?

A
Zelzele, seylâp, su basması, yanardağ patlaması neticesinde sigortalı cam ve aynalarda meydana gelen ziya ve hasarlar
B
Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şartıyla yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar
C
Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısıyla husule gelen ziya ve hasarlar
D
Cam ve aynaların kırılması dolayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasından husule gelen ziya ve hasarlar
E
Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar
Soru 8

I. Sera sigortalarında, dolu teminatı olmaksızın tek başına fırtına ve yangın teminatları da verilebilir. II. Seraların, dolu veya doluya ek olarak yangın ve fırtına (hortum) riskleri nedeniyle uğrayabilecekleri fiziki hasarların yanı sıra, seralarda yetiştirilen ürünlerin miktarlarında, söz konusu risklere bağlı olarak meydana gelen eksilmeleri, poliçedeki sigorta bedeline kadar temin eden sigortadır. III. Sigorta bedeli; seranın konstrüksiyon ve örtü bedeli ile, ısıtma, havalandırma, sulama işlerinde kullanılan cihaz ve tesisatın bedeli ve serada yetiştirilen ürünlerin üretim devresi sonu itibariyle ulaşacağı bedelin toplamından oluşmaktadır. Dolu sera sigortası ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi muhasebecilik, doktorluk, avukatlık, mali müşavirlik gibi mesleklerin ifa edilmesi sırasında meydana gelen zararlar için teminat sağlar?

A
İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
B
Mesleki Sorumluluk Sigortası
C
Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
D
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
E
Bireysel Sağlık Sigortası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işveren mali sorumluluk sigortası kapsamında, aksine sözleşme yoksa, teminat dışında kalan hallerden biridir?

A
Terör eylemleri sonucunda meydana gelen zarar ve ziyan talepleri
B
Sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler
C
Manevi tazminat talepleri
D
Bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucunda meydana gelen zarar ve ziyan talepleri
E
Savaş sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyan talepleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi genel sorumluluk sigortaları arasında yer almaz?

A
Marina İşletmecileri Yasal Sorumluluk
B
Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk
C
Asansör Kazalarında Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
D
Mesleki sorumluluk
E
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk
Soru 12

Sera, büyükbaş hayvan, kümes hayvanları ve su ürünleri sigortalarında hasar ihbarları doğrudan ya da acente aracılığıyla TARSİM’e en geç kaç saat içinde haber verilmelidir?

A
24
B
36
C
48
D
72
E
96
Soru 13

Kâr Kaybı Sigortalarında, sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler kaç yılda zaman aşımına uğrar?

A
10
B
5
C
3
D
2
E
1
Soru 14

Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortasının başlangıcı ve sonu aksi kararlaştırılmadıkça aşağıdaki şıklardan hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Poliçede belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde Türkiye saatiyle saat 08:00’da başlar ve 17:00’da biter.
B
Poliçede belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde Türkiye saatiyle saat 12:00’da başlar ve 17:00’da biter.
C
Poliçede belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde Türkiye saatiyle saat 08:00’da başlar ve 12:00’da biter.
D
Poliçede belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde Türkiye saatiyle saat 09:00’da başlar ve 18:00’da biter.
E
Poliçede belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde Türkiye saatiyle saat 12:00’da başlar ve 12:00’da biter.
Soru 15

Seyahat sağlık sigortasının sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

A
3 ay
B
6 ay
C
1 yıl
D
2 yıl
E
3 yıl
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi grup sağlık sigortaları çeşitlerinden biri değildir?

A
Zorunlu
B
Dereceli
C
Yarı ihtiyari
D
Primin Paylaşımlı Olduğu
E
Tamamıyla ihtiyari
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sigortalarında teminat dışında kalan hallerden biridir?

A
Koroner anjiografi
B
Radyoloji
C
Organ ve doku nakli
D
Dializ masrafları
E
intihar teşebbüsü sonrası yapılan müdahale
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Solvency II’nin operasyonel amaçlarından biridir?

A
Sigortalıların daha fazla korunmasını sağlamak
B
AB sigorta şirketlerinin rekabet gücünü artırmak
C
Sigorta direktiflerini tek çatı altında toplamak
D
AB sigorta piyasalarının bütünleşmesini artırmak
E
Daha iyi düzenlemeyi teşvik etmek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, sigorta sektörüne ait yapısal göstergelerden biri değildir?

A
Şirket sayısı
B
Prim/ Teknik karşılıklar
C
Poliçe sayısı
D
İstihdam durumu
E
Şirketlerin sermaye yapısı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Solvency kelimesinin Türkçe’deki karşılıklarından biridir?

A
Prim hacmi
B
Tazminat ödenmesi
C
Sermaye yeterliliği
D
Karşılık ayırma
E
Hasar karşılama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x