Hayat Dışı Sigortalar 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Hayat Dışı Sigortalar 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malın gerçek ve makul değerinin altında olması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eksik sigorta
B
Azamî sigorta
C
Müşterek sigorta
D
Aşkın sigorta
E
Çifte sigorta
Soru 2

Zorunlu deprem sigortasında, sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler sözleşmenin sona ermesinden itibaren kaç yılda zamanaşımına uğrar?

A
1
B
2
C
4
D
7
E
10
Soru 3

Sigortalanan araç ilk 12 aylık sigorta süresinde herhangi bir hasar talebinde bulunmamış ise poliçe yenilenirken geçerli olan indirim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Plaka indirimi
B
Peşin ödeme indirimi
C
Araç çokluğu indirimi
D
Hasarsızlık indirimi
E
Alarm/İmmobilizer indirimi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası kapsamına giren teminat türlerinden biri değildir?

A
Manevi tazminat
B
Ölüm
C
İlk yardım
D
Sakatlık
E
Yatarak tedavi
Soru 5

Altın, gümüş, döviz ve diğer menkul kıymetlerin deniz, hava ve karayolu ile taşınması sırasında yapılan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekne sigortası
B
Yat sigortası
C
Kıymet nakliyat sigortası
D
Kira kaybı sigortası
E
Navlun sigortası
Soru 6

Nakliyat poliçelerinde olağandışı zarar ve masrafa bilerek katlanılması ve menfaati ortak olanlar arasında paylaştırılmasının kararlaştırılmasına ne ad verilir?

A
Müşterek avarya
B
Özel avarya
C
Paket poliçeler
D
Ekspertiz
E
Abonman poliçeler
Soru 7

Hırsızlık Sigortasında sigortacı belirlenen tazminatı, rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren en geç kaç gün içerisinde sigortalıya ödemek zorundadır?

A
10
B
15
C
20
D
27
E
30
Soru 8

Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında Tarım Sigortaları Kanununda belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararları teminat altına alan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet Destekli Hayvan Hayat
B
Devlet Destekli Kümes Hayvan
C
Devlet Destekli Bitkisel Ürün
D
Devlet Destekli Sera
E
Devlet Destekli Su Ürünleri
Soru 9

Türkiye’de kaza branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerinin yapmakla yükümlü olduğu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal Kredi Sigortası
B
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
C
Hırsızlık Sigortası
D
Dolu Sera Sigortası
E
Hukuksal Koruma Sigortası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik mali sorumluluk sigortası kapsamında yer alan teminat türlerinden biri değildir?

A
Sakatlık teminatı
B
Ölüm teminatı
C
Maddi zarar teminatı
D
Güvenlik teminatı
E
Tedavi giderleri teminatı
Soru 11

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortasının coğrafi sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi bölgeleri
B
Belediye sınırları
C
Ülke sınırları
D
İl sınırları
E
Yerleşim yerleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sigortalının taraf olduğu ve hukuksal koruma sigortasında saptanan konular kapsamındaki hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde karşılanan masraflardan biri değildir?

A
Vekâlet ücreti
B
Hakem ücreti
C
Şahitlik ücreti
D
Teminat akçesi
E
İcra masrafı
Soru 13

TARSİM’in açılımı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.
B
Türkiye Ana Tarım Sigortaları İşletmesi A.Ş.
C
Türkiye Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.
D
Tarım Sigortaları İşletmesi A.Ş.
E
Tarım Risk Sigortaları İşletmesi A.Ş.
Soru 14

Kâr Kaybı Sigortalarında, sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler kaç yılda zaman aşımına uğrar?

A
10
B
5
C
3
D
2
E
1
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sigortalarında teminat dışında kalan hallerden biridir?

A
Koroner anjiografi
B
Radyoloji
C
Organ ve doku nakli
D
Dializ masrafları
E
İntihar teşebbüsü sonrası yapılan müdahale
Soru 16

Sağlık sigortasında, sigortalı olunan yıl içinde poliçeden karşılanan sağlık harcamalarının, sigortalı olunan yıl poliçe için ödenen prime oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelir/ Prim Oranı
B
Hasar/ Poliçe
C
Hasar/ Prim Oranı
D
Gelir/ Poliçe
E
İndirim/ Ek Prim Oranı
Soru 17

Sağlık riskleri nedeniyle sigortalıdan alınan sürprimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kullanım
B
Hastalık
C
Tazminat
D
Risk
E
Yaş
Soru 18

Uygun olmayan ya da işlemeyen iş süreçleri, insan hataları, teknolojik ya da altyapıyla ilgili aksaklıklar, hatalı raporlama veya dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ne ad verilir?

A
Kredi riski
B
İşlem riski
C
Likidite riski
D
Piyasa riski
E
Operasyonel riskler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, sigorta sektörüne ait yapısal göstergelerden biri değildir?

A
Şirket sayısı
B
Poliçe sayısı
C
İstihdam durumu
D
Şirketlerin sermaye yapısı
E
Prim/ Teknik karşılıklar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hayat dışı sigorta sektörüne ait yapısal göstergelerden biridir?

A
Poliçe sayısı
B
Şirket kuruluş yeri
C
Şirketlerin borç durumu
D
Prim / Teknik karşılıklar
E
Şirketlerin maddi duran varlıkları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x