Hayat Dışı Sigortalar 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Hayat Dışı Sigortalar 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devlet destekli bitkisel ürün sigortasında verim beyanında dikkate alınan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilgili ürünün son 5 yıl içerisinde gerçekleşmiş olan verim ortalaması
B
ilgili ürününün son 2 yıl içerisinde gerçekleşmiş olan verim ortalaması
C
ilgili ürününün son 8 yıl içerisinde gerçekleşmiş olan verim ortalaması
D
ilgili ürünün benzer çiftliklerdeki geçmiş verim ortalaması
E
ilgili ürününün bir önceki yıl verimi
Soru 2

Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için sigorta bedeli, zorunlu deprem sigortası tarifesi ve talimatında yapı türlerine göre belirlenen birim metrekare fiyatı ile aşağıdakilerden hangisinin çarpımı sonucunda bulunur?

A
Binanın arka ve yan bahçe mesafeleri
B
Binanın risk ölçütü
C
Binanın net metrekaresi
D
Binanın net metreküpü
E
Binanın brüt metrekaresi
Soru 3

Nakliyat sigortasında, olağandışı zarar ve masrafa bilerek katlanılmasına ve menfaati ortak olanlar arasında paylaştırılmasının kararlaştırılmasına ne ad verilir?

A
Ekspertiz
B
Özel avarya
C
Paket poliçe
D
Müşterek avarya
E
Tam ziya
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ferdi kaza sigortası türlerinden biri değildir?

A
Koltuk ferdi kaza sigortası
B
Okul servis araçları ferdi kaza sigortası
C
Profesyonel futbolcuların ferdi kaza sigortası
D
Seyahat ferdi kaza sigortası
E
Motosiklet ferdi kaza sigortası
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik mali sorumluluk sigortası kapsamında yer alan teminat türlerinden biri değildir?

A
Tedavi giderleri teminatı
B
Ölüm teminatı
C
Manevi teminatı
D
Maddi zarar teminatı
E
Sakatlık teminatı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumluluk sigortası kapsamına giren teminat türlerinden biri değildir?

A
Maddi hasar teminatı
B
Sakatlık teminatı
C
Tedavi giderleri teminatı
D
Hukuk teminatı
E
Atıkların taşınması teminatı
Soru 7

Türkiye’de kaza branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerinin yapmakla yükümlü olduğu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
B
Hukuksal Koruma Sigortası
C
Kurumsal Kredi Sigortası
D
Dolu Sera Sigortası
E
Hırsızlık Sigortası
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk sigortasında aksine sözleşme hükmü yoksa teminat dışında kalan ödemelerden biridir?

A
Yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri
B
idari ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar
C
Yazılım veya donanımla ilgili her türlü görüş veya tavsiye ücretleri
D
Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SGK primleri
E
Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek zararlar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bankaların kullandırdığı kredi sigortası türlerinden biridir?

A
Sosyal
B
Zorunlu
C
işyeri
D
Bireysel
E
Kamu
Soru 10

Dünyada modern anlamda tarımsal sigorta uygulamalarının ilk defa denendiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amerika
B
Avrupa
C
Asya
D
Afrika
E
Avustralya
Soru 11

Sera, büyükbaş hayvan, kümes hayvanları ve su ürünleri sigortalarında hasar ihbarları doğrudan ya da acente aracılığıyla TARSİM’e en geç kaç saat içinde haber verilmelidir?

A
24
B
36
C
48
D
72
E
96
Soru 12

Don, kuraklık, dolu, bitki ve hayvan hastalıkları gibi durumlarda meydana gelen zararları teminat altına alan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâr Kaybı Sigortaları
B
Tarım Sigortaları
C
Doğal Afet Sigortaları
D
Hukuksal Koruma Sigortaları
E
Kredi Sigortaları
Soru 13

Sağlık riskleri nedeniyle sigortalıdan alman sürprimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risk
B
Yaş
C
Kullanım
D
Hastalık
E
Tazminat
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sigortalarında teminat dışında kalan hallerden biridir?

A
Radyoloji
B
Organ ve doku nakli
C
Dializ masrafları
D
intihar teşebbüsü sonrası yapılan müdahale
E
Koroner anjiografi
Soru 15

Özel sağlık sigortasında, sigorta şirketi tarafından sağlık sigorta poliçesinin devamlı olarak yenileneceğine dair verilen imtiyazlardan oluşan poliçe yenileme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vadeli
B
Şartlı
C
isteğe bağlı
D
Zorunlu
E
Garantili
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi seyahat sağlık sigortalarında sunulacak asgari teminatlardan biri değildir?

A
Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi
B
Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli
C
Sigortalıyla seyahat eden aile ferdinin tıbbi tedavisi
D
Vefat eden sigortalının nakli
E
Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakli
Soru 17

Bir sigorta şirketinin beklenmedik ancak önemli boyuttaki kayıplarının karşılanmasına yardımcı olan ve poliçe sahipleriyle lehtarlara makul bir güvence sağlayan sermaye miktarına ne ad verilir?

A
Hedef sermaye
B
Net sermaye
C
Özsermaye
D
Sermaye yeterliliği
E
Yabancı sermaye
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Sovency II’de hayat dışı sigorta risk modülü kapsamında ele alman risklerden biridir?

A
Revizyon
B
Hayat masrafları
C
Ölüm oranı
D
Afet
E
Uzun ömür
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hayat dışı sigorta branşlarına ait yapısal göstergelerden biridir?

A
Şirketlerin maddi duran varlıkları
B
Şirket kuruluş yeri
C
Şirketlerin borç durumu
D
Prim / Teknik karşılıklar
E
Poliçe sayısı
Soru 20

Risk artıran ya da tetikleyen olayların birbirinden bağımsız olduğu varsayımıyla, bütün risklerin aynı anda gerçekleşmesinin mümkün olmadığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütünlükçü bilanço yaklaşımı
B
Risk yönetimi
C
Risk çeşitlendirme
D
Risk transferi
E
Riskin azaltılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x