Hayat Dışı Sigortalar 2016-2017 Final Sınavı

Hayat Dışı Sigortalar 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yıllık olarak yapılan taksitli karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortalarında TL 700 sigorta ücretinin en az kaç TL ’sinin peşin olarak ödenmesi gerekir?

A
300
B
350
C
450
D
500
E
600
Soru 2

Hammurabi kanunları aşağıdaki sigorta türünün hangisinin başlangıcı sayılır?

A
Nakliyat sigortası
B
Yangın sigortası
C
Trafik sigortası
D
Deprem sigortası
E
Tarım sigortası
Soru 3

Devlet destekli bitkisel ürün sigortası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sigorta bedeli için hesaplanan bedel, sadece referans verimi belirlenmiş ürünlerde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından beyan edilir.
B
Referans verimi belirlenmemiş ürünlerin verimi sigorta ettiren tarafından serbestçe beyan edilir.
C
Don ve dolu olaylarının ürün miktarında ve kalitesinde meydana getirdiği eksilme isteğe bağlı olarak teminat kapsamına alınabilir.
D
Sigorta bedeli ve kapsamı hesaplanırken dikkate alınacak ürünlere örnek olarak, tohum üreten bitkilerde tohum, meyvesi yenen ürünlerde meyve, çiçeklerde bitkinin kendisi, meyve fidanlarında da fidanın kendisidir.
E
Dolu dışındaki yağışların ürünlere doğrudan verdiği zararlar teminat kapsamının dışındadır.
Soru 4

Bir işyerine, bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için, işyerine düşen hukuki sorumluluğu, teminat altına alan sigorta türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu Mali Sorumluluk Sigortası
B
Patron Mali Sorumluluk Sigortası
C
İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
D
Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
E
Devlet Mali Sorumluluk Sigortası
Soru 5

Özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasına ne ad verilir?

A
Üçüncü şahıslara karşı mali zorunluluk sigortası
B
Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası
C
Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası
D
Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
E
Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İflas riski durumunda Kredi sigortası ile tazmin edilebilecek durumlardan değildir?

A
Resmi olarak kuruluşun varlığının sona ermesi
B
Genel teklif olarak kredi alanın borcunun uzlaşma ile az gösterilmesi
C
İflas dosyasının hazırlanması ve/veya tasfiye aşamasına gelinmesi
D
İflas benzeri hadiselerin gerçekleşmesi
E
İşletmede gerçekleşecek yönetim değişikliği sebep olacağı sorunlar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi özel sağlık sigortalarında hastanede yatarak tedavi giderleri teminatı kapsamında yer almaz?

A
Sigortalının işinden ayrı olduğu dönem için sigorta primlerinin ödenmesi
B
Tek kişilik oda, yemek ve refakat masrafları
C
Tıbbi donanım (kalp-akciğer pompası)kullanımı
D
İntravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi
E
Koroner anjiyografi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Sigortaları için söylenemez?

A
Özel sağlık sigortaları, oluşan sağlık sorunlarına kapsamlı ve kaliteli hizmet çözümü getirir.
B
Sigortalı, hastane, poliklinik ve doktor seçmekte özgürdür.
C
Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan masrafları karşılar.
D
Sosyal güvenlik sisteminin yetersiz kaldığı durumlarda sigortalıya avantaj sağlar.
E
Sadece sosyal güvencesi olmayanlara yönelik bir sigortadır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Solvency II’nin genel amaçlarından biridir?

A
Sigortalıların daha fazla korunmasını sağlamak
B
Sektörler arası uyumu ortadan kaldırmak
C
Raporlama alanında uyumu artırmak
D
Risk yönetimini geliştirmek
E
Sigorta direktiflerini tek çatı altında toplamak
Soru 10

Aşağıdaki terimlerden hangisi borçlarını ödeyebilme kapasitesi anlamına gelir?

A
Solvent
B
Solute
C
Solitaire
D
Solvency
E
Solvement
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışında kalan binalardan biri değildir?

A
Kamu kurumlarına ait binalar
B
İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar
C
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
D
Mesken olarak kullanıma uygun olmayan bakımsız binalar
E
27 Aralık 1989 tarihinden sonra inşa edilmiş ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tekne inşaat sigortalarında ek prim karşılığında teminat altına alınan risklerden biridir?

A
Gemi inşasında çalışanların greve gitmesi
B
Kızağa konmadan önceki imalat sırasındaki riskler
C
Kızağa konma ve inşaat sırasındaki riskler
D
Denize indirme riskleri
E
Donatana teslim ve deneme seferleri arasındaki riskler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin hırsızlık sigortası kapsamında olması için poliçeye yazılması ve kilit altında tutulması gerekmez?

A
Televizyon
B
Hisse senedi
C
Mücevher
D
Pul ve para koleksiyonları
E
İşlenmiş kıymetli taşlar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında sigorta primi hesaplanmasında önemli rol oynayan özelliklerden biri değildir?

A
Aracın bedeli
B
Aracın cinsi
C
Aracın modeli
D
Aracın markası
E
Aracın rengi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yangın sigortasında rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortalının yükümlülüklerinden biri değildir?

A
Gerekli kurtarma önlemlerini almak
B
En geç 10 iş gününde sigortacıya bildirimde bulunmak
C
Gerekli koruma önlemlerini almak
D
Gerekli bilgi ve belgeleri sigortacıya vermek
E
Sigortacının hasara uğrayan yerlere girmesine izin vermek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kredi sigortası açısından değerlendirilen politik risk grubunun bir öğesi değildir?

A
Müşterinin ülkesinin moratoryum ilan etmesi
B
Sözleşmeyi etkileyebilecek kararların alınması
C
Transfer güçlüklerinin ortaya çıkması
D
İhracat lisansının iptali
E
Anti demokratik bir yönetimin ülkeyi yönetmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işveren sorumluluk sigortası aksine sözleşme olsa bile teminat dışında kalan hallerdendir?

A
Kasten ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doğacak zarar ve ziyan talepleri
B
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
C
Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
D
Manevi tazminat talepleri.
E
İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi objektif risk belirlemede kullanılan parametrelerden değildir?

A
Yaş
B
Cinsiyet
C
Medeni hal
D
İkametgâh
E
Öğrenim durumu
Soru 19

Alıcı ile yapılan sözleşmede belirtilmesi gereken veya fatura ile alıcı tarafından taahhüt edilen borcun ödeme gününü gösteren tarihe ne ad verilir?

A
Vade tarihi
B
Uzatılmış vade tarihi
C
Alıcı tarihi
D
Kredi limiti
E
Vadesi geçmiş borç
Soru 20

“Direkt prim” kavramı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A
Sigortalının, acente şirketine ödediği prim, direkt primdir.
B
Sigortalının, SGK’ ya ödediği prim, direkt primdir.
C
Sigortalının, sigorta şirketine ödediği prim, direkt primdir
D
Sigortalının, BAĞ-KUR’a ödediği prim, direkt primdir.
E
Sigortalının, yılda bir defa ödediği prim, direkt primdir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x