Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2012-2013 Final Sınavı

Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal güvenlik sisteminin oluşumunu hazırlayan ilk koşullar aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
Afrika
B
Doğu Avrupa
C
Batı Avrupa
D
Osmanlı Devleti
E
Amerika Birleşik Devletleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemi finansmanı yöntemlerinden olan fonlama yönteminin özelliklerinden biri değildir?

A
Kişisel girişim ruhuna uygun olması
B
Cari faiz oranını esas alması
C
Tasarruf amacı gütmesi
D
Az masraflı olması
E
Özel sektör için fon yaratması
Soru 3

Hayat sigortalarında belirli bir prim karşılığında sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalatan kişiye ne ad verilir?

A
Sigortacı
B
Sigorta acentesi
C
Sigorta ettiren
D
Sigorta brokeri
E
Lehtar
Soru 4

Hayat sigorta sektörünün oluşturduğu fonlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Vadesiz fonlardır.
B
Ertelemeli fonlardır.
C
Uzun vadeli fonlardır.
D
Kısa vadeli fonlardır.
E
Nakit fonlardır.
Soru 5

Hayat sigortası sözleşmelerinde riziko şahsı olarak ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sigorta ettiren
B
Lehtar
C
Sigortalı
D
Sigortacı
E
Reasürör
Soru 6

Hayat sigortası sözleşmesinde sigorta ettiren, kendi bilgisi dışında rizikoyu ağırlaştırıcı bir durumun ortaya çıkması halinde en geç kaç gün içinde sigortacıya bildirmek zorundadır?

A
5
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 7

Hayatta kalma ve ölme olasılıklarına dayalı olarak hazırlanan ve teknik faiz yüklemesi yapılarak oluşturulan tablolara ne ad verilir?

A
Anüite tablosu
B
Mortalite tablosu
C
Hayat tablosu
D
Komütasyon tablosu
E
İrat tablosu
Soru 8

“Broker” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sigorta piyasasını sigortalı adına araştıran, sigortalı için en uygun seçimin yapılmasında etkili olan ve sigortalısını yönlendiren sigorta aracısıdır.
B
Sigorta brokerliği faaliyeti için, Hazineden özel ruhsat ile yetkilendirmek gerekir.
C
Sigorta şirketlerinin değil, sigortalının temsilcisidir.
D
Hazine’nin zorunlu olarak istediği Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır.
E
Sigorta brokerleri, Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından özel ruhsatla yetkilendirilir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin yeni hayat sigortası ürünlerine ihtiyaç duyma nedenlerinden biri değildir?

A
Şirketin kârını artırmak
B
Şirket aktivitesini artırmak
C
Yeni pazar yaratmak
D
Piyasa talebini dikkate almadan prestij kazanmak
E
Şirketin imajını değiştirmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mortaliteyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Cinsiyet
B
Semt
C
Yaş
D
Kalıtım
E
Alışkanlıklar
Soru 11

Hayat sigortalarında belirlenen safi riziko değerine şarjman ve rezervin eklenmesi ile oluşan prime ne ad verilir?

A
Net prim
B
Brüt prim
C
Safi prim
D
Şarjman primi
E
Tarife primi
Soru 12

Emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına özel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan fon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gayrimenkul yatırım fonu
B
Likit fon
C
Emeklilik hesabı
D
Emeklilik yatırım fonu
E
Emeklilik katkı payı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi özel emeklilik sistemindeki emeklilik şirketlerinin, katılımcıların emeklilik planlarını belirlerken dikkate alacakları hususlardan biri değildir?

A
Risk profili
B
Öncelikler
C
Geliri beklentisi
D
Gelir düzeyi
E
Eğitim durumu
Soru 14

Kamu kesimi tarafından yönetilen 1nci basamak emeklilik sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dağıtım esaslıdır.
B
Fayda esaslıdır.
C
Kâr esaslıdır.
D
Risk esaslıdır.
E
Katılmak zorunlu değildir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin organizasyonel yapısında yer alan kuruluşlardan biri değildir?

A
Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu
B
Hazine Müsteşarlığı
C
Emeklilik Gözetim Merkezi
D
Saklayıcı Kuruluşlar
E
Bireysel Emeklilik Yönetim Kurulu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinin Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu’nda temsilcisi bulunmaz?

A
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun
B
Hazine Müsteşarlığı’nın
C
Maliye Bakanlığı’nın
D
Sermaye Piyasası Kurulu’nun
E
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi gelir amaçlı fonlardan biri değildir?

A
Kamu Borçlanma Araçları Fonu
B
Kıymetli Madenler Fonu
C
Özel sektör borçlanma araçları fonu
D
Hisse senedi fonu
E
Esnek fon
Soru 18

Bireysel Emeklilik Kanunu’na göre “birikim” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Portföyü
B
Emeklilik hesabındaki katkılar ile getirilerinin toplamını
C
Emeklilik hesabındaki katkıları
D
Emeklilik hesabındaki getirileri
E
Tasarrufu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinin yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde bulunması zorunlu değildir?

A
Ödeme şekli
B
Tarafların hak ve yükümlülükleri
C
Tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamı
D
Ödeme dönemleri
E
Sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren haller
Soru 20

Emeklilik şirketleri kuruluş izni için aşağıdaki kuruluşlardan hangisine başvuruda bulunurlar?

A
Hazine Müsteşarlığı
B
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
C
Emeklilik Gözetim Merkezi
D
Sermaye Piyasası Kurulu
E
Takasbank
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x