Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2013-2014 Final Sınavı

Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Zorunlu katılma ilkesine tabi olmayan, genel devlet bütçesi ya da belirli bir amaca ayrılmış özel vergilerle finanse edilen kamu yardımlarına ne ad verilir?

A
Sosyal yardımlar
B
Sosyal hizmetler
C
Sosyal sigortalar
D
Sosyal katkılar
E
Sosyal destekler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde sigorta bedelinin, sigortalı kişinin belirli bir yaşa varması ya da bu arada ölümü halinde ödenmesi öngörülmektedir?

A
Süreli hayat sigortalarında
B
Süreye bağlı hayat sigortalarında
C
Yaşam boyu hayat sigortalarında
D
Yıllık gelir esaslı hayat sigortalarında
E
Risk ağırlıklı hayat sigortalarında
Soru 3

Hayat sigorta sözleşmesinde, sözleşen tarafların iradelerinin dışında kalan ve ödeme yükümlülüğünün ortaya çıkmasına sebep olan olaya ne ad verilir?

A
Riziko
B
ikraz
C
İştira
D
Tenzil
E
Tebliğ
Soru 4

Sigorta edilen rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödeyeceği tazminatın esasını teşkil eden ve sigorta ettiren tarafından sigortacıya bir defada ya da taksitle ödenen paraya ne ad verilir?

A
Prim
B
Risk payı
C
Faiz
D
Aidat
E
Sigorta Değeri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi mortaliteyi etkileyen “uzun süreli değişmeler”den biridir?

A
Göç hareketleri
B
Teknolojik değişmeler
C
Yaşanan ülke ve çevre
D
Alışkanlıklar
E
Toplumsal sınıf ve yaşam biçimi
Soru 6

Hayat sigortası tarife priminin hesaplanmasında mutlaka dikkate alınan, aynı türdeki rizikonun yaygın olarak ve belirli bir dönemde gerçekleşmesi olasılığına ne ad verilir?

A
İdare ve tahsilat masrafları
B
Rezervler
C
Katostrofik risk
D
Tazminatlar
E
işletme karı
Soru 7

Sigorta ettiren kimsenin, en az üç yıllık primi ödedikten sonra sigortadan cayması veya taahhüdüne uymaması ve sigortayı satın alma hakkını da kullanmaması halinde, sigortasının prim ödemesinden muaf bir sigorta haline çevrilmesine ne ad verilir?

A
İştira
B
Ayrılma
C
Devir
D
Tenzil
E
ikraz
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortalarındaki temel rizikolardan biri değildir?

A
Yaşama riski
B
Yaşlılık riski
C
Vefat riski
D
Maluliyet riski
E
Emeklilik riski
Soru 9

Özel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ad ve hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin katılımcı bazında izlendiği hesap olan özel emeklilik fonu tarafı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel emeklilik aracı
B
Emeklilik yatırım fonu
C
Portföy yatırım şirketi
D
Saklayıcı
E
Özel emeklilik hesabı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel emeklilik fonlarının katılımcılar açısından sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Bireylerin emeklilikte refah seviyelerinin artmasını sağlamak
B
Katılımcıların bireysel risk ve getiri tercihi yapmasını sağlamak
C
Ödenen katkılardan katılımcılara vergi avantajı sağlamak
D
Kısa vadede emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine olanak vermek
E
Tasarrufu teşvik etmek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “belirli fayda esaslı” emeklilik programlarının özelliklerinden biridir?

A
Fonlama yönteminde kolaylıkla uygulanabilmektedir.
B
Önceden belirlenmiş bir fayda sunmaktadır.
C
Fonlama riski işveren üzerindedir.
D
Dağıtım yönetiminde kolaylıkla uygulanabilmektedir.
E
Sosyal sigortalarda daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
Soru 12

Özel emeklilik fonlarının yönetiminde sınırlamaların en az düzeyde olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınırlamalı
B
Zorunlu
C
Serbest
D
Basiretli
E
Karma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik yatırım fonlarından biri değildir?

A
Gelir amaçlı fonlar
B
Büyüme amaçlı fonlar
C
Para piyasası fonları
D
İhtisaslaşmış fonlar
E
Kâr amaçlı fonlar
Soru 14

Fon portföyünün tamamını, hisse senedi ve/veya borçlanma araçlarının karmasından oluşturan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen emeklilik fonlarına ne ad verilir?

A
Esnek fon
B
Karma fon
C
Likit fon
D
Sektör fonu
E
Dengeli fon
Soru 15

Bireysel emeklilik sisteminde aşağıdaki denetim türlerinden hangisi şirketin faaliyet gösterdiği tüm branşları kapsayacak şekilde branş bazında yapılacak teknik analizleri içermektedir?

A
Günlük gözetim
B
Olağan denetim
C
Aktüeryal denetim
D
Kurul denetimi
E
Bağımsız dış denetim
Soru 16

Bireysel emeklilik sisteminde, katılımcının ya da sponsor kuruluşun, sözleşmenin yürürlüğe girmesi aşamasında yaptığı emeklilik sözleşmesinde belirtilen düzenli katkı payı tutarının üzerindeki ödemelere ne ad verilir?

A
Belirlenmiş katkı modeli
B
Başlangıç katkı payı
C
Aktarım talep formu
D
Asgari katkı payı
E
Katkı payı
Soru 17

Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi mevzuatının kaynaklarından hangisi yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazılardır?

A
Kanunlar
B
Yönetmelikler
C
Kararlar
D
Genelgeler
E
Tebliğler
Soru 18

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’te yer alan aşağıdakilerden hangisi, emeklilik sisteminin uygulama biçimin belirleyen teknik esasları ifade eder?

A
Fön
B
Giriş bilgi formu
C
Emeklilik planı
D
Katılımcı
E
Grup kurucusu
Soru 19

Emeklilik planı bir yılda en fazla kaç kez değiştirilebilir?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 20

Şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esasına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığına ne ad verilir?

A
Yatırım
B
Fon içtüzüğü
C
Fon portföyü
D
Katkı payı
E
Fön
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x