Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Thales’i Batılı anlamda ilk bilim adamı-filozof yapan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristokrat biri olup felsefe için gerekli boş zamanı bulmuş olması
B
Milattan önce 585 yılındaki güneş tutulmasını önceden doğru tahmin etmiş olması
C
Muthosa dayanması
D
Doğal olayların doğal nedenlerle açıklanması gerektiğini kabul etmiş olması
E
Yaratıcı sentez yeteneği yüksek biri olması
Soru 2

İkinci düzey bir sorunun yanıtı olmaya uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük, bireyin eylemlerinde engellenmemesi veya eylemlerinin efendisi olmasıdır.
B
Ruh hastalıkları, bilinçaltında yerleşen sorunların birikmesinin sonucudur.
C
Yasama, yürütme ve yargının sınırlarını hukuk bilimi çizer.
D
iki nokta arasındaki en kısa mesafeye doğru denir.
E
Bir cismin kuvveti, o cismin kütlesi ve ivmesinin çarpımıdır.
Soru 3

Bilim ile bilim-olmayam yanlışlanabilme özelliği temelinde birbirinden ayıran düşünür kimdir?

A
Popper
B
Carnap
C
Neurath
D
Schlick
E
Kuhn
Soru 4

Platon’un tümeller için kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Logos
B
Anthropos
C
Eide
D
Eudaimonia
E
Hule
Soru 5

Doğruluğun zihin ile şeylerin uyuşmasından, düşüncenin şeylere uygunluğundan meydana geldiğini ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağdaşımcı doğruluk anlayışı
B
Temsil epistemolojisi
C
Mütekabiliyetçi doğruluk görüşü
D
Apaçıklık olarak doğruluk görüşü
E
Ölçütlere uyma olarak doğruluk
Soru 6

Tümellerin ağızdan çıkan bir sesten başka bir şey olmadığını, onların gerçeklikte değil de yalnızca dilde var olduklarını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal realizm
B
Kavram realizmi
C
Kavramcılık
D
Ilımlı realizm
E
Nominalizm
Soru 7

“Yarın yağmur ya yağacaktır ya da yağmayacaktır” önermesiyle dile getirilen bilgi aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Aposteriori bilgi
B
Deneyimsel bilgi
C
Zorunlu bilgi
D
Olumsal bilgi
E
Ampirik bilgi
Soru 8

Mantıkçı pozitivist bilim anlayışında, bilim adamı, gözlemleme faaliyeti sonucunda aşağıdakilerden hangisini elde eder?

A
Tekil gözlem önermeleri
B
Yasa
C
Teori
D
Tümel önerme
E
Açıklama
Soru 9

Evrimsel gelişmede başat etkenin rekabet yerine dayanışma olduğunu ve devletin en temel doğa yasasını çiğneyen bir kurum olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyotr Kropotkin
B
William Godwin
C
Herbert Spencer
D
Charles Darwin
E
Lev Tolstoy
Soru 10

Sokrates, insan yaşamının nihai amacı olduğunu savunduğu en yüksek iyiye ne ad vermiştir?

A
Poiesis
B
Eudaimonia
C
Philosophia
D
Praxis
E
Sophia
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi yönetimi kapsamındaki konulardan biri değildir?

A
Hammadde ve malzeme alımı
B
Bina ve makine parkının yenilenmesi
C
Ücret ve maaş ödemeleri
D
Enerji ve su gibi günlük giderlerin ödenmesi
E
Menkul kıymet alımı
Soru 12

Faiz ve vergi öncesi kârı 600.000 TL olan bir işletmenin toplam 400.000 TL olan borçlarının tamamı %25 faizli banka borçlarından oluştuğuna göre, bu işletmenin finansal kaldıraç derecesi kaçtır?

A
1,2
B
1,5
C
1,6
D
1,7
E
1,8
Soru 13

Menkul kıymetlerin belli bir vadede geri alma taahhüdü ile satılmasına ne ad verilir?

A
Ters repo
B
Vadeli işlem
C
Repo
D
Swap
E
Kliring
Soru 14

Dengeli finansman stratejisi uygulayan bir işletmede, çalışma sermayesinin dalgalanan kısmı aşağıdakilerden hangisiyle finanse edilir?

A
Öz kaynaklarla
B
Uzun vadeli borçlarla
C
Hisse senetleriyle
D
Kısa vadeli kaynaklarla
E
Tahvillerle
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi gayri maddi yatırımlara örnektir?

A
Patent
B
Bina
C
Arsa
D
Makine
E
Taşıt
Soru 16

Finansal kurumların, çeşitli vadelerdeki finansal varlıklarla hem fon talep edenlerin hem de fon arz edenlerin isteklerine cevap vermesi hangi işleviyle ilgilidir?

A
Risk ayarlaması yapmak
B
Miktar ayarlaması yapmak
C
Vade ayarlaması yapmak
D
Maliyetleri azaltmak
E
Finansal danışmanlık yapmak
Soru 17

Faaliyet kaldıracı hangi konuyu araştıran bir analiz tekniğidir?

A
Menkul kıymetlerin kârlılığını
B
Sabit giderlerin kabul edilebilirlik düzeyini
C
Öz kaynak devir hızını
D
Faiz kazanılma katsayısını
E
Dupont sisteminde yer alan unsurları
Soru 18

Uluslararası ticarette, ithalatçının ihracatçıya mal bedelini bankası aracılığıyla ödemesi, ihracatçının da mal bedelini tahsil ettikten sonra malı ithalatçıya göndermesi şeklinde gerçekleşen ödeme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vesaik mukabili ödeme
B
Akreditif
C
Mal mukabili ödeme
D
Peşin ödeme
E
Faktoring
Soru 19

İşletmeler, aşağıdakilerden hangisinin yardımıyla farklı zamanlardaki para giriş ve çıkışları arasında uyum sağlayabilir?

A
Sermaye bütçelemesi
B
Geri ödeme süresi yöntemi
C
Finansal planlama
D
Fiyat/kazanç oranı
E
Piyasa değeri/defter değeri oranı
Soru 20

Bir girişimci 4 yıl sonra yapacağı bir yatırım için bankada 100.000 Türk Lira’lık hesap açtırmıştır. Bankanın uygulayacağı bileşik faiz oranı %12 ise, bu girişimcinin 4. yıl sonunda bankada biriken parası toplam kaç Türk Lirası olur?

A
157.352
B
158.452
C
159.427
D
160.896
E
161.978
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x