Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2015-2016 Vize Sınavı

Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal güvenliğin uluslararası sözleşmelerde temel insan haklarından biri olarak kabul edilmesi ve bu hakların tüm vatandaşlara sağlanmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A
Maliye Bakanlığı
B
Sosyal Güvenlik Kurumu
C
Sosyal güvenlik sistemi
D
Sağlık Bakanlığı
E
Devlet
Soru 2

Sigorta tekniğinden yararlanılarak sigortalılar arasında riziko eşitlenmesinin sağlandığı sosyal güvenlik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sigortacılık
B
Sosyal denge
C
Finansmana dışardan katkı
D
Zorunluluk
E
Gönüllülük
Soru 3

Kamu tarafından yapılan harcamaların, sosyal güvenlik sisteminin gelir dağılımını sağlamayı ve refahı yükseltme fonksiyonunu üstlendiği 1945-1970 arasında gerçekleşen sosyal güvenlik gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal sigorta dönemi
B
Refah dönemi
C
Yükselme ve gelişme dönemi
D
Fakirlere yardım dönemi
E
Yeniden Yapılanma Dönemi
Soru 4

Kamu düzeninin bozulması halinde topluma müdahale eden ancak toplumsal olaylara gözlemci olarak katılan, topluma hizmet sunan ve onu yönlendirecek ekonomik düzene adaletli bir biçim verme görevini üstlenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal güvenlik politikaları
B
Sosyal güvenlik stratejileri
C
Sosyal devlet kavramı
D
Sosyal güvenlik kavramı
E
Sosyal Güvenlik Hukuku
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların en temel gelir kaynağını oluşturur?

A
Gelirler
B
Kamu gelirleri
C
Ücretler
D
Vergiler
E
Primler
Soru 6

Sigortalıdan, taşıdığı ek riziko veya istediği ek teminatlar karşılığında alınan ek prime ne ad verilir?

A
Yıllık prim
B
Risk primi
C
İştira
D
Sürprim
E
Teminat primi
Soru 7

Hayat sigortalarının pazarlanmasında aracılara verilmesi planlanan komisyon tutarını karşılamak amacıyla riziko primine eklenen masraf payına ne ad verilir?

A
Cari gider
B
Genel Yönetim Gideri
C
Tahsil masrafı
D
Komisyon
E
istihsal masrafı
Soru 8

Hayat sigortalarını diğer sigorta branşlarından ayıran en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teminat fonksiyonu
B
Koruma ve tasarruf fonksiyonu
C
Zorunluluk ilkesi
D
Ödeme gücü fonksiyonu
E
Sürdürebilirlik işlevi
Soru 9

Hayat sigortalarında yapılan ödemelerin kişinin hayatta kalma şartına bağlanmasına ne ad verilir?

A
Birikim primi
B
Ölüm talimatı
C
İrat
D
Hayat iradı
E
Maluliyet talimatı
Soru 10

Bireylerin tasarruf yaparak kendilerini ve taşıdığı hayati riskler nedeniyle de sevdiklerini güvence altına alan uzun dönemli hayat sigortası türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yıllık gelir esaslı hayat sigortaları
B
Risk ağırlıklı hayat sigortaları
C
Yaşam boyu hayat sigortaları
D
Birikim ağırlıklı hayat sigortaları
E
Süreli hayat sigortaları
Soru 11

18 Temmuz 2007 tarihinde 26586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hayat Sigortaları Yönetmeliği” aşağıdaki kuruluşların hangisi tarafından hazırlanmıştır?

A
Hazine Müsteşarlığı
B
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşarlığı
C
Maliye Bakanlığı
D
Sayıştay Müsteşarlığı
E
Gelirler Genel Müdürlüğü
Soru 12

Aşağıda belirtilenlerden hangisi özel sigorta hukuku alt grubunda yer alan zarar sigortalarından biridir?

A
Hayat sigortaları
B
Kasko sigortaları
C
Mal sigortaları
D
Hastalık sigortaları
E
Can sigortaları
Soru 13

Yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar sırasında ölüm rizikosu gerçekleşirse, sigorta şirketi aşağıdakilerden hangisini ödemekle yükümlüdür?

A
Teminat bedeli
B
Ölüm tazminatı
C
Sigorta bedeli
D
ikraz
E
Riyazi ihtiyat
Soru 14

Sigortacılık sektörü genel olarak “Sigortacılık Kanunu” dışında hangi temel kanunla düzenlenmektedir?

A
Medeni kanun
B
Vergi kanunları
C
Türk Ticaret Kanunu
D
Vergi Usul Kanunu
E
Türk Vergi Mevzuatı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, “Hayat Sigortaları Genel Şartları” içeriğinin “Sigortanın Kapsamı” başlıklarından biri değildir?

A
Menfaatlerin değiştirilmesi
B
Sigortanın başlangıç ve sonu
C
Sigortanın konusu
D
Sigorta bedelinin artırılması
E
Sigortanın coğrafi sınırı
Soru 16

Çok güçlü bir matematiksel ve istatistiksel altyapı gerektiren, sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilikle ilgili fiyatlandırma ve risk analizine yönelik hesaplama ve tahmin yöntemlerinin bütününü içeren bilim dalına ne ad verilir?

A
Mortalité
B
Aktüerya
C
Muhasebe
D
finansman
E
işletme
Soru 17

Risk-riziko kavramının taşıması gereken özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Riziko ölçülebilir nitelikte olmalıdır
B
Rizikonun tek bir noktada yoğunlaşması gerekir
C
Hukuk ve genel ahlak kuralları bakımından sigorta edilebilir olmalıdır
D
Riziko gelecekte meydana gelmelidir
E
Riziko mutlak olmamalıdır
Soru 18

Ülkemizde sigorta merkezleri organizasyon yapılarının genellikle tercih ettiği organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma
B
Fonksiyon
C
Ürün
D
Bölge
E
Zaman
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne bağlı bir alt bilgi merkezi olup, faaliyetlerini 09.08.2008 tarihli Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği kapsamında yürütmektedir?

A
TRAMER
B
TÖMER
C
HATMER
D
SEGMER
E
HAYMER
Soru 20

Türkiye’de aktüer unvanını almak, aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından belirlenen şartların sağlanması ile mümkündür?

A
Çalışma Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Hazine Müsteşarlığı
D
Maliye Bakanlığı
E
Sosyal Güvenlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x