Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2016-2017 Final Sınavı

Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi zarar sigortası türlerinden biridir?

A
Hayat sigortası
B
Sorumluluk sigortası
C
Hastalık ve sağlık sigortası
D
Kaza sigortası
E
Can sigortası
Soru 2

Sosyal bir devlette sosyal bir toplumun düzenli işleyebilmesi ile yakından ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası sosyal güvenlik
B
Ekonomik politikalar
C
Sosyal güvenlik hukuku
D
Sosyal güvenlik politikaları
E
Sosyal güvenlik yasaları
Soru 3

En genel anlamda “sigortanın sonuçlarından faydalanan kişi” olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sigortacı
B
Sigortalı
C
Lehdar
D
Sigorta acentesi
E
Sigorta ettiren
Soru 4

Hayat sigortalarında sigortacının, başvuruyu kabul edip etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarla onaylayacağının belirlendiği sürece ne ad verilir?

A
Risk değerlendirme
B
Hayat iradı
C
ikraz
D
iştira
E
Risk primi
Soru 5

Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı aşağıdakilerden hangisi ile sınırlıdır?

A
50
B
55
C
60
D
65
E
70
Soru 6

Sigortadan ayrılarak poliçenin paraya çevrilmesi hakkına ne ad verilir?

A
ikraz
B
Devir
C
Tenzil
D
iştira
E
Satış
Soru 7

Sigortalıların primlerinin tümünü bir defada ödeyip, en az on yıl sonra gelir alma hakkı kazandıkları yatırım planına ne ad verilir?

A
Süreli hayat sigortası
B
TL ve döviz birikimli hayat sigortası
C
Peşin ödeme birikimli hayat sigortası
D
Süreli vefat sigortası
E
Birikimsiz yaşam sigortası
Soru 8

Eğitim poliçelerinde, iştira ve ikraz hakları poliçe başlangıcının kaçıncı yılından sonra doğar?

A
Üçüncü
B
Dördüncü
C
Beşinci
D
Altıncı
E
Yedinci
Soru 9

Yükümlülükleri çalışanların ödedikleri katkı payı esas alınarak hesaplanan özel emeklilik programları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevcut sisteme alternatif programlar
B
Prim esaslı emeklilik programları
C
Belirli fayda esaslı programlar
D
Tamamlayıcı sistemlere dayalı programlar
E
Maaş esaslı emeklilik programları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel emeklilik fonlarının temel özelliklerinden biri değildir?

A
Katılımcıların birikimlerinin toplu hesaplarda izlenmekte olması
B
Kamu otoritesinin denetim ve gözetimden sorumlu olması
C
Katılımcıların bilgilendirilmesinin sistem için önemli olması
D
Şeffaflığın sistem için önemli olması
E
Belirlenmiş katkı esasına dayanmakta olması
Soru 11

Bir sözleşmeye dayanarak, daimi bir surette şirketlerin emeklilik sözleşmelerini şirket adına yapan kişiye ne ad verilir?

A
Katılımcı
B
Özel emeklilik aracısı
C
Portföy deneticisi
D
Saklayıcı
E
Portföy yönetim şirketi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özel emeklilik fonlarının katılımcılar açısından yararlarından biridir?

A
Sosyal güvenliğin kapsamını genişletmesi
B
istikrarlı büyümeye olumlu katkı sağlaması
C
Ekonomiye kaynak yaratması
D
Spekülasyonu azaltması
E
Tasarrufu teşvik etmesi ve yatırıma yönlendirmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Emeklilik Gözetim Merkezi'nin görevlerinden biri değildir?

A
Veri ve bilgilerin toplanmasını ve saklanmasını sağlamak
B
Sistemde faaliyetlerin güvenle devamını sağlamak
C
Bireysel Emeklilik mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye kararları almak
D
Katılımcıların hak ve menfaatlerini azami düzeyde korumak
E
Sorunların ivedi belirlenmesine olanak tanımak
Soru 14

Bireysel Emeklilik Sisteminde uygulanan denetim türlerinden hangisi, şirketin faaliyet gösterdiği tüm branşları kapsayacak şekilde branş bazında yapılacak teknik analizleri içerir?

A
iç Denetim
B
Kurul Denetimi
C
Bağımsız Dış Denetim
D
Aktüeryal Denetim
E
Olağan Denetim
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi emeklilik yatırım fonlarından “diğer fonlar” kapsamında yer alır?

A
Endeks Fon
B
Karma Fon
C
Sektör Fonu
D
Dengeli Fon
E
Likit Fon
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin organizasyonel yapısında yer alan kuruluşlardan biri değildir?

A
Hazine Müsteşarlığı
B
Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu
C
Emeklilik Gözetim Merkezi
D
Saklayıcı Kuruluşlar
E
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Soru 17

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre şirket, katılım paylarını, en gec şirkete intikalini takip eden kaçıncı iş gününde yatırıma yönlendirmek zorundadır?

A
ikinci
B
Üçüncü
C
Dördüncü
D
Beşinci
E
Altıncı
Soru 18

Bireysel Emeklilik Sistemine göre katılımcıların emekli olmaya hak kazanabilmesi için kaç yaşını doldurmuş olmaları gerekir?

A
54
B
56
C
58
D
60
E
65
Soru 19

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte geçen aşağıdaki tanımlardan hangisi emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen tasarrufa yönelik tutarı ifade etmektedir?

A
Fon
B
Risk getiri profili
C
Birikim
D
Getiri
E
Katkı payı
Soru 20

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre katılımcıların yapmış olduğu tüm işlemler ve verdiği talimatlar şirket tarafından en az kaç yıl süreyle saklanır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
10
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x