Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2018-2019 Vize Sınavı

Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Sosyal Hizmet
II. Emekli Sandığı
III. Bağ-Kur
IV. İş-Kur
Yukarıdakilerden hangileri Türk sosyal güvenlik sistemi yapısında primli rejimler kapsamındadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 2

Türkiye’de Mayıs 2006 tarihinde çıkarılan ve primli sistemi düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
B
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
C
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
D
3816 sayılı Yeşil Kart Kanunu
E
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Soru 3

Her bir dönem içerisinde elde dilen gelirlerin aynı dönem içerisindeki giderlerde kullanılması esasına dayanan finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dağıtım yöntemi
B
Fonlama yöntemi
C
Tahsilat yöntemi
D
Süreç yöntemi
E
Vergi alma yöntemi
Soru 4

Sosyal güvenliğin aşağıdaki fonksiyonlarından hangisi, gelecekte daha yüksek bir hayat standardı sağlamak üzere, mevcut tüketimden vazgeçerek daha yüksek bir gelir elde etme arzusunu ifade eder?

A
Sigorta Fonksiyonu
B
Kalkınma Fonksiyonu
C
Risk Fonksiyonu
D
Yeniden Dağıtım Fonksiyonu
E
Tasarruf Fonksiyonu
Soru 5

Sosyal sigortalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kâr amacı gütmez.
B
Uzun süreli sigortalardır.
C
Gönüllü katılıma tabiidir.
D
Sigorta, çalışan, işveren ve devlet tarafından finanse edilir.
E
Kamu çıkarını gözetir.
Soru 6

Amacı sigortalıyı sözleşmede öngörülen süre içinde vefat halinden kaynaklanan finansal kayıplara karşı korumak olan hayat sigortası türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşam Boyu Hayat Sigortaları
B
Süreli Hayat Sigortaları
C
Yıllık Gelir Esaslı Hayat Sigortaları
D
Birikim Ağırlıklı Hayat Sigortaları
E
Risk Ağırlıklı Hayat Sigortaları
Soru 7

Prim esasına dayalı sigortacılık uygulamalarının ilk örneği, ________ deniz ticaretinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
İtalya'da
B
Almanya'da
C
İngiltere'de
D
Fransa'da
E
İsviçre'de
Soru 8

Hayat sigortalarında sigortacının, başvuruyu kabul edip etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarla onaylayacağının belirlendiği sürece ne ad verilir?

A
iştira
B
Ölüm teminatı
C
ikraz
D
Risk değerlendirme
E
Risk primi
Soru 9

Prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye ne ad verilir?

A
Sigorta acentesi
B
Sigorta ettiren
C
Sigorta eden
D
Lehdar
E
Sigortalı
Soru 10

Hayat sigortalarında yapılan ödemeler kişinin hayatta kalma şartına bağlanmış ise buna ________ denmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
birikim primi
B
birikim ihtiyatı
C
hayat iradı
D
cari rizikolar ihtiyatı
E
fesih
Soru 11

I. Mal sigortaları
II. Sorumluluk sigortaları
III. Kaza sigortaları
IV. Hayat sigortaları
Yukarıdakilerden hangileri zarar sigortalarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 12

Sigortacılık sektörü genel olarak “Sigortacılık Kanunu” ve ________ olmak üzere iki temel kanunla düzenlenmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Medeni Kanun
B
Vergi Usul Kanunu
C
Türk Vergi Mevzuatı
D
Türk Ticaret Kanunu
E
Vergi Kanunları
Soru 13

Halefiyet ilkesi aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinde geçerlidir?

A
Hayat sigortalarında
B
Sağlık sigortalarında
C
Kaza sigortalarında
D
Birikim sigortalarında
E
Zarar sigortalarında
Soru 14

2007 yılında yürürlüğe giren Hayat sigortaları Yönetmeliğine göre hayat sigorta sözleşmelerinin yapılmasına dair teklifnamenin şirkete ulaştığı tarihten itibaren kaç gün içerisinde reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi yapılmış olacaktır?

A
30
B
20
C
10
D
5
E
3
Soru 15

I. Rizikoyu taşımak
II. Riziko sonrası ihbar görevini yerine getirmek
III. Giderleri ödemek
IV. Sigorta poliçesi vermek
Yukarıdakilerden hangileri hayat sigortası hükümlerine göre sigorta ettirenin yükümlülüklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve IV
E
I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimine ilişkin problemleri matematiksel ve istatiksel yöntemler kullanarak çözen uzmanlardır?

A
Analist
B
Fon yöneticisi
C
Aktüer
D
Hesap uzmanı
E
Finansal analist
Soru 17

Hayat sigortalarında kullanılan hayatta kalma ve ölme olasılıklarına dayalı en önemli enstrümanlarından biri de ________ tablolarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
frekans dağılımı
B
analiz
C
risk
D
mortalité
E
olasılık
Soru 18

En genel anlamda sigortalının ödediği ücret olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sigorta
B
Taksit
C
Tazminat
D
Prim
E
Anüite
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması, sağlıklı fiyatlandırmanın yapılabilmesi, suistimallerin önlenmesi, güvenilir istatistiklerin oluşturulabilmesi gibi görevleri yerine getiren merkezdir?

A
HAYMER
B
HATMER
C
TRAMER
D
TARMER
E
SAGMER
Soru 20

__________, zararın gerçekleşme ihtimali yada bir olayın gerçekleşen sonucunun beklenen sonucundan önemli derecede sapmasının objektif olasılığıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Belirsizlik-Sapma
B
Olasılık
C
Risk-Riziko
D
Belirsizlik-Risk
E
Olası sapma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x