Hizmet Pazarlaması 2018-2019 Final Sınavı

Hizmet Pazarlaması 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Pazarlama anlayışlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üretimin artırılması üretim yaklaşımının amaçlarındandır.
B
Üretim yaklaşımının odak noktası tüketicinin ihtiyaçlarıdır.
C
Müşteri sadakati ve tatmini ile kâr artışı pazarlama yaklaşımının amaçlarındandır.
D
Ürün yaklaşımının odak noktası mamullerdir.
E
Satış yaklaşımının odak noktası üretilenin satılmasıdır.
Soru 2

I. Ekonomik faktörler
II. Demografik faktörler
III. Sosyo-kültürel faktörler
IV. Teknolojik faktörler
Yukarıdakilerden hangileri hizmet işletmelerinin yaptığı makro çevre analizi kapsamında yer alan faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi genişletilmiş pazarlama karması elemanlarından biridir?

A
Dağıtım
B
Fiyat
C
insan
D
Ürün
E
Tutundurma (Pazarlama iletişimi)
Soru 4

I. Hizmetlerde farklılaştırma aracıdır.
II. Müşteriler ile iletişim halindedir.
III. Yüksek enerji ve pozitif bir bakış açısına sahip olması gerekir.
IV. Rekabet avantajı sağlamada bir araçtır.
Hizmet personeliyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve IV
D
II, III ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 5

I. Müşteri
II. Tedarikçiler
III. Girdiler
IV. Çıktılar
V. işlemler
Yukarıdakilerden hangileri süreçlerin temel bileşenleri ndendir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
1,11I ve IV
D
1,111, IVveV
E
I, II, III, IVve V
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi süreç performansını ölçen unsurlardan biri değildir?

A
Maliyet
B
Müşteri memnuniyeti
C
işlem sayısı
D
işletmede çalışan yabancı uyruklu yönetici sayısı
E
işlem süresi
Soru 7

Hizmetlerde inovasyon yapmanın işletmeye sağladığı faydalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Diğer alanlardaki inovasyonlar için tetikleyici olabilir.
B
Değer yaratma kapasitelerini azaltır.
C
Hizmet sunumunda alternatifler sunar.
D
Ortaya koyulan yenilikler, yeni iş alanları veya iş fırsatları doğurabilir.
E
Daha yüksek hizmet kalitesi ve verimlilik artışı sağlar.
Soru 8

Hizmetlerin sunulmasında altyapı ve destek sağlayan, genellikle müşterinin görmediği ancak arka planda işletme çalışanları tarafından gerçekleştirilen süreçlere ne ad verilir?

A
Destek süreçleri
B
Maliyet süreçleri
C
Yönetim süreçleri
D
Kâr süreçleri
E
Temel süreçler
Soru 9

İşyeri organizasyonundaki ya da firmanın dışarıdaki firma ve kuruluşlarla kurduğu ilişkilerdeki yeniliklerine ya da iyileştirmelerine ne ad verilir?

A
Fiyat yeniliği
B
Maliyet yeniliği
C
Kâr yeniliği
D
Organizasyonel yenilik
E
insan kaynakları yeniliği
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi duyusal tasarım değişkenlerinden biri değildir?

A
Müzik
B
Koku
C
Sıcaklık
D
Hava
E
itibar
Soru 11

İş ve hizmet ortamında bulunan makineler, mobilyalar ve diğer eşyalar gibi somut unsurların daha kolay kullanımını sağlamak üzere insanın fiziki yapısına uygun olarak tasarlanmasına ne ad verilir?

A
Ayrılmazlık
B
Ergonomi
C
Dayanıksızlık
D
Heterojenlik
E
Homojenlik
Soru 12

SOR Modeli aşağıdakilerden hangisini ölçer?

A
işletme çalışan sayısının tüketici davranışına etkisini
B
Tüketici davranışlarının hizmet kalitesine etkisini
C
Fiziksel çevrenin tüketici davranışına etkisini
D
Hizmet kalitesinin hizmet atmosferine etkisini
E
işletme maliyetlerinin tüketici davranışına etkisini
Soru 13

Nitelikli hizmetlerde aşağıdaki unsurlardan hangisi ön plana çıkar?

A
insan unsuru ve hizmet personelinin niteliği
B
Fiyatlandırma
C
Süreç
D
Maliyet
E
Tedarik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın ve dolayısıyla müşteri ilişkileri yönetiminin doğuşuna neden olan gelişmelerden biri değildir?

A
Bilişim ve iletişim teknolojilerinde gelişmelerin yaşanması
B
Web siteleri, sosyal medya ve GSM teknolojilerinin ortak kullanılması
C
Sürekli müşterilerin daha az önemli olduğu düşüncesinin yaygınlaşması
D
Müşteri beklentilerinin daha iyi anlaşılması
E
Analizlerden çıkan, ihtiyaçları karşılamaya dönük çağrı merkezlerinin oluşması
Soru 15

Her bir müşteriyle olan ilişkide yeni değer ve fayda yaratma ve bu faydaların müşteriyle kurulan ve uzun süreli olması istenen ilişki süresince devam etmesi gerektiğine odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün temelli pazarlama
B
Maliyet temelli pazarlama
C
ilişkisel pazarlama
D
Üretim temelli pazarlama
E
Satış temelli pazarlama
Soru 16

Müşterinin yaşamı boyunca bir üründen alacağı miktarın parasal karşılığına ne ad verilir?

A
Müşteri sadakati
B
Arz dengesi
C
Üretim yönetimi
D
Müşteri yaşam boyu değeri
E
Marka imajı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin tanımında yer alan unsurlardan biri değildir?

A
Fiyatları hep yüksek tutmak
B
ihtiyaçları karşılayacak özelliklere olmak sahip
C
Hizmetleri müşterileri memnun şekilde sunmak edecek
D
Beklentilere cevap vermek
E
Standartlara uygun olmak
Soru 18

İlk defa 1984 yılında İskandinav ülkelerinde çalışan ve daha sonraları “hizmet ve ilişkisel pazarlama” çalışmaları ile ün yapan ve hizmet kalitesini ölçmeyi gündeme getiren bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grönroos
B
Hunt
C
Drucker
D
Sheth
E
Bagozzi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hizmet pazarlama faaliyetlerindeki denetim sürecinde yer alan aşamalardan biri değildir?

A
Hedefler ve/veya performansa ilişkin düzeltici önlemler almak
B
Hizmet pazarlamasında çalışan insan kaynakları departmanının kapasitesini belirlemek
C
Hizmet pazarlama performans ölçümünü gerçekleştirmek
D
Hedefler ile performansı karşılaştırmak
E
Hizmet pazarlama hedeflerini belirlemek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ServQual Yöntemi'nde (Ölçeği'nde) kullanılan boyutlardan biri değildir?

A
Fiziksel özellikler
B
Güvence
C
Güvenilirlik
D
Maliyet
E
Empati
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (12 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x