Hizmet Pazarlaması 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Hizmet Pazarlaması 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çalışanlar, işletme için ciddi sonuçları olmayacak kimi konularda kendi kararlarını alabilme özgürlüğünü arzularlar.
Bu durum motivasyon bozucu nedenlerden hangisiyle ilintilidir?

A
Ücret eksikliği
B
İletişim eksikliği
C
Uyumsuz çalışma
D
İnisiyatif bırakmama
E
Adalet duygusunu inciten kararlar
Soru 2

Hissedilen ihtiyacın satın alma niyeti ve/veya satın alma gücü ile desteklenmesi durumuna aşağıdakilerden hangisi denir?

A
İstek
B
Talep
C
Başlatıcı
D
Etkileyici
E
Kullanıcı
Soru 3

Bir pazarlama karması içinde kârı doğrudan etkileyen bir bileşen hangisidir?

A
Ürün
B
Fiyat
C
Dağıtım
D
Tutundurma
E
Reklam
Soru 4

Bir işletme sistemi çerçevesinde yapılan, satış etkinliklerinde denenmiş, kendisini ispat etmiş, bir markanın desteği ve güvencesiyle iş yapan, birbirinin kopyası olan firmaların, mal ve hizmet dağıtımına yönelik olarak belli bir bedel karşılığında söz konusu marka ve sistemin sahibi olan işletme ile girmiş oldukları bağımsız bir ticari ilişki türü hangisidir?

A
Direkt dağıtım
B
Dolaylı dağıtım
C
Franchising
D
Sınırlı dağıtım
E
Ayrıcalıklı-Özellikli dağıtım
Soru 5

Çalışanları sürekli dinamik halde tutmaya ve daha iyiye ulaşmak için çaba göstermeye yarayan çabaya ne denir?

A
Performans değerlendirme
B
İç müşteri
C
Motivasyon
D
İş analizi
E
Personel geçişliliği
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin oynadığı rollerden biri değildir?

A
Başlatıcı
B
Satın alıcı
C
Karar verici
D
Pazarlamacı
E
Kullanıcı
Soru 7

Hangi analiz ile işletmenin faaliyet gösterdikleri veya göstermeyi düşündükleri pazarlardaki fırsat ve tehditleri görülebilir?

A
Rakip
B
Pazarlama
C
Sektör
D
Makro
E
Mikro
Soru 8

Genel olarak hayat tarzı, tüketim kalıpları veya alışkanlıkları, ile yapısındaki değisim, kadının iş hayatında daha fazla yer alması, is dışında gecen zamanın artması, home-ofis
(evde calışma) uygulamalarının yaygınlaşması gibi hususlarda ayrıntılı hangi analizlerle hedef pazardaki hizmet talepleri analiz edilebilir?

A
Sosyo kulturel faktorlerin
B
Mikro
C
Sektör
D
Rekabet
E
Ekonomik faktorlerin
Soru 9

Hangi yaklaşım kendi kazancı pahasına topluma ve toplumsal kaynaklara zarar verecek pazarlama karar ve uygulamalarından vazgecilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır?

A
Toplumsal Pazarlama
B
Üretim anlayışlı
C
Hizmetler
D
Iliskisel
E
Urün anlayısı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi standart teknoloji hizmetidir?

A
Tamir bakım hizmetleri
B
Otomatik araç yıkama
C
ATM bankacılığı
D
Otomatik ürün makineleri
E
İnternet bankacılığı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi mevcut hizmetlerin farklılaştırma stratejisinin, değişen hayat tarzı ve teknolojik gelişmeler bağlamında yapılan biçimlerden biri değildir?

A
Hizmet kalitesinin yüksek seviyelerde tutulması
B
Tüketici beklentilerine uygun hizmet içeriğinin genişletilmesi
C
Hizmetin hızını artıracak uygulamalara geçilmesi
D
Hizmetin risklerini azaltacak uygulamaların gerçekleştirilmesi
E
Hizmetin güvenliği ya da güvenilirliğinin artırılması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi makro çevre analizinde ekonomik faktörlerin ayrıntılı analizinde kullanılan unsurlardan biri değildir?

A
Kişi başına gelir
B
Enflasyon oranları
C
İsteğe bağlı harcanabilir gelir
D
Hayat tarzı
E
Gelir dağılımı
Soru 13

Alıcıların her üretileni alacakları varsayımını esas alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama Yaklaşımı
B
Satış Yaklaşımı
C
Ürün Yaklaşımı
D
Toplumsal Pazarlama Yaklaşımı
E
Üretim Yaklaşımı
Soru 14

Ekonomik faktörlerin analizinde dikkate alınan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demografik yapı
B
Gelir dağılımı
C
Politik durum
D
Teknolojik altyapı
E
Ekolojik yapı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi demografik analizde incelenen konu başlıklarından biridir?

A
Alışkanlıklar
B
Hayat tarzı
C
Yapılan harcamalar
D
Cinsiyet
E
Enflasyon oranları
Soru 16

Home-ofis (evde çalışma) uygulamalarının yaygınlaşması hangi analiz türünün konusu olabilir?

A
Mikro
B
Demografik
C
Sosyokültürel
D
Teknolojik
E
Pazar çevresi
Soru 17

Pazarı bölümlendirme amaçlarından hangisi sektördeki diğer şirketlere ilişkindir?

A
İşletmenin kaynak ve kapasitesini daha etkili kullanabilmesi
B
Tüketici istek ve beklentilerinin daha uygun şekilde karşılanabilmesi
C
Maliyetlerin azaltılabilmesi
D
Pazarlama karmasının daha uygun bir biçimde sunulabilmesi
E
Rakiplerin daha iyi tanınabilmesi
Soru 18

Hizmet işletmelerinde çalışan personelin, sanayi işletmelerinde çalışanlara oranla daha fazla sahip olmaları gereken nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyum
B
Disiplin
C
İnsan ilişkileri becerisi
D
Kendini kuruma adama
E
Çalışma saatlerinde esneklik
Soru 19

Tüketicinin satın almadan önce birden fazla işletmenin fiyatlarını karşılaştırması, karar sürecinin hangi aşamasıyla ilgilidir?

A
İhtiyacın hissedilmesi
B
Bilgi edinme
C
Alternatifler arası değerlendirme
D
Satın alma kararı verilmesi
E
Satın alma sonrası yaşanan duygular
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “Bir işletmeyi ve/veya onun mal ve hizmetini diğer işletme ve/veya mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan ve tüketici zihninde bir algı oluşturmaya yönelik kullanılan genişletilmiş ürün unsuru” olarak tanımlanabilir?

A
Marka
B
Kurumsal kimlik
C
Kurum kültürü
D
Logo
E
Kurumsal imaj
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x