Hizmet Pazarlaması 2018-2019 Vize Sınavı

Hizmet Pazarlaması 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel pazarlama karması elemanlarından biri değildir?

A
Ürün
B
Tutundurma (Pazarlama iletişimi)
C
Fiziksel kanıtlar
D
Dağıtım
E
Fiyat
Soru 2

Üniversitede bir öğretim elemanının hizmet pazarlaması dersini normal ve ikinci öğretimde birbirinden farklı verimlilikte anlatması hizmetlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle daha cok ilgilidir?

A
Eş zamanlılıkla
B
Stoklanamamayla
C
Pahalılıkla
D
Heterojenlikle
E
Soyutlulukla
Soru 3

Alıcıların her üretileni alacakları varsayımını esas alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilişkisel pazarlama yaklaşımı
B
Pazarlama yaklaşımı
C
Satış yaklaşımı
D
Ürün yaklaşımı
E
Üretim yaklaşımı
Soru 4

İhtiyaç sahibi olan ve bazı ihtiyaçlarını gidermede istek ve arzuları bulunan alıcı ile bu ihtiyaç ve isteklerin karşılanmasında mal ve hizmetleri pazarda bulunduran satıcılar arasındaki değişim ilişkisini bütün yönleriyle ele alan sürece ne ad verilir?

A
Ürün
B
Pazarlama
C
Değer
D
Para
E
Lojistik
Soru 5

İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eş zamanlı olarak elde edilen, üretilen ve tüketilen, stoklamaya ve taşımaya elverişli olmayan, mülkiyet aktarımının olmadığı soyut yapıdaki bir faaliyet veya fayda şeklinde ifade edilen kavrama ne ad verilir?

A
Talep
B
Davranış
C
Tutum
D
Hizmet
E
Ürün
Soru 6

Kişi başına düşen gelir, isteğe ya da keyfe bağlı harcanabilir gelir, enflasyon oranları, gelir dağılımı ve hedef pazardaki alıcıların harcama yapılarına yönelik olarak hizmet işletmelerince yapılan analizler aşağıdaki makro çevre faktörlerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Ekolojik faktörler
B
Teknolojik faktörler
C
Sosyo-kültürel faktörler
D
Demografik faktörler
E
Ekonomik faktörler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmenin amaçlarından biri değildir?

A
Tüketici istek ve beklentilerinin daha uygun şekilde karşılanabilmesi
B
işletmenin kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesi
C
Maliyetleri artırabilmesi
D
işletmenin kapasitesinin daha etkin kullanılabilmesi
E
Rakiplerin daha iyi tanınabilmesi
Soru 8

Bir otelin “evinizdeki rahatlık” sloganı ile tüketicilere verdiği “Konakladığınızda kendinizi evinizde gibi rahat hissedeceksiniz.” mesajı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Konumlandırma
B
Segmentasyon
C
Maliyet liderliği
D
Lobicilik
E
Sponsorluk
Soru 9

Pazarı bölümlendirmede izlenmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarın büyüklüğünün ölçülmesi
B
Her bir pazar bölümünün talep büyüklüğünün ölçülmesi
C
Ürünün hangi faydasının hangi tüketici tarafından talep edildiğinin belirlenmesi
D
Pazar bölümlerinin isimlendirilmesi
E
Üründen beklenen asıl faydanın ortaya konması
Soru 10

Mevcut duruma göre hizmet işletmesinin amaçlarına ulaşmasında ona katkı sağlayabilecek, örneğin pazar payının veya kârlılığının artmasına yol açabilecek ya da yeni ürünleri pazara sunması veya yeni pazarlara girmesine fırsat oluşturabilecek gelişmelere ne ad verilir?

A
Rekabet analizi
B
Pazar fırsatı
C
Maliyet açığı
D
Sektör analizi
E
Rakip analizi
Soru 11

I. Aidat
II. Seans ücreti
III. Tarife ücreti
IV. Katılım payı
Yukarıdakilerden hangileri hizmet pazarlamasında fiyat gibi kullanılan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 12

Çok sayıda müşteriye ulaştırılmak istenen tekrarlanabilir nitelikte mesajın bir medya aracı kullanılarak ulaştırılmasına ne ad verilir?

A
Kişisel satış
B
Sponsorluk
C
Halkla ilişkiler
D
Reklam
E
Lobicilik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi insan ağırlıklı hizmetlerle ilgili bir örnektir?

A
ATM bankacılığı
B
Ev ve ofis temizliği
C
Uydu haberleşme
D
Otomatik ürün makineleri
E
internet servis sağlayıcı
Soru 14

Hizmetin ayrıcalıklı olduğu izlenimini vermeye yönelik bir nihai fiyat ayarlaması fiyatlandırma stratejilerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Coğrafi açıdan fiyatlandırma
B
Sabit fiyatlandırma
C
Prestij fiyatlandırma
D
Paket fiyatlama
E
Küsuratlı fiyatlandırma
Soru 15

Aşağıdaki dağıtım politikalarının hangisinde; dağıtım, pazarın mümkün olduğunca çok noktasına yapılır?

A
Ayrıcalıklı dağıtımda
B
Yoğun dağıtımda
C
Sınırlı dağıtımda
D
Niş dağıtımda
E
Seçimlik dağıtımda
Soru 16

Dikey örgütün özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Emir-komuta zinciri şeklindedir.
B
Hiyerarşik bir yapı yoktur.
C
Yetki ve sorumluluklar net ve açık değildir.
D
Karar verme mekanizması çok yavaştır.
E
Amaca yönelik olarak etkin çalışmak mümkün değildir.
Soru 17

Hizmet işletmelerindeki insan kaynakları yönetiminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletmede çalışan insanların bilgi, yetenek ve tecrübelerini kullanarak işletmeye maksimum katkı sağlamalarını ve çalışanların yaptıkları işten tatmin olmalarını sağlamak
B
işletmenin ürettiği ürünlerin fiyatlarını belirlemek
C
işletmenin pazarlama kampanyalarını düzenlemek
D
işletmenin risk analizini yaparak üst yönetime sunmak
E
işletmenin gelir tablosu ve bilançolarını düzenlemek
Soru 18

I. Etkileyici
II. Satın alıcı
III. Karar verici
IV. Başlatıcı
Yukarıdakilerden hangileri tüketicilerin oynadığı rollerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

Hem fonksiyonel hem de hiyerarşik yapıyı içeren, iki yapının olumlu yönlerini tek bir yapıda birleştirmeyi amaçlayan örgütlere ne ad verilir?

A
Dikey örgüt
B
Çapraz örgüt
C
Tekrarlanan örgüt
D
Matriks örgüt
E
Yatay örgüt
Soru 20

Tüketici satın alma karar sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi edinilmesi
B
Alternatifler arası değerlendirmenin yapılması
C
ihtiyacın hissedilmesi
D
Satın alma kararının verilmesi
E
Satın alma sonrası duyguların yaşanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,29. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x