Hizmet Tasarımı 2015-2016 Final Sınavı

Hizmet Tasarımı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Temel ekonomik faaliyetlerin hizmetlere dayalı üretimden oluştuğu toplumsal gelişim süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri sonrası toplum
B
Bilgi öncesi toplum
C
Endüstri öncesi toplum
D
Endüstri toplumu
E
Uzay toplumu
Soru 2

Müşterinin satın alma davranışında aile, referans grupları gibi faktörlerin ön planda olduğunu ileri süren davranış modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyolojik
B
iktisat
C
Psikolojik
D
Öğrenme
E
Açıklama
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerinde sunulan hizmetleri etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Sektör yapısında değişiklikler
B
Ekonomik faktörler
C
Rekabet koşullarında değişiklikler
D
Teknolojik gelişmeler
E
Konaklama süresinde değişiklikler
Soru 4

Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile yakın ilişkili olan ve otel işletmelerinde hizmetin fiziksel unsurları/göstergeleri açısından sıkça yararlanılan tasarım stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçültme
B
Çeşitlendirme
C
iyileştirme
D
Yeni hizmet bulma
E
Kopyalama
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel göstergeler arasında yer almaz?

A
Fiziksel yerleşim ve işlevsellik
B
Örtük hizmetler
C
Somut hizmet göstergeleri
D
Duyusal bileşenler
E
Atmosfer
Soru 6

Otel hizmetlerinden hangisi müşterilerin ikincil beklentilerini karşılamaya yöneliktir?

A
Yiyecek-içecek
B
Geceleme
C
Dinlenme
D
Sportif etkinlik
E
Temizlik
Soru 7

Yönetim basamaklarında yukarı çıkıldıkça yöneticilerde artması beklenen yetenek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet yaklaşımı
B
Faaliyet bilgisi
C
Beşeri yetenekler
D
Kavramsal düşünce
E
Teknik yetenekler
Soru 8

Daha çok hizmetin psikolojik bileşenleri arasında yer alan hizmet bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otelin mimarisi
B
Personelin gülümsemesi
C
Oda dekorasyonu
D
Odaların ısısı
E
Müşteri mekânlarının kolay ulaşılabilirliği
Soru 9

Değer analizi açısından işlev kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kullanım kolaylığıdır.
B
Hizmetin işletmeye faydasıdır.
C
Tasarım kolaylığıdır.
D
Çalışanın becerisiyle ilgilidir.
E
Müşterinin istediği nihaî çıktılardır.
Soru 10

Gereksiz özelliklerin ve işlevlerin ayıklanmasına dayanan yönteme ne ad verilir?

A
Hizmet haritalama
B
Değer analizi
C
Ürün geliştirme
D
Süreç tasarımı
E
Fiyat analizi
Soru 11

Değer temelli yaklaşıma göre sektörün rekabet ortamını belirleyen başlıca üç faktör aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Ürün, üretim, süreç
B
Kaynaklar, hammadde, nakit birikimi
C
Müşteriler, rakipler, kaynaklar
D
Ekonomi, teknoloji, işgücü
E
Müşteriler, çalışanlar, yöneticiler
Soru 12

Değer kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
işletme imajının iyi olmasıdır.
B
Fiyatın düşük olmasıdır.
C
Hizmetin yüksek düzeyde kaliteli olmasıdır.
D
Hizmetin resmi standartlara uygun olmasıdır.
E
Elde edilen yarar ile katlanılan maliyetlerin oranıdır.
Soru 13

Hizmet akış şeması aşağıdaki yöntemlerin hangisinin yardımıyla hazırlanır?

A
Rakiplerin uygulamaları
B
Mali akışlar
C
Görüşme-gözlem
D
Yasal yönergeler
E
Müşteri anketi
Soru 14

Kalite açısından düşünüldüğünde süreç analizi, aşağıdakilerden hangisinin önemli bir parçası olarak kabul edilir?

A
Süreç iyileştirmenin
B
Müşteri tatmininin
C
Talebin artırılmasının
D
Tedarik kolaylığının
E
işletme hiyerarşisinin
Soru 15

Düşük etkileşimli süreçlerin tasarımında ve yerleşiminde aşağıdaki özelliklerin hangisi dikkate alınmalıdır?

A
Müşteri etkileşimi
B
imaj
C
Verimlilik boyutu
D
Maliyetler
E
Teknolojik imkânlar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi müşteri etkileşim düzeyi açısından süreçlerin tasarımında rol oynayan faktörlerden biri değildir?

A
Kalite kontrol
B
Çalışanların bilgi ve becerileri
C
Sürecin uzunluğu
D
Hizmetin fiyatı
E
iş programlarının oluşturulması
Soru 17

Hizmet haritalamadan tasarımın hangi aşamasında yararlanılır?

A
Yalnız süreç esnasında
B
Yalnız öncesinde
C
Yalnız sonunda
D
Öncesinde, süreç esnasında ve sonrasında
E
Öncesinde ve sonunda
Soru 18

Hata türü ve etki analizinde hatalar, hata önem derecesi ve gerçekleşme ihtimalinin yanısıra hangi parametre açısından değerlendirilir?

A
Hatanın ortadan kaldırılması
B
Hatanın fark edilebilirliği
C
Hatanın müşteriye etkisi
D
Hatanın olası zararı
E
Hatayı kimin yaptığı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hizmet tasarımında yararlanılacak bilişim teknolojilerinin katkılarından biri değildir?

A
Standartların ve uygulamaların izlenmesini kolaylaştırması
B
Benzetim (simülasyon) ve modelleme imkanları sağlaması
C
Arayüzlerin ve birbirine bağlı işlemlerin kontrolünü ve ilişkili şekilde yürütülmesini sağlaması
D
ilk örnekleme (prototip) imkanı sağlaması
E
Müşteri sayısının artırılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerinin yeni hizmetlerde yararlandığı TRIZ ilkeleri arasında yer almaz?

A
Zararlı olanı zararsıza çeviren hizmet
B
Ön-hizmet
C
Fiziksel hizmet
D
Kişinin kendi kendine hizmet uygulaması
E
Paket hizmet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...