Hizmet Tasarımı 2015-2016 Vize Sınavı

Hizmet Tasarımı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi değer artırıcı hizmetlere örnektir?

A
Bilgilendirme
B
Ödeme
C
Konukseverlik
D
Faturalandırma
E
Sipariş alma
Soru 2

Hizmet çiçeği kavramı aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A
Hizmet kalitesinin önemini
B
Hizmetlerin çiçek gibi güzel olmasını
C
Temel hizmetleri
D
Destekleyici hizmetleri
E
Temel hizmet ve destekleyici hizmetlerle zenginleştirilmiş hizmeti
Soru 3

Müşteri ihtiyacını karşılamada kişisel inisiyatif kullanma oranı düşük, hizmetin kişiye uyarlanabilme özelliği yüksek olan hizmet türüne örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koruyucu hekimlik
B
Yasal hizmetler
C
Hızlı yemek servisi
D
Toplu taşıma
E
Otel
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel uyarıcı süreçli bir hizmettir?

A
Temizlik
B
Sigorta
C
Kuaför
D
Eğitim
E
Avukatlık
Soru 5

Hizmetlerin ayrılmazlık özelliğini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
Hizmetler elle tutulmaz, gözle görülmez.
B
Müşteri, hizmet sunum sürecinin parçasıdır.
C
Hizmetler kolay bozulur.
D
Hizmet çıktıları birbirinin aynıdır.
E
Hizmet kapasitesi istendiğinde artırılabilir.
Soru 6

Hizmet sunumunun nasıl gerçekleştiği değil, müşterinin nasıl algıladığı önemli olduğundan, beklentilerin iyi yönetilmesini savunan satın alma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memnuniyet modeli
B
Algılanan denetim modeli
C
Senaryo modeli
D
Hizmetin satın alınması
E
Beklentinin onaylanmaması
Soru 7

Hizmetin ilk seferde doğru olarak yerine getirilmesi hangi hizmet kalitesi boyutuyla ilgilidir?

A
Empati
B
Bilişsel
C
Güvenilirlik
D
isteklilik
E
Ulaşılabilirlik
Soru 8

Hizmetin tamamen hizmet sunanın denetiminde olmasına bağlı olarak müşteride ortaya çıkan kaygı ve tedirginlik aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?

A
Kararsal denetim
B
Beklentinin onaylanmaması
C
Senaryo modeli
D
Rol oynama
E
Öğrenilmiş çaresizlik
Soru 9

Algılanan denetim modelinin temelini oluşturan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet sunucuların müşterileri denetlemek istemeleri
B
insanların çevrelerini denetim altında tutmak istemeleri
C
insanların alternatifler geliştirmek istemeleri
D
Güçlü olanların zayıf olanları denetlermek istemeleri
E
Çalışanların hizmet sürecini denetim altında tutmak istemeleri
Soru 10

Referans gruplarının doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rakip ürünlerdir.
B
Reklam uygulamalarıdır.
C
Satın alma kararını etkileyen gruplardır.
D
Ürünü kullanan diğer kişilerdir.
E
Ürüne yer veren medya organlarıdır.
Soru 11

Hizmet tasarımında doğru zamanlama için öncelikle benimsenmesi gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarımda süreklilik
B
Dağıtım süreçlerini kısaltmak
C
Çalışanların katılımı
D
Hizmet kalitesi
E
Standartlaştırma
Soru 12

Ürün/hizmet yaşam eğrisi olgunluk dönemindeyken aşağıdaki tasarım yaklaşımlarının hangisinden yararlanılması uygundur?

A
Ürün tanıtımını başlatmak
B
Ürünün fiyatını büyük oranda düşürmek
C
Rakiplerin ürünlerini kopyalamak
D
Ürünü farklılaştırmak
E
Yeni ürün tasarlamak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hizmet tasarımının temel aktörlerinden biri değildir?

A
Zamanlama
B
Ürün/hizmet yaşam eğrisi
C
Kalite
D
Maliyet
E
Rakip ürünler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hizmette standartların ele alınmasında yararlanılan unsurlardan biri değildir?

A
Politikalar
B
Hedef pazar
C
Terminoloji
D
Süreçler
E
Faaliyet sonuçları
Soru 15

Hizmet üretim sürecinin, hizmette istenen kalite özelliklerini gerçekleştirecek şekilde tasarlanmasına ne ad verilir?

A
Uygunluk kalitesi
B
Toplam kalite
C
Tasarım kalitesi
D
Düşük kalite
E
Kalite maliyeti
Soru 16

Bir zincir otelin farklı bölgelerde kongre, eğlence vb. amaçlı oteller açması aşağıdaki hizmet stratejilerinden hangisine örnektir?

A
Değiştirme
B
iyileştirme
C
Çeşitlendirme
D
Yayılma
E
Yenileme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi stratejik hizmet vizyonunun dört temel bileşeninden biri değildir?

A
iş akışları
B
Hedef pazar bölümleri
C
Faaliyet stratejisi
D
Hizmet dağıtım sistemi
E
Hizmetin tanımlanması
Soru 18

İşletmenin rakipleriyle karşılaştırarak hizmet sunumunu etkili ve verimli hale getirmeye yönelik olarak benimsediği karar ve çabalara ne ad verilir?

A
Faaliyet
B
Misyon
C
Hizmet süreci
D
Hizmet tasarım stratejisi
E
Kalite yaklaşımı
Soru 19

Hizmet tasarımı stratejilerinden hangisi aynı zamanda hizmet kalitesini artırma çabalarıyla doğrudan ilgilidir?

A
Hizmetten çekilmek
B
Hizmeti kopyalamak
C
Hizmeti daraltmak
D
Hizmeti iyileştirmek
E
Yeni hizmet bulmak
Soru 20

Otellerde hizmet değiştirme stratejisine örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamam sauna hizmetlerinin iyi yaşam (wellness) merkezi haline getirilmesi
B
Rakip işletmedeki yeni hizmetin örnek alınması
C
Çalışanların yabancı dil bilgisinin artırılması
D
Otelin ziyafet kapasitesinin genişletilmesi
E
Spor imkânlarının çeşitlendirilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...