Hizmet Tasarımı 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Hizmet Tasarımı 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Değer artırıcı destekleyici hizmete örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sipariş alma veya rezervasyon
B
Ödeme
C
Koruma ve güvenlik
D
Faturalandırma
E
Bilgilendirme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi süreçlerine göre hizmetlerden biri değildir?

A
Mülkiyet süreçli hizmetler
B
Zihinsel uyarıcı süreçli hizmetler
C
Otel süreçli hizmetler
D
Bilgi süreçli hizmetler
E
insan süreçli hizmetler
Soru 3

“Hizmet çiçeği” kavramı aşağıdakilerden hangisini açıklamak için kullanılır?

A
Hizmetlerin çiçek gibi güzel olmasını
B
Temel hizmet ve destekleyici hizmetlerle zenginleştirilmiş hizmeti
C
Hizmet kalitesinin önemini
D
Destekleyici hizmetleri
E
Temel hizmetleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dışsal satın alma dürtüsü oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Kişilik
B
Demografik faktörler
C
Kültür
D
Sosyal statü
E
Referans grupları
Soru 5

Algılanan denetim modelinin temelini oluşturan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanların alternatifler geliştirmek istemeleri
B
Güçlü olanların zayıf olanları denetlemek istemeleri
C
Hizmet sunucuların müşterileri denetlemek istemeleri
D
Çalışanların hizmet sürecini denetim altında tutmak istemeleri
E
insanların çevrelerini denetim altında tutmak istemeleri
Soru 6

Hizmetin ilk seferde doğru olarak yerine getirilmesi aşağıdaki hizmet kalitesi boyutlarının hangisiyle ilgilidir?

A
Bilişsel
B
Güvenilirlik
C
Empati
D
isteklilik
E
Ulaşılabilirlik
Soru 7

Bir zincir otelin farklı bölgelerde kongre, eğlence vb. amaçlı oteller açması aşağıdaki hizmet stratejilerinden hangisine bir örnektir?

A
Değiştirme
B
Yayılma
C
iyileştirme
D
Çeşitlendirme
E
Yenileme
Soru 8

Tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tasarımın amacı verimliliği artırmaktır.
B
Tasarımda yaratıcılık zorunlu değildir.
C
Tasarım henüz bilinmeyen radikal yeniliklerin ortaya çıkarılmasıdır.
D
Tasarımın temel amacı teknolojiden yararlanmaktır.
E
Tasarımda kişilerarası etkileşim dikkate alınmaz.
Soru 9

İşletmenin rakipleriyle karşılaştırarak hizmet sunumunu etkili ve verimli hale getirmeye yönelik olarak benimsediği karar ve çabalara ne ad verilir?

A
Misyon
B
Hizmet tasarım stratejisi
C
Kalite yaklaşımı
D
Hizmet süreci
E
Faaliyet
Soru 10

Hizmet tasarımında doğru zamanlama için öncelikle benimsenmesi gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarımda süreklilik
B
Dağıtım süreçlerini kısaltmak
C
Çalışanların katılımı
D
Standartlaştırma
E
Hizmet kalitesi
Soru 11

Otellerde hizmet değiştirme stratejisine aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?

A
Spor imkânlarının çeşitlendirilmesi
B
Otelin ziyafet kapasitesinin genişletilmesi
C
Eskiyen mobilyaların yenilenmesi
D
Çalışanların yabancı dil bilgisinin artırılması
E
Otelde herşey dahil sisteme geçilmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hizmet paketi bileşenlerinden biri değildir?

A
Fiziksel göstergeler
B
Kolaylaştırıcılar
C
Psikolojik bileşenler
D
Mali bileşenler
E
Duyusal bileşenler
Soru 13

Gereksiz özelliklerin ve işlevlerin ayıklanmasına dayanan yönteme ne ad verilir?

A
Değer analizi
B
Fiyat analizi
C
Ürün geliştirme
D
Süreç tasarımı
E
Hizmet haritalama
Soru 14

Değer temelli yaklaşıma göre sektörün rekabet ortamını belirleyen başlıca üç faktör aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kaynaklar, hammadde, nakit birikimi
B
Ürün, üretim, süreç
C
Müşteriler, rakipler, kaynaklar
D
Ekonomi, teknoloji, işgücü
E
Müşteriler, çalışanlar, yöneticiler
Soru 15

Hizmetin psikolojik bileşenleri arasında aşağıdakilerden hangisi daha çok yer alır?

A
Otelin mimarisi
B
Odaların ısısı
C
Oda dekorasyonu
D
Müşteri mekânlarının kolay ulaşılabilirliği
E
Personelin gülümsemesi
Soru 16

Temel ve alt süreçlerin ilişkisinin şematik gösteriminde, temel süreç nasıl bir seyir izler?

A
Yukarı doğru
B
Dikey
C
Çapraz
D
Yatay
E
Aşağı doğru
Soru 17

Kalite açısından düşünüldüğünde süreç analizi, aşağıdakilerden hangisinin önemli bir parçası olarak kabul edilir?

A
işletme hiyerarşisinin
B
Talebin artırılmasının
C
Süreç iyileştirmenin
D
Tedarik kolaylığının
E
Müşteri tatmininin
Soru 18

Hizmet dağıtım sürecinin incelendiği tasarım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet haritalama
B
Yaratıcı problem çözümü teorisi
C
Kalite fonksiyonu göçerimi
D
Kararlı tasarım
E
Süreç matrisi
Soru 19

Süreç analizinde yararlanılan akış şemasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Süreçle ilgili tüm ayrıntıları gösterir.
B
Hizmetin fiyatını gösterir.
C
Hizmette çalışanların sayısını gösterir.
D
iş tanımlarını gösterir.
E
Sürecin teknik açıdan işleyişini gösterir.
Soru 20

Yeni hizmetlerin tasarlanmasında izlenecek yol ve yöntemlerle ilgili arayış hangi disiplini doğurmuştur?

A
Hizmet yazılımı
B
Hizmet pazarlaması
C
Hizmet kalitesi
D
Hizmet mühendisliği
E
Hizmet dağıtımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...