Hizmet Tasarımı 2016-2017 Vize Sınavı

Hizmet Tasarımı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Satın alma karar süreci aşağıdaki aşamaların hangisiyle başlar?

A
Hizmetle ilgili bilgi toplanmasıyla
B
Hizmet ihtiyacının hissedilmesiyle
C
Hizmetin fiyatının karşılaştırılmasıyla
D
Hizmetin satın alınmasıyla
E
Alternatif hizmetlerin değerlendirilmesiyle
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalite boyutları arasında yer almaz?

A
Güvenilirlik
B
Empati
C
isteklilik
D
Fiziksel göstergeler
E
Pazarlama
Soru 3

Otel işletmelerinin konaklama bölümü kapsamında aşağıdaki ana hizmetlerden hangisi bulunur?

A
Sadece kat hizmetleri
B
Yiyecek ve içecek
C
Önbüro ve kat hizmetleri
D
Sadece önbüro
E
Önbüro ve muhasebe
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dışsal satın alma dürtüsü oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Sosyal statü
B
Demografik faktörler
C
Referans grupları
D
Kişilik
E
Kültür
Soru 5

Hizmet müşterisinin fiziksel ürün müşterisine göre bazı farklılıklar göstermesi, hizmetin hangi temel özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A
Ayrılmazlık
B
Soyutluk
C
Dayanıksızlık
D
Değişkenlik
E
Heterojenlik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi satın alma kararını etkileyen dışsal etkilerden biri değildir?

A
Demografik özellikler
B
Değerler
C
Referans grupları
D
Sosyal statü
E
Saygınlık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi süreçlerine göre hizmetlerden biri değildir?

A
Bilgi süreçli hizmetler
B
insan süreçli hizmetler
C
Zihinsel uyarıcı süreçli hizmetler
D
Mülkiyet süreçli hizmetler
E
Otel süreçli hizmetler
Soru 8

Kolaylaştırıcı destek hizmetlere örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Koruma ve güvenlik
B
Bilgilendirme
C
istisnalara cevap verme
D
Danışmanlık
E
Ağırlama
Soru 9

Otel işletmelerinde animasyon, otel atmosferi, temizlik, dekor, müzik ve benzeri hizmetler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Destek hizmetlerinin
B
Kolaylaştırıcı hizmetlerin
C
Değer katicı hizmetlerin
D
Temel hizmetlerin
E
Zenginleştirici hizmetlerin
Soru 10

Tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tasarımda yaratıcılık zorunlu değildir.
B
Tasarımda kişilerarası etkileşim dikkate alınmaz.
C
Tasarımın temel amacı teknolojiden yararlanmaktır.
D
Tasarımın amacı verimliliği artırmaktır.
E
Tasarım henüz bilinmeyen radikal yeniliklerin ortaya çıkarılmasıdır.
Soru 11

“Hizmet çiçeği” kavramı aşağıdakilerden hangisini açıklamak için kullanılır?

A
Hizmetlerin çiçek gibi güzel olmasını
B
Temel hizmet ve destekleyici hizmetlerle zenginleştirilmiş hizmeti
C
Hizmet kalitesinin önemini
D
Temel hizmetleri
E
Destekleyici hizmetleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi stratejik hizmet vizyonunun dört temel bileşeninden biri değildir?

A
Faaliyet stratejisi
B
Hizmet dağıtım sistemi
C
Hizmet fiyat stratejisi
D
Hedef pazar bölümleri
E
Hizmetin tanımlanması
Soru 13

Aşağıdaki hizmet tasarımı stratejilerinden hangisi aynı zamanda hizmet kalitesini artırma çabalarıyla da doğrudan ilgilidir?

A
Hizmetten çekilmek
B
Hizmeti kopyalamak
C
Yeni hizmet bulmak
D
Hizmeti iyileştirmek
E
Hizmeti değiştirmek
Soru 14

Otellerde hizmet değiştirme stratejisine aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?

A
Çalışanların yabancı dil bilgisinin artırılması
B
Otelde herşey dahil sisteme geçilmesi
C
Eskiyen mobilyaların yenilenmesi
D
Otelin ziyafet kapasitesinin genişletilmesi
E
Spor imkânlarının çeşitlendirilmesi
Soru 15

Tasarlanması daha zor hizmet örneği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Çalışan-müşteri etkileşiminin tasarımı
B
Yiyecek-içecek servis sürecinin tasarımı
C
Eğlence ortamlarının tasarımı
D
Buz otel gibi tematik otel tasarımı
E
Daha konforlu odaların tasarımı
Soru 16

Ürün yaşam eğrisine göre, hizmette iyileştirmeler aşağıdaki aşamaların hangisinde yapılır?

A
Büyüme
B
Olgunluk
C
Pazara giriş
D
Zirve
E
Düşme
Soru 17

Hizmet tasarımında yanıt aranan sorular aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ne sunulacak - nasıl sunulacak?
B
Ne sunulacak - ne zaman sunulacak?
C
Ne sunulacak - nerede sunulacak?
D
Ne sunulacak - kime sunulacak?
E
Kim sunacak - nasıl sunacak?
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi başlıca hizmet tasarım stratejileri arasında yer almaz?

A
iyileştirme
B
Çeşitlendirme
C
Kopyalama
D
Değiştirme
E
Olgunlaşma
Soru 19

Rekabet stratejilerindeki temel yönelim açısından hizmet tasarımının önemini artıran faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
imaj yönelimlilik
B
Marka yönelimlilik
C
Hizmet yönelimlilik
D
Teknoloji yönelimlilik
E
Fiyat yönelimlilik
Soru 20

Hizmetlerde maliyetleri kısmaya aşırı şekilde odaklanmanın, öncelikle aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkilediği kabul edilir?

A
Müşteri katılımı
B
Hizmetin zamanlaması
C
Verimlilik
D
Kalite
E
Genel üretim giderleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...