Hizmet Tasarımı 2017-2018 Final Sınavı

Hizmet Tasarımı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hizmetin daha sonra kullanılmak üzere saklanamaması aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ilgilidir?

A
Değişkenlik
B
Soyutluk
C
Heterojenlik
D
Ayrılmazlık
E
Dayanıksızlık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hizmet süreçlerine göre ele alman hizmet türlerinden biri değildir?

A
Sermaye süreçli
B
Mülkiyet süreçli
C
Zihinsel uyarıcı süreçli
D
Bilgi süreçli
E
insan süreçli
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin tüm düzeylerinde yararlanılan temel stratejilerden biri değildir?

A
Durumu koruma
B
Fiyat çeşitlendirme
C
Küçülme
D
Durağan
E
Büyüme
Soru 4

Soyut ya da somut bir yapının taslağını ve bunu ortaya çıkarma sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet
B
Etkinlik
C
Yaratıcılık
D
Yenilik
E
Tasarım
Soru 5

Daha çok hizmetin psikolojik bileşenleri arasında yer alan hizmet bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Odaların ısısı
B
Oda dekorasyonu
C
Otelin mimarisi
D
Personelin gülümsemesi
E
Müşteri mekânlarının kolay ulaşılabilirliği
Soru 6

Otel gibi pek çok hizmet işletmesinde hizmet sunumunda yaşanan sorunların başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rakip sayısının çok fazla olması
B
Resmi standartların karmaşıklığı
C
Tasarım hataları
D
Yasal yükümlülüklerin kısıtlaması
E
Fiyatların yüksek olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hizmetle ilgili genel algılamaların oluşmasında müşterilerin hizmet ipuçları olarak değerlendirdikleri bileşenlerden biridir?

A
Tamamlayıcılar
B
Duyusal bileşenler
C
Fiziksel göstergeler
D
Psikolojik bileşenler
E
Kolaylaştırıcılar
Soru 8

Değer kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
Elde edilen yarar ile katlanılan maliyetlerin oranıdır.
B
Hizmetin yüksek düzeyde kaliteli olmasıdır.
C
Fiyatın düşük olmasıdır.
D
işletme imajının iyi olmasıdır.
E
Hizmetin resmi standartlara uygun olmasıdır.
Soru 9

Değer analizinde gerek duyulan bilgilerin toplanmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi göz önünde tutulmalıdır?

A
Sayısal çokluk
B
Fiyatlar
C
Hizmet teknolojisi
D
Kâr payı
E
Ölçülebilirlik
Soru 10

Endüstriyel çağ paradigmasında değer önceden üretilip müşteriye sunulmaktaydı. Günümüzde değerin varlığından ne zaman söz edilebilir?

A
Müşteri ürünü talep ettiğinde
B
Müşteri ürünü elde edip tükettiğinde
C
Müşteri ürün araştırması yaptığında
D
Ürün siparişi alındığında
E
Müşteri işletmeye geldiğinde
Soru 11

Otel hizmetlerinden hangisi müşterilerin ikincil beklentilerini karşılamaya yöneliktir?

A
Yiyecek-içecek
B
Geceleme
C
Dinlenme
D
Sportif etkinlik
E
Temizlik
Soru 12

Hizmet akış şeması aşağıdaki yöntemlerin hangisinin yardımıyla hazırlanır?

A
Görüşme-gözlem
B
Müşteri anketi
C
Mali akışlar
D
Rakiplerin uygulamaları
E
Yasal yönergeler
Soru 13

Değer temelli yaklaşıma göre sektörün rekabet ortamını belirleyen başlıca faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ekonomi, teknoloji
B
Ürün, üretim, teknoloji
C
Müşteriler, rakipler, kaynaklar
D
Kaynaklar, hammadde, nakit birikimi
E
Müşteriler, yöneticiler
Soru 14

Hizmet dağıtım sürecinin incelendiği tasarım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kararlı tasarım
B
Hizmet haritalama
C
Yaratıcı problem çözümü teorisi
D
Hareket etüdü
E
Kalite fonksiyonu göçerimi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi süreç akış şemasında yer almaz?

A
Malzeme akışı
B
işlemler
C
Bilgi akışı
D
Çalışan yeterlikleri
E
Başka bir işlem için bekleme
Soru 16

Düşük etkileşimli süreçlerin tasarımında ve yerleşiminde aşağıdaki özelliklerin hangisi dikkate alınmalıdır?

A
Teknolojik imkânlar
B
Müşteri etkileşimi
C
imaj
D
Verimlilik boyutu
E
Maliyetler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hizmet tasarımında yararlanılacak bilişim teknolojilerinin katkılarından biri değildir?

A
Benzetim (simülasyon) ve modelleme imkanları sağlaması
B
Arayüzlerin ve birbirine bağlı işlemlerin kontrolünü ve ilişkili şekilde yürütülmesini sağlaması
C
ilk örnekleme (prototip) imkanı sağlaması
D
Standartların ve uygulamaların izlenmesini kolaylaştırması
E
Müşteri sayısının artırılması
Soru 18

Aşağıdaki hizmet alanlarından hangisi yüksek etkileşimli hizmet sürecine dayanır?

A
Teknik servis
B
Üst yönetim
C
Ön büro
D
Muhasebe
E
Mutfak
Soru 19

Tasarımda yararlanılabilinecek 40 ilke öneren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kararlı tasarım
B
TRIZ
C
Kalite fonksiyonu göçerimi
D
Hizmet haritalama
E
Hata türü ve etki analizi
Soru 20

Hizmet haritalamadan tasarımın hangi aşamasında yararlanılır?

A
Öncesinde, süreç esnasında ve sonrasında
B
Yalnız sonunda
C
Öncesinde ve sonunda
D
Yalnız süreç esnasında
E
Yalnız öncesinde
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...