Hizmetler Ekonomisi 2016-2017 Vize Sınavı

Hizmetler Ekonomisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımının faydalarından biri değildir?

A
Kurum içerisinde daha kaliteli hizmetin elde edilmesi
B
Yetkin hizmet yönetimi için zaman kazanılması
C
Sabit sermaye maliyetlerinin azaltılması
D
Daha nitelikli personel temininin sağlanması
E
Kaynakların yeniden dağılımının sağlanması
Soru 2

1970’li yıllarda UNCTAD’ın gerçekleştirdiği bir araştırmada yapılan sınıflandırmada hizmet grupları arasında ne açıdan bir ayrım yapılmaya çalışılmıştır?

A
Tüketim, üretim ve dağıtım
B
Reklam, pazarlama ve satış
C
Depolama, dağıtım ve satış
D
Hammadde, maliyet ve satış
E
Maliyet, fiyat ve ürün
Soru 3

Engel’in harcama modeli ve gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklayan teorisine dayanarak üç sektör modelini açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jonathan Gershuny
B
Alan Fisher
C
Viktor Fuchs
D
Colin Clark
E
Jean Fourastie
Soru 4

I. Bilgi işlem teknolojilerine yatırım yapılması
II. Bilgi teknolojileri ile iş yeri uygulamalarının değişmesi
III. Uluslararası teknoloji transferi ve küresel boyuttaki taahhütler
Yukarıdakilerden hangileri sanayilerdeki verimliliği etkileyen kanallardandır?

A
Yalnız I
B
Ive II
C
Ive III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörünün büyümesine neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Refah düzeyinde artış
B
Çevre bilincinde artış
C
Faiz oranlarındaki artış
D
Boş zamanda artış
E
Yaşam beklentisinde artış
Soru 6

Değişme kavramının temel alındığı sınıflandırmaya göre cerrahi müdahale aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır?

A
Malları etkileyen hizmetler
B
Eski hizmetler
C
Kişileri etkileyen hizmetler
D
Üçüncül hizmetler
E
Kalıcı hizmetler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ekonomilerin hizmet sektörüne kaymalarının nedenlerinden biri değildir?

A
Tüketicilerin hizmet talebinin mal talebine göre daha hızlı artması
B
Ara malı olarak hizmetlere yönelik talebin artması
C
Evde üretilen hizmetlerin artık hizmet üreten işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi
D
Kadınların çalışma hayatı içinde yer almak istememeleri
E
Hizmet sektöründe emek verimliliğinin sanayi sektörüne göre daha düşük olması
Soru 8

Verimli emek - verimli olmayan emek ayrımı aşağıdaki iktisatçıların hangisi tarafından yapılmıştır?

A
Karl Marx
B
Adam Smith
C
Jagdish N. Bhagwati
D
Colin Clark
E
John Stuart Mili
Soru 9

Hizmetleri “yeni hizmetler”, “eski hizmetler” ve “tamamlayıcı hizmetler” olmak üzere üç ana başlıkta inceleyen sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kişi başına gelir ve boş zaman artışına bağlı olan hizmetler “tamamlayıcı hizmetler” grubuna dahil edilir.
B
Eğitim ve sağlık, “yeni hizmetler” başlığı altında incelenir.
C
“Yeni hizmetler” sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak gelişen hizmetlerdir.
D
Eğlence ve ev hizmetleri aynı grupta incelenir.
E
Bu sınıflandırma günümüzde de yeterli görülüp yaygın olarak kullanılmaktadır.
Soru 10

Colin Clark birincil ve ikincil sektörlerine dâhil olmayan tüm faaliyetleri, hizmet olarak tanımlamıştır.
Buna göre, birincil ve ikinci sektörler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarım-Sanayi
B
Sağlık-Spor
C
Kimyevi-Madeni
D
Eğitim-Turizm
E
Giyim-Kozmetik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi temel bilimsel bilgi endüstrilerini oluşturan alt endüstrilerden biri değildir?

A
Özel olarak işletilen bilgi endüstrileri
B
Eğitim endüstrileri
C
Bilimsel bilgi donanımı endüstrileri
D
Bilgi işleme ve hizmet endüstrileri
E
Araştırma-Geliştirme endüstrileri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Başarı Endeksi’nin amacıdır?

A
Ülkelerin hizmet sektöründe kullandıkları teknoloji oranını ölçmek
B
Diğer ülkelerin teknolojilerini kullanma başarılarını ölçmek
C
Ülkelerin teknolojilerini diğer ülkelerle paylaşabilirle performanslarını ölçmek
D
Ülkelerin teknoloji yaratma ve onu özümseme performanslarını ölçmek
E
Ülkelerin teknolojiyi kullanabilme başarılarını ölçmek
Soru 13

Uluslararası Ticaret Örgütü Sözleşmesi başta hangi ülkenin yasama organlarınca onaylanmayarak örgütün kuruluşu engellenmiştir?

A
Bütün gelişmiş ülkeler
B
ABD
C
Gelişmekte olan ülkeler
D
Hindistan
E
Türkiye
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin küreselleşmesinde kullanılan hukuki çerçevelerden biri değildir?

A
Hizmetlerin Standartlaştırılması
B
Hizmet Direktifleri
C
Madrid Protokolü
D
iki Taraflı ve Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları
E
Küresel Hizmetlerin Çeşitlendirilmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eğitilmiş insan kaynakları açısından gelişmekte olan ülkelerin, sanayileşmiş ülkeleri sübvanse etmesi anlamındadır?

A
Beyin göçü
B
Emek göçü
C
Sermaye göçü
D
Beşeri göç
E
Dijital ayrışım
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir hizmetin sağlanmasının doğal tekeli gerektirmesi durumunda uygulanacak politikalardan biridir?

A
Piyasa müdahalesi
B
Serbest piyasa politikası
C
Tam rekabet politikası
D
Özel mülkiyetçilik
E
Özelleştirme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunmak ve uluslararası parasal ve mali sistemin düzenli işleyişini sağlamak üzere kurulmuştur?

A
Dünya Ticaret Örgütü
B
Uluslararası Para Fonu
C
Dünya Bankası
D
Birleşmiş Milletler
E
Uluslararası Ticaret Örgütü
Soru 18

1947 yılında Küba’nın Havana kentinde toplanan 50 ülke temsilcisi aşağıdakilerden hangisinin kurulması konusunda karar almışlardır?

A
GATT
B
Uluslararası Para Fonu
C
Dünya Bankası
D
Uluslararası Ticaret Örgütü
E
Dünya Ticaret Örgütü
Soru 19

İktisadi serbestleşme programlarının tüm dünyada uygulandığı yıllar aşağıdakilerden hangisidir?

A
1930'lu ve 1940'lı yıllar
B
1940'h ve 1950'li yıllar
C
1950'li ve 1960'h yıllar
D
1960'h ve 1970'li yıllar
E
1980’li ve 1990’lı yıllar
Soru 20

I. Sınır ötesi işlemler
II. Ülke dışı tüketim
III. Firma içi işlemler
Yukarıdakilerden hangileri küreselleşme ile hizmetler arasında yer alan akışlar bağlamındaki ilişkileri ifade eder?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...