Hizmetler Ekonomisi 2018-2019 Final Sınavı

Hizmetler Ekonomisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi üç sektör modelini “teknik ilerleme” kriterine dayandırarak açıklar?

A
Victor Fuchs
B
Alan Fisher
C
Jean Fourastie
D
Jonathan Gershuny
E
Colin Clark
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Fisher ve Clark’ın üç sektör modeline göre ikincil sektör kapsamındadır?

A
Ormancılık
B
Madencilik
C
Ticaret
D
Ulaşım
E
Kamu hizmetleri
Soru 3

Bhagwati’ye göre bazı hizmetler mallardan bazı mallarda hizmetlerden kopmuştur. Bu kopuşa Bhagwati__________ adını vermektedir.
Yukarıda paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
birbirinden ayrılma süreci
B
kopuş süreci
C
ayrılma süreci
D
farklılaşma süreci
E
parçalanma süreci
Soru 4

Yeni hizmetler - tamamlayıcı hizmetler - eski hizmetler şeklinde yapılan hizmet sınıflandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi yeni hizmetler kapsamındadır?

A
Ev hizmetleri
B
Toptan ticaret
C
Eğitim
D
Finans
E
Bankacılık
Soru 5

Bir hizmetin sağlanması doğal tekeli gerektiriyorsa, serbest piyasacı ve ________ olmak üzere uygulanabilecek iki politika vardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
düzenlemeler
B
özel mülkiyetçiliği
C
kamu mülkiyetçiliği
D
tarife dışı engeller
E
özelleştirmeci
Soru 6

Bir ülkenin sahip olduğu eğitilmiş insan gücü__________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
okullaşma oranı
B
beşeri sermaye
C
beyin göçü
D
donanımlı işgücü
E
nitelikli işgücü
Soru 7

Almanya, serbest ticaretin kendilerine değil de aşağıdaki ülkelerden hangisine yaradığını düşünerek, 1870’lerden sonra gümrük tarifelerini aşamalı olarak yükseltmiştir?

A
Fransa
B
Rusya
C
İngiltere
D
Japonya
E
ABD
Soru 8

I. Üretim teknikleri
II. Güncel buluşların yayılması
III. insan becerileri
IV. Hukuki düzenlemeler
Yukarıdakilerden hangileri Teknoloji Başarı Endeksi’nin bileşenlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin inşasına katkıda bulunmak ve uluslararası parasal ve mali sistemin düzenli işleyişini sağlamak için kurulmuştur?

A
Dünya Bankası
B
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
C
Uluslararası Ticaret Örgütü
D
Dünya Ticaret Örgütü
E
Uluslararası Para Fonu
Soru 10

1 1972
2 1973
3 1994
4 1986
a. internet bireylerin kullanımına sunulmaya başladı.
b. ABD, Norveç ve İngiltere arasında ilk uluslararası Online hatlar oluşturuldu.
c. Internet üzerinden yapılan ticari faaliyetler başladı.
d. ilk elektronik ileti gönderildi.

Yukarıda verilen tarihler ve ilgili olayların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-a, 2-d, 3-b, 4-c
B
1-b, 2-a, 3-c, 4-d
C
1-b, 2-d, 3-a, 4-c
D
1-d, 2-b, 3-c, 4-a
E
1-d, 2-c, 3-b, 4-a
Soru 11

1 Sınır-aşırı hareket yoluyla arz
2 Gerçek kişilerin hareketi yoluyla arz
3 Tüketicilerin hareketi yoluyla arz
4 Ticari varlık oluşturulması yoluyla arz
a. Profesyonel hizmet sunucularının dış ülkede mesleki faaliyette bulunması.
b. Uluslararası telefon görüşmesi
c. Bir bankanın dış ülkelerde şube açması.
d. Dış ülkelere turistik gezilerin yapılması.

Yukarıda verilen hizmet ticaretinin sunum biçimleri ile örneklerin eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
1-a, 2-b, 3-c, 4-d
B
1-b, 2-a, 3-d, 4-c
C
1-c, 2-a, 3-b, 4-d
D
1-c, 2-d, 3-a, 4-b
E
1-d, 2-d, 3-a, 4-c
Soru 12

Kişilerin iş yeri yerine, işlerinin tamamını evindeki bilgisayar vasıtasıyla yürütmeleri internetin sağladığı ________ hizmeti olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlamaktadır?

A
uzaktan kumanda etme
B
uzaktan iş
C
dijital iş ortamı
D
işyeri dışı
E
merkezi kumanda etme
Soru 13

GATS'ta (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması) yer alan ilkelerden “Bir taraf ülkeye sağladığı kolaylıkları, diğer taraf ülkelere de sağlamakla yükümlüdür.” ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulusal muamele ilkesi
B
En çok kayırılan ülke ilkesi
C
Tarifeler yoluyla koruma ilkesi
D
Gümrük vergilerinin indirilerek konsolide edilmesi ilkesi
E
Saydamlık ilkesi
Soru 14

________ , tarafından elektronik ticarete yönelik vergilendirmede bazı temel kural ve hükümler oluşturulmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
UNCTAD
B
GATS
C
DTÖ
D
GATT
E
OECD
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün “hizmetler” başlığı altında yer alan sektörlerden biri değildir?

A
Eğitim hizmetleri
B
Dağıtım hizmetleri
C
inşaat ve mühendislik hizmetleri
D
Temizlik hizmetleri
E
iletişim hizmetleri
Soru 16

Online alışveriş hizmeti sunan tüm sitelere, dünya çapında kredi kartı güvenliği için kullanma zorunluluğu getirilen standart aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dijital anahtar
B
SSL sertifikası
C
IPV6 sürümü
D
ADSL anahtar
E
Anahtar sertifikası
Soru 17

__________ bir çözümün raftan sağlanan donanım, malzeme ve yazılımlarından oluşan parçalarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Donanım hizmetleri
B
Bilişim hizmeti
C
Bilişim teknolojisi
D
Bilgi teknolojisi
E
Bilişim ürünü
Soru 18

I. Hizmet ticaretinin gelişme gösteren oldukça yeni bir sektör olması
II. Para likiditesine olan ihtiyacının az olması
III. Dış sermayeye bağımlılığının az olması
IV. imalat sanayiine göre rekabet gücünün düşük olması
V. Doğrudan yabancı yatırımlara olan bağımlılığının daha fazla olması
Yukarıdakilerden hangileri hizmet ticaretinin 2008 küresel kriz sonrası hızlı toparlanma sürecine girmesinin temelinde yatan nedenlerdendir?

A
II ve III
B
II ve IV
C
III ve V
D
I, II ve III
E
II, III ve V
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün hazırladığı uluslararası ticaret istatistiklerini sınıflandırdığı “diğer ticari hizmetler” ana başlığı altında yer alan alt-sektörlerden biri değildir?

A
Turizm hizmetleri
B
Haberleşme hizmetleri
C
Bilgisayar hizmetleri
D
inşaat hizmetleri
E
Eğlence hizmetleri
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...